'Alný Secdeye Deðmeyen Tek Bir Adayýmýz Yoktur'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Alný Secdeye Deðmeyen Tek Bir Adayýmýz Yoktur'
H?DA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Yýlmaz, 'H?DA PAR'ýn adaylarý içerisinde alný secdeye deðmeyen tek bir aday yoktur.' dedi.
06 Haziran 2018 Çarşamba 19:21
 Bu Haberi Paylaş


HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Hüseyin Yýlmaz, memleketin meselelerini inançlarýnýn çizdiði yolda çözeceklerini ifade etti.

Yýlmaz, "HÜDA PAR'ýn adaylarý içerisinde alný secdeye deðmeyen tek bir aday yoktur. Bizim diðer partilerden farkýmýz bu. Biz, inancýmýzý önceliyoruz." ifadesini kullandý.

HÜDA PAR Malatya Ýl Baþkanlýðý tarafýndan halka yönelik bir iftar programý düzenlendi. Ýftar programýna, HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Hüseyin Yýlmaz, GÝK Üyesi ?ehmuz Tanrýkulu, HÜDA PAR Malatya milletvekili adaylarý, Ýl Baþkaný Nihat Sezer ve kentte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile halk katýldý.

Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda bir konuþma yapan HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Yýlmaz, HÜDA PAR'ýn 2012 yýlýnda, halka hizmet etmek ve Türkiye siyasetine yeni bir ses, yeni bir soluk kazandýrmak amacýyla sahneye çýktýðýný söyledi.

"HÜDA PAR hep halkýn yanýnda yer aldý"

Siyaset sahnesine çýktýklarý günden bu yana hep halkýn yanýnda, memleketin hizmetinde olduklarýný belirten Yýlmaz, "O günden bugüne Hür Dava Partisi misyonuyla, vizyonuyla, söylemiyle, duruþuyla farklýlýðýný, ayrýcalýðýný ortaya koydu ve sürekli memleketin, milletin yanýnda, halkýn inanç deðerlerinin yanýnda ve halkýn kimliðinin yanýnda oldu. Yaklaþýk 20 gün sonra bir seçim yapýlacak. Bu seçimde diðer parlamenter seçimlerde farklý olarak baþkanlýk sistemine geçiþ yapýlýyor. Aradaki farklar önemlidir. Parlamenter sistemin artý ve eksileri olduðu gibi baþkanlýk sistemininde artý ve eksileri vardýr. Bizde iki sisteme baktýðýmýzda baþkanlýk sisteminin ülkemize daha hayýrlý olduðunu gördüðümüzden 16 Nisan referandumunda baþkanlýk sistemine geçiþe evet dedik." diye konuþtu.

"Halkýmýzýn desteðini bekliyoruz"

Milletvekili seçimi için halkýn desteklerini isteyen Yýlmaz, "24 Haziran'da sandýða gittiðinizde iki oy kullanacaksýnýz. Birincisini baþkanlýk seçimi için diðerini milletvekili yani parlamento için kullanacaksýnýz. HÜDA PAR olarak bizde 79 ilde tam liste ile, Batman ve Diyarbakýr'da ise baðýmsýz adaylarla seçime katýlýyoruz. Parlamento için bizler sizden destek istiyoruz. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde ise Erdoðan'ý destekleme kararý aldýk. Bu nedenle biz sadece parlamento seçimleri için HÜDA PAR'a oy istiyoruz. Yani karýþtýrýlmasýn; biz Cumhur Ýttifakýný desteklemiyoruz. Desteðimiz sadece Sayýn Erdoðan'adýr ve baþkanlýk sistemi için ona oy vereceðimizi belirttik. Parlamento seçimi için HÜDA PAR kendi adý, logosu ve adaylarýyla seçime giriyor." dedi

"HÜDA PAR'ýn adaylarý içerisinde alný secdeye deðmeyen tek bir aday yoktur"

Türkiye'nin en genç kadrosunun HÜDA PAR'da olduðuna dikkat çeken Yýlmaz, "HÜDA PAR'ýn adaylarý içerisinde alný secdeye deðmeyen tek bir aday yoktur. Tüm gün alný secdeye deðen insanlar olmasýna dikkat ettik. Bizim diðer partilerden farkýmýz bu. Biz inancýmýzý önceliyoruz. Ýnancýmýzýn bize gösterdiði yolda hareket ediyoruz ve buna göre biz siyaset üretiyoruz. Parti programýmýz ayný zamanda inancýmýzýn belirlemiþ olduðu yolda hazýrlanmýþ. Bize, daha önce ziyarete gelen Bülent Arýnç, parti programýmýz hakkýnda, 'Ben sizin parti programýnýzý okudum, inceledim. Bu bir parti programý deðil bu bir medeniyet projesidir' demiþti. Biz her türlü meseleyi Ýslam'a göre çözeceðiz. Yani A'dan Z'ye memleketin hangi meselesi varsa inancýmýzýn çizdiði yolda bunlarý çözeceðiz." diyerek konuþmalarýný sonlandýrdý.

"Malatya'mýz için söyleyecek sözümüzün olduðuna inanýyoruz"

Programda bir konuþma yapan HÜDA PAR Ýl Baþkaný Nihat Sezer ise þunlarý söyledi: "Ýlk kez genel seçimlere katýlýyoruz. Malatya'mýzda da tam kadro hür adaylarla seçime parti olarak katýlýyoruz. Bizler bu birlik ve beraberliðe katkýda bulunmak için sizlerle bugün bir araya gelmiþ bulunmanýn mutluluðu içindeyiz. Bizleri bu güzel atmosferde bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. HÜDAPAR olarak Malatya'mýz için bizim de söyleyecek sözümüzün olduðuna inanýyoruz. Bunun için hepinizden 24 Haziran günü katýlacaðýmýz milletvekili seçimlerinde destek bekleriz."

Konuþmalarýn ardýndan HÜDAPAR Malatya milletvekili adaylarý kürsüye çaðýrýlarak halka ve STK temsilcilerine tanýtýldý.

Program, Mahmut Yayla hocanýn iftar duasý ile son buldu.

/ ÝLKHA

'HÜDA PAR'ýn farký memlekete karþýlýksýz hizmet etmektir'

'HÜDA PAR'ýn farký memlekete karþýlýksýz hizmet etmektir'

'HÜDA PAR'ýn farký memlekete karþýlýksýz hizmet etmektir'
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR