Bakan Pekcan duyurdu: Yüzde 800 artýþ tespit ettik
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bakan Pekcan duyurdu: Yüzde 800 artýþ tespit ettik
Ticaret Bakaný Ruhsar Pekcan: '5 ildeki hallerde eþ zamanlý yapýlan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alýþ ve satýþ fiyatlarýnda yüzde 800'lere varan fahiþ fiyat artýþlarý tespit ettik. Ýlk verilere göre, fahiþ fiyat uygulayan 88 firma hakkýnda 2 milyon liranýn üzerinde idari para cezasý uygulanmasý için Bakanlýðýmýzca idari iþlem baþlattýk. Denetimlerimizin etkisi þimdiden fiyatlarda görülmeye baþlandý, operasyonlar sonucu hallerde satýlan sebze ve meyve fiyatlarýnda ciddi oranlarda düþüþler görüldü' açýklamasýnda bulundu.
10 Şubat 2019 Pazar 11:12
 Bu Haberi Paylaş


Ticaret Bakaný Ruhsar Pekcan, 5 ildeki hallerde yapýlan eþ zamanlý operasyonlarda sebze ve meyvelerin alýþ ve satýþ fiyatlarýnda yüzde 800'lere varan fahiþ fiyat artýþlarý tespit ettiklerini belirterek, "Ýlk verilere göre, fahiþ fiyat uygulayan 88 firma hakkýnda 2 milyon liranýn üzerinde idari para cezasý uygulanmasý için Bakanlýðýmýzca idari iþlem baþlattýk." ifadesini kullandý.

Pekcan, yazýlý açýklamasýnda, 6 ?ubat itibarýyla yapýlan denetimlerin sonuçlarýna iliþkin bilgi verdi. Denetimlerde sebze ve meyve fiyatlarýnýn mercek altýna alýndýðýna iþaret eden Pekcan, Ticaret Bakanlýðý müfettiþleri ile il ticaret müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleþtirilen çalýþmalar sýrasýnda müstahsil makbuzu ve alým-satým faturalarýndaki fiyat ve miktar bilgileri temel alýnarak incelemeler yapýldýðýný bildirdi.


Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarýnda yapýlan "vurgun"un ortaya çýkarýldýðýnýn altýný çizerek, ilk belirlemelere göre, "ürün tedarikinde yer alan aracýlar tarafýndan rekabet unsurlarýnýn ihlal edilmesi sonucu olaðan dýþý fahiþ fiyat oluþumuna yol açýldýðýnýn belirlendiðini vurguladý. Ürün tedarikinde aracýlarýn kayýt dýþý iþlemleriyle gerçeðe aykýrý fiyat beyanlarýnýn ürün fiyatý oluþumunda aþýrý artýþlara neden olduðuna dikkati çeken Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanýltýcý olduðu yönünde bulgularýn da tespit edildiði bilgisini paylaþtý.

Pekcan, Ýstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'daki belediye toptancý halleri nezdinde, Ticaret Bakanlýðý müfettiþlerince gerçekleþtirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alýþ ve satýþ fiyatlarýnda yüzde 800'lere varan oranlarda fahiþ fiyat artýþlarýnýn bulunduðunun belirlendiðine iþaret etti.

Fahiþ fiyat uygulamak suretiyle vatandaþlarýn maðduriyetine neden olan, mevzuata aykýrýlýk teþkil eden bu fiiller karþýlýðýnda 88 firma hakkýnda 2 milyon liranýn üzerinde idari para cezasý uygulanmasý için Bakanlýkça idari iþlem baþlattýklarýný belirten Pekcan, denetimler neticesinde Hal Kayýt Sistemi'ne bildirim yapýlmadan kayýt dýþý ürün satýþý gerçekleþtiren, ürünlerin künye bilgileriyle satýþ faturalarýndaki bilgilerinde yanýltýcý bilgilere yer veren 76 firma hakkýnda da yaklaþýk 810 bin lira cezai iþlem tesis edildiðini bildirdi.

Pekcan, il ticaret müdürlükleri tarafýndan perakende olarak sebze ve meyve ticareti yapan iþ yerlerinde yapýlan denetimlerde de toptancý hallerinde faaliyet gösteren bazý firmalarýn düzenledikleri faturalarda, ürünlerin satýþ fiyatlarýný gerçek satýþ fiyatlarýnýn altýnda gösterdiðinin belirlendiðine dikkati çekerek, bu kapsamda 8 iþletmeye iþlem tesis edildiðini aktardý.

 

"DENETÝMLERÝMÝZÝN ETKÝSÝ ?ÝMDÝDEN GÖRÜLMEYE BA?LANDI"

Ticaret Bakanlýðýnca arz-talep dengesiyle uyuþmayan, girdi maliyeti ve döviz kuru yükseliþlerinden kaynaklanmayan fiyat artýþlarýnýn tespiti amacýyla saha denetimlerinin geniþletilerek devam edeceðini vurgulayan Pekcan, þunlarý kaydetti:

"Denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artýþlarýyla vatandaþýmýza satýldýðýný tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla birlikte alýyoruz. Denetimlerimizin etkisi þimdiden fiyatlarda görülmeye baþlandý. 6 ?ubat itibarýyla Ticaret Bakanlýðý müfettiþleriyle 5 ilde eþ zamanlý baþlayan operasyonlar sonucu hallerde satýlan sebze ve meyve fiyatlarýnda 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45'lere varan oranlarda düþüþler görülmeye baþlandý. Fýrsatçýlara göz açtýrmamak için denetimlerimiz Türkiye genelinde tüm hýzýyla devam edecektir."
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR