Acil servislerde sistem sil baþtan
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Acil servislerde sistem sil baþtan
Hýzlý hizmet almak ve katýlým payý ödememek için acile yönelen hastalarýn sayýsýný azaltmak amacýyla Saðlýk Bakanlýðý harekete geçiyor. Acil tanýmý yeniden yapýlacak ve acil olmayan hasta triyaj içinde olmayacak. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin yoðun kullanýmý saðlanacak.
05 Ekim 2018 Cuma 10:38
 Bu Haberi Paylaş


Saðlýk Bakanlýðý, acillerde radikal deðiþime hazýrlanýyor. 6 yýldýr uygulanan “yeþil, sarý, kýrmýzý” (triyaj) alan uygulamasýnda hizmet tanýmlarý deðiþecek. Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, TBMM'deki sohbetinde alýnan tüm önlemlere raðmen acil servislerdeki yýðýlmanýn giderilememesi nedeniyle sistemi yeni baþtan ele aldýklarýný dile getirdi. Koca, þu mesajlarý verdi:

YÜZDE 16'SI ACÝL DEÐÝL: Acildeki yýðýlmalarý önlemek istiyoruz. Toplamda yüzde 26-27 olan acil oraný içinde yüzde 16'sýnýn acil olmayan hasta olduðunu biliyoruz. Yani yüzde 16'sýnýn fazla olduðunu biliyoruz. Dolayýsýyla amaç acil olmayan hastanýn acil olmadýðýný tespit edip, normal polikliniklere yönlenmesini saðlamak.

ÝKÝ NEDEN: Acil deðilse acile gelen hasta niye geliyor? Bir, katýlým payýný vermemek için. Ýki, acilde randevu almadan gelip hýzla hizmet almak istiyor.

RANDEVU SÝSTEMÝ KOLAYLA?ACAK: Temelde öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dediðimiz sistemde daha yoðun randevunun þekillendiði bir uygulama arzuluyoruz. Yüzde 28 oranýnda MHRS üzerinden randevu alýnarak polikliniðe geliniyor. Bunu her geçen gün artýrmayý istiyoruz. Ayrýca acil olmayan hastanýn da tespit edilip normal poliklinik ortamýnda takibi önemli.

ACÝL TANIMI DEÐÝ?ÝYOR: Bir diðer önemli sorun, biliyorsunuz sarý, yeþil, kýrmýzý (triyaj) tanýmlamalar var. Bu tanýmlamalarýn içeriðini, dediðim çerçevede þekillendirerek, anlamlandýrarak yeni bir yaklaþým getirmek istiyoruz. Biz ne kadar poliklinik ilave edersek, ne kadar ortamý geniþletiyor olsak bile yüzde 27-28 oranýndaki acil hastayý her geçen gün artýran, bütün hastalara acil muamelesi yapan ve toplamda her geçen gün acil hastanesine dönen bir yapýya dönmüþ oluruz. Bunu çözmenin yollarý da dediðim iki önemli yöntem. Katýlým payýný artýrarak deðil var olan sistemi düzelterek sonuç alabiliriz.

AÝLE HEKÝMLERÝNÝN YÜKÜ: (Hastalarýn aile hekimlerine yönlendirilmesi) Bugün aile hekimlerinin halen ciddi oranda baktýklarý hasta sayýsý 3 bin 300 gibi. Aile hekimliðini her geçen gün baktýðý, sorumlu olduðu kiþi sayýsýný 2 binlere doðru indirebilirsek yeni yöntemleri her dönem uygulayabiliriz. Ama þimdi kaosa sebep olur.

YA?LI HEKÝMLERÝN YÖNLENDÝRÝLMESÝ: (Yaþý ileri doktorlar var, emekli olmayý düþünüyor. Ýþlerini azaltmak için aile hekimliðine kaydýrmak söz konusu olabilir mi?) Olabilir niye olmasýn.

ÝLAÇLAR ?UBATTA FÝYATLANIYOR

ÝLAÇ FÝYATLARI: (Dövizdeki artýþ ilaçta çarpan etkisi yarattý. Ýlaç fiyatlarýna iliþkin þikayetleri nasýl deðerlendiriyorsunuz?) Ýlaçla ilgili þu an bir sorun yok. Özellikle ithal ilaçlar konusu önemli. Ýthal ilaçlarla ilgili biz, her yýlýn þubat ayýnda bir önceki yýlýn ortalamasýný euro veya dövizdeki artýþ ortalamasýnýn belli yüzdesini vererek yol alýyoruz. Önümüzdeki þubatta 2019'da gündeme gelebilecek. Yýldan yýla her yýlýn þubat ayýnda fiyatlar belirleniyor. Yeni dönemde þubatta biz bir önceki yýlýn yani 2018 yýlýnýn dövizdeki artýþ ortalamasýnýn bir çarpaný var. Yüzde 70. Biz çarpaný ile deðerlendiriyoruz. ?imdilik sorun yok.

Milliyet
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR