ALS nasýl bir hastalýk?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
ALS nasýl bir hastalýk?
Bir kova buz ile gündeme oturan ALS'nin kesin bir tedavisinin olmadýðýna dikkat çeken uzmanlar, hastalýðýn tipik olarak kaslarý hareket ettirmede güçlük þeklinde ortaya çýkan motor tutulum ile giden kronik ve ilerleyici dejeneratif bir hastalýk olduðunu belirtiyor.
26 Ağustos 2014 Salı 11:53
 Bu Haberi Paylaş
Bir kova buzlu su ile dünya gündemine oturan ALS hastalýðýnýn þu anda kesin bir tedavisinin olmadýðýna dikkat çeken uzmanlar, bulgularýn baþlangýçta birçok hastalýkla benzerlik gösterebildiðinden hastanýn dikkatli incelenmesi gerektiðini belirtiliyor.

ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz), tipik olarak kaslarý hareket ettirmede güçlük þeklinde ortaya çýkan motor tutulum ile giden kronik ve ilerleyici dejeneratif bir hastalýk. Ýlk olarak 1874’te tanýmlanan ve ABD’de 1930’larda hastalýða yakalanan ünlü beyzbol oyuncusu Lou Gehrig’in ismi ile anýlan ALS, motor nöron denilen kaslara uyarý gönderen sinir hücrelerinin tutulmasý ile ortaya çýkýyor.

Hastalýðýn genellikle öncelikle ellerdeki ince kaslardan baþladýðýný belirten Noröloji Uzmanlarý Prof. Dr. Yaþar Kütükçü ve Dr. Hale Alpsan Gökmen hastalarýn ellerde güçsüzlük þikayeti ile doktora baþvurduðunu dile getirdi. Hastalýðýn tipik belirtisinin kaslarda titremeler þeklinde gözlenen fasikülasyonlar olduðunu anlatan Prof. Dr. Kütükçü, “ALS, yýllar içinde gittikçe ilerleyen bir hastalýktýr ve farklý kaslara giden sinir hücreleri etkilendikçe farklý semptomlar ortaya çýkmaya baþlar. Genellikle 3-4 yýl içinde yutma ve solunum kaslarý da etkilenir ve hasta rahat soluk alýp vermek için cihazlara ihtiyaç duyabilir. Artýk evde kullanýlan çok da rahat ve küçük cihazlarla bu saðlanabilmekte” dedi.

Hastalýðýn sürecinin kiþiden kiþiye deðiþkenlik gösterdiðini belirten uzmanlar, nadiren de olsa bazý hastalarda bu sürecin 20-30 yýl sürebildiðini söyledi. Bulgularýn baþlangýçta birçok hastalýk ile benzerlik gösterebildiðinden hastanýn dikkatli incelenmesi gerektiðini söyleyen Dr. Gökmen, “Tanýda klinik ve EMG (elektromiyografi) bulgularý önem taþýmaktadýr. Hastalýðýn en önemli özelliði de hastalarýn beyin fonksiyonlarýnýn ve belleklerinin ileri evrede bile olsa etkilenmemesidir. Yani aslýnda kaslarýn denetimini kaybetse de hastalarýn beyin fonksiyonlarý yerindedir” diye konuþtu.

Baðýþlar tedavi bulunmasý için çok önemli

ALS’nin en sýk 40-50 yaþlar arasýnda ve erkeklerde daha fazla görüldüðünü anlatan uzmanlar, “Hastalýðýn nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Cu/Zn superoksit dismutaz (SOD1) enzimini üreten genlerde oluþan mutasyonun rolü bilinmekte” dedi. Hastalýðýn tedavisinde kullanýlan bazý ilaçlarýn varlýðýndan bahseden uzmanlar, “Bunlar hastalýk seyrini yavaþlatabilmekte fakat daha iyi tedaviler için tüm dünyada önemli bilimsel çalýþmalar sürüyor. Bu nedenle ALS derneklerine yapýlacak baðýþlar özellikle tedavi için yapýlan araþtýrmalar açýsýndan önem taþýyor” diye konuþtu.

Tedavinin odaðý yaþam kalitesini yükseltmek

?imdilik tedavinin en önemli kýsmýnýnýn hastanýn yaþam kalitesini yükseltmek olduðunu belirten uzmanlar, “Bu süreçte destek tedavisi denilen yutma ya da solunum gibi hayati fonksiyonlarýnýn gerekli þekilde desteklenmesi oluþturmakta. Hastalarýn hayat konforunu artýrmak amacýyla aðrýya yönelik tedaviler, fizik tedavi ile hastalarýn kas fonksiyonlarýný korumak gibi destek tedaviler hastalar için çok büyük önem taþýyor” dedi.

Hasta yakýnlarýnýn desteði çok önemli

Birçok hastalýkta olduðu gibi bu ALS’de de hastalarýn yakýnlarýnýn bakým ve desteðine ihtiyaç duyduðunu söyleyen Prof. Dr. Kütükçü, “Bu dönemde ALS’ye dikkat çekilmesi tadavisi zor olan bu gibi hastalýklarda yapýlacak araþtýrmalara destek olmamýz gerektiði ve toplumun bu konudaki farkýndalýðý açýsýndan çok faydalý” dedi.

ÝLKHA

 


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR