'28 ?ubat Darbesi maðdur aileler için tüm aðýrlýðýyla devam ediyor'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'28 ?ubat Darbesi maðdur aileler için tüm aðýrlýðýyla devam ediyor'
28 ?ubat maðdurlarýnýn maðduriyetlerinin son bulmasý adýna basýn açýklamalarýna devam eden MAZLUMDER adýna konuþan Av. ?mer Karataþ, 28 ?ubat Darbesi, maðdur aileler için tüm aðýrlýðýyla devam ettiðini söyledi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:35
 Bu Haberi Paylaş


28 ?ubat maðdurlarýnýn adil yargýlanma talepleri devam ediyor. Her ayýn 28'inde, 28 ?ubat maðdurlarý için yapýlan basýn açýklamalarý dizisi kapsamýnda bugün Çaðlayan Adliyesi önünde bir basýn açýklamasý yapýldý

Üzerinden 21 yýldan fazla zaman geçmesine raðmen, 28 ?ubat Darbesi'nin özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün aðýrlýðýyla devam ettiði vurgulanan basýn açýklamasý öncesinde konuþan STK temsilcileri, 28 ?ubat maðdurlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesi için uðraþýrken, bu süre içerisinde yeni maðduriyetlerin yaþandýðýný ifade ettiler.

"Yargý kopyala yapýþtýr mantýðýyla hareket ediyor"

"Yaklaþýk 1 yýldýr her ayýn 28'inde burada toplanarak 28 ?ubat sürecinde kumpaslarla cezaevine atýlan ve hala cezaevlerinde olan mahkûmlarýn tahliyesi için basýn açýklamalarý yapýyoruz," diyen Mustazaflar Cemiyeti Ýstanbul ?ube Baþkaný Mehmet Eþin, "Her basýn açýklamasýnda 'Bu son olsun' diye çaðrýda bulunduk. Ne yazýk ki þu ana kadar istediðimiz sonucu alamadýk. Bu bir kenara var olan maðduriyet ve cezalara yenileri eklendi. 15 gün önce 2011 yýlýnda FETÖ'nün tescillenmiþ hâkim ve savcýlarý tarafýndan tutuklanan ve ardýndan serbest býrakýlarak tutuksuz yargýlanan Sait ?ahin, Mehmet Bahattin Temel ve Fikret Gültekin hakkýnda verilen ceza onandý. Bu kararý dönemin FETÖ yargýsý verdi ve Yargýtay da kopyala yapýþtýr tekniðiyle cezayý olduðu gibi onadý." dedi.

"Maðduriyete sebep olanlar dýþarda maðdurlar hala cezaevinde"

"28 ?ubat'ýn üzerinden 21 yýldan fazla bir zaman geçti. Son bir yýldýr farklý alanlarda 28 ?ubat maðdurlarýnýn maðduriyetlerinin giderilmesi için kamuoyu oluþturuyoruz" diyerek konuþmasýna baþlayan Köklü Deðiþim Dergisi yetkililerinden Mahmut Kar, yaþanan hukuksuz yargýlamalara dikkat çekerek þu ifadelere yer verdi;

"28 ?ubat sanýklarý aðýr cezalar almasýna raðmen tahliye edildiler ve özgür bir þekilde yaþamlarýna devam ediyorlar ama 28 ?ubat maðdurlarý hala cezaevinde.  28 ?ubat'ýn uzantýsý olan Ergenekon ve Balyoz sanýklarý da aklandý. 28 ?ubat sürecinden bu yana Mustazaflar, Hizb-ut Tahrir yargýlamalarýný yapan FETÖ sanýklarý aðýr cezalarla suçlanarak cezaevine atýldýlar ama yargýlayýp cezaevine attýklarý maðdur Müslümanlar da hala cezaevinde. Bir taraftan AYM Hizb-ut Tahrir yargýlamalarý hakkýnda hak ihlali veriyor, diðer taraftan bazý yerel mahkemeler AYM'nin bu kararýný dikkate almayarak yeniden yargýlama taleplerini reddediyor.  Öte yandan Yargýtay Mustazaflar Cemiyeti yöneticileri, HÜDA PAR yöneticileri ile ilgili paralel yargýnýn verdiði kararlarý onaylýyor. Artýk siyasi irade, hükümet, yargý 28 ?ubat ve sonrasý ile alakalý bütün Müslümanlara ve insanlara yönelik yargýlamalarla alakalý zulmün ismini koymasý lazým. Bunun için artýk konuþmaya, kamuoyu oluþturmaya gerek yok. Burada bir hukuksuzluk, bir maðduriyet var. Müslümanlarýn artýk maðdur olarak kalmaya tahammülü kalmadý. Hükümetin, yargýnýn ve siyasi iradenin bir an önce bu zulmü durdurmasý gerekiyor."

"28 ?ubat darbesi maðdur aileler için tüm aðýrlýðýyla devam ediyor"

Basýn açýklamasýný MAZLUMDER adýna Av. Ömer Karataþ, "28 ?ubat 1997'de teþebbüsün ötesine geçip gerçekleþmiþ bir darbe olarak gündemimize oturan 28 ?ubat Darbesi halen insan öðütüyor." dedi.

Karataþ, "Farkýnda mýyýz? Üzerinden 21 yýldan fazla zaman geçmesine raðmen, 28 ?ubat Darbesi özellikle cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar ve aileleri için bütün aðýrlýðýyla devam etmektedir. Farkýnda mýyýz? Beraat etmesi gerekirken ayný torba dosyaya dahil edildikleri için müebbet hapis cezasý verilen; en aðýr yorumla bile adli nitelikli süreli hapis cezasý almasý gerekirken siyasi nitelikli müebbet hapis cezasý verilen, delil niteliði tartýþmalý olup ABD'de deþifre edilmiþ dijital kayýtlarla cezalandýrýlan, avukatsýz, iþkenceli ve her türlü aþaðýlýk yöntemle onur kýrmaya dönük sorgulamalarda imzalatýlan sahte ifade tutanaklarýna dayanýlarak gençlikleri ellerinden alýnan, toplumsal zemin oluþturmak adýna ev ya da iþyerlerine yerleþtirilen sahte delillere dayanarak aþaðýlýk iftiralarla suçluymuþ gibi medyanýn önüne atýlan 28 ?ubat mahpuslarý darbenin gerçek maðdurlarý olarak halen cezaevlerinde tutuluyorlar." þeklinde konuþtu.

"Zulümlerin son bulmasý öncelikli meselemizdir"

Karataþ, yaptýðý basýn açýklamasýnda son olarak þunlarý kaydetti;

"Farkýnda mýyýz? Unutulmamalýdýr, farkýnda olmazsak ve farkýnda olmamýza raðmen duyarsýz kalýrsak Allah karþýsýnda verecek hesabýmýz olmayacaktýr. 28 ?ubat'ýn brifingli yargýsýnýn kararlarýyla hapsedilen mazlumlarýn tahliyesi, 28 ?ubat'ýn tahkim ettiði zemine basarak büyüyen paralel yargýnýn kararlarýyla hapsedilen hemen her çevreden mazlumun tahliyesi, brifingli ve paralel yargý zemininde oluþan önyargýlarla oluþturulan içtihatlarla halen devam eden yargý zulümlerinin son bulmasý öncelikli meselemizdir. MAZLUMDER olarak 28 ?ubat Siyasi Yargý Kararlarý Ýptal Edilsin! 28 ?ubat Mahpuslarý Derhal Serbest Býrakýlsýn! Talebimizi bir kez daha vurgularýz."  ÝLKHA

Personele ilk yardým eðitimi verildi

Personele ilk yardým eðitimi verildi

Personele ilk yardým eðitimi verildiPersonele ilk yardým eðitimi verildi

Personele ilk yardým eðitimi verildi

Personele ilk yardým eðitimi verildi
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR