6-8 Ekim 15 Temmuz provasýydý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
6-8 Ekim 15 Temmuz provasýydý
6-8 Ekim 2014 yýlýnda gerçekleþtirilen saldýrýlarýn yýldönümünde gazetemize deðerlendirmelerde bulunan Araþtýrmacý Gazeteci Kemal Gümüþ, “6-8 Ekim olaylarý 15 Temmuz hain darbe giriþimine giden yolda döþenmek istenen taþlardan biriydi. Kanlý eylemler öncesi gerek Amerika'nýn Ankara Konsolosu'nun bölgede karanlýk görüþmeler yapmasý, ardýndan Selahattin Demirtaþ'ýn Amerika dönüþü insanlarý sokaklara çaðýrmasýyla geliþen ve bölgede güvenlik bürokrasisinde görevli FET?'cülerin PKK'ya arka çýkarak olaylarý yönlendirme ve tahrik etmesi bölgesel bir 15 Temmuz giriþimiydi.” ifadelerini kullandý.
06 Ekim 2018 Cumartesi 10:01
 Bu Haberi Paylaş


Doðruhaber

PKK/HDP'liler tarafýndan gerçekleþtirilen ve kamuoyunda 6-8 Ekim saldýrýlarý olarak bilinen 2014 yýlýnýn Kurban Bayramý'ndaki vahþetin üzerinden 4 yýl geçti. PKK/HDP'lilerin 2014 yýlý 6-8 Ekim saldýrýlarýnýn maddi ve manevi bilançosu aðýr oldu. Can ve mal kayýplarýnýn yaný sýra toplumsal travmaya da neden olan saldýrýlar, büyük maðduriyetler yaþattý. Adeta bir iç savaþ giriþimi olan saldýrýlarý 15 Temmuz'a giden sürecin provasý olduðuna dikkat çeken Araþtýrmacý Gazeteci Kemal Gümüþ, “6-8 Ekim olaylarý 15 Temmuz hain darbe giriþimine giden yolda döþenmek istenen taþlardan biriydi. Kanlý eylemler öncesi gerek Amerika'nýn Ankara Konsolosu'nun bölgede karanlýk görüþmeler yapmasý, ardýndan Selahattin Demirtaþ'ýn Amerika dönüþü insanlarý sokaklara çaðýrmasýyla geliþen ve bölgede güvenlik bürokrasisinde görevli FETÖ'cülerin PKK'ya arka çýkarak olaylarý yönlendirme ve tahrik etmesi bölgesel bir 15 Temmuz giriþimiydi.” dedi.

HDP/PKK, BÝR KEZ DAHA KATÝL VE SATILIK BÝR GÜRUH OLDUÐUNU VAH?ETLE DOLU TARÝHÝNE Ý?LEMÝ? OLDU

“6-8 Ekim eylemleri küresel iþgal güçlerinin yerli taþeronlar eliyle Kürt halký üzerinde icra ettiði bir utanç giriþimi olarak tarihe geçmiþtir.” diye konuþan Gümüþ, “Yýllarca mazlum insanlarýn kaný üzerinden hakimiyet kurmak isteyen, bölge halkýný esir almak için Türkiye tarihinde ender görülebilecek bir vahþetle sergilenen saldýrýlarýn eli kanlý icracýsýnýn HDP/PKK, hamisinin de FETÖ olduðu bu gün itibarýyla tüm belgeleriyle gün yüzüne çýktý. Amerika'dan aldýklarý talimatlar Türkiye'yi esir almaya çalýþan her iki terör örgütünü amaç birlikteliði noktasýnda defalarca bölgenin mazlumlarý kurban edilmek istendi. Nitekim cinayetlerden sonra da FETÖ'cü polis ve istihbaratçýlarýn HDP'li katillerin yakalanmamasý için MOBESE VE PTS'leri (plaka tanýma sistemleri) karartmasý, isimleri farklý da olsa her iki örgütün de hizmet ettikleri yerin ayný nokta olduðunu gösterdi. Çocuk þehit Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn mazlumca katledilmesi bu karanlýk iþbirliðini ve oynanmak istenen oyunu bozdu. FETÖ'nün Amerika-Nato'dan aldýðý 15 Temmuz iþgal talimatýnýn Güneydoðu ayaðýný çok erken bir tarihte ihale ettiði HDP/PKK, bir kez daha katil ve satýlýk bir güruh olduðunu vahþetle dolu tarihine iþlemiþ oldu.” ifadelerini kullandý.

BATMAN

"Dindar Kürdler olmasaydý 6-8 Ekim provokasyonu hedefine ulaþýrdý"

6-8 Ekim olaylarýnýn Türkiye'yi kaosa sürükleyip parçalamaya yönelik korkunç bir proje olduðunu ifade eden Hak ve Özgürlükler Platformu Sözcüsü Feyzi Aydýn, söz konusu projeyi dindar Kürdlerin etkisiz býraktýðýný söyledi.

Merkezi Batman'da bulunan Hak ve Özgürlükler Platformu, 6-8 Ekim olaylarýnýn dördüncü yýl dönümü münasebetiyle bir açýklama yaptý. 6-8 Ekim'in bir Amerika projesi olduðunu belirten platform sözcüsü Feyzi Aydýn, projenin ülkemizdeki uygulayýcýlarýnýn ise FETÖ ve PKK olduðunu söyledi. Demirtaþ'ýn ABD'den döndükten sonra, olaylarýn fitilinin ateþlendiðini vurgulayan Aydýn, “6-8 Ekim bir Amerikan projesiydi. Devlet içinde örgütlenmiþ, ordu ve emniyet teþkilatlarýný adeta ele geçirmiþ FETÖ ile PKK'nin ortaklýðýyla hayata geçirilen bir projeydi. Bu satýlmýþ örgütler bizzat emri Amerika'dan almýþlardý. Selahaddin Demirtaþ, ABD dönüþü 6-8 Ekim olaylarýnýn fitilini ateþledi. FETÖ'nün elebaþý ise zaten Amerika'da, CIA'nýn kontrolünde yaþýyordu.” dedi.

“?EYTANÝ PROJELERÝNE ENGEL GÖRDÜKLERÝ ÝSLAMÝ CAMÝAYI ÝMHA ETMEK ÝSTEDÝLER”

6-8 Ekim provokasyonunun amacýnýn Türkiye'yi iç savaþa, kaosa sürüklemek, sonra da bölüp parçalamak olduðunu belirten Aydýn, “Amaç buydu. O dönemde devlet bölgede yok gibiydi. Askeriye ve emniyet FETÖ'nün denetimindeydi. Bu þeytani projeye en büyük engel bölgedeki Ýslami camiaydý. Onlar da bunu bildikleri için ilk aþamada Ýslami camiaya saldýrdýlar. Bölgedeki dindar kesimleri, özellikle HÜDA PAR'ý imha etmek istediler. Amerika ve devlet içerisine çöreklenmiþ FETÖ'cü asker ve polislerin de desteklerini arkasýna alan HDP/PKK'li çeteler büyük bir katliama imza atmaya kalkýþtýlar. Amaçlarý büyük bir katliam gerçekleþtirip dindar kesimleri sindirmek, böylece hain emellerinin önünde hiçbir engel býrakmamaktý.” ifadelerini kullandý.

“DÝNDAR KÜRDLER 6-8 EKÝM DARBE GÝRÝ?ÝMÝNE ENGEL OLDULAR”

Bölgedeki Ýslami kesimin þehit verme pahasýna bu hain projeye engel olduðunu söyleyen Aydýn, “Ama dindar Kürdler bu korkunç vahþet ve saldýrý karþýsýnda paniðe kapýlmadýlar. Devletin ortadan kaybolduðu bu karanlýk günlerde þehit verme pahasýna direndiler. Ve Amerika'nýn bu þeytani projesinin, darbe giriþiminin baþarýya ulaþmasýna engel oldular. Týpký 15 Temmuz akþamý yüzlerce þehit verme pahasýna sokaklara dökülüp direndikleri gibi.” diye konuþtu.

“90'LI YILLARDA DÝNDARLARA YÖNELÝK SALDIRININ ARKASINDA DA ABD VARDI”

Doksanlý yýllardaki olaylarýn da arkasýnda ABD'nin kirli planlarýnýn olduðunu vurgulayan Aydýn, konuþmasýna þöyle devam etti: “Aslýnda Amerika'nýn bölgemize ve ülkemize yönelik bu þeytani tuzaðý yeni deðil. Doksanlý yýllarda da bölge Müslümanlarý, Ýslami camia böyle bir vahþetle karþý karþýya kaldý. Doksanlý yýllarda devleti ele geçirmiþ karanlýk Ergenekon yapýsý ile PKK yine iþbirliði kurarak Amerika'nýn ülkemizi bölüp parçalama, kendisine baðlý bir kukla devlet kurma projesine hizmet etmek için Ýslami kesimlere saldýrdýlar. Çünkü bölgedeki dindarlar, Ýslami camia, o zaman da hain emellerin önündeki en büyük engeldi.”

“CANLARI PAHASINA HAÝN PLANLARA GEÇÝT VERMEYEN DÝNDAR GENÇLER HÂLÂ ZÝNDANLARDA”

Doksanlý yýllarda Kemalist elitlerle PKK'nin iþbirliði içerisinde dindarlara karþý imha saldýrýsý baþlattýklarýný söyleyen Aydýn, “Doksanlý yýllarda sözde Kürd milliyetçisi PKK, Kürd halkýna yönelik büyük katliamlar gerçekleþtirdi. Kürd halkýnýn varlýðýný inkâra yeltenecek kadar asimilasyoncu politikalarý hayata geçirmiþ Kemalist, ulusalcý elitlerle birlikte Ýslami kesimi bölgeden atma, katlederek sindirme çalýþmasý baþlattý. Lakin dindarlar, Müslüman gençler canlarý pahasýna bu hain projeye direndi. Hainlere geçit vermedi. Ne yazýk ki bu kahraman gençler ödüllendirileceklerine hâlâ zindanda çile doldurup adalet bekliyorlar.” açýklamasýnda bulundu. ( ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR