??Bölgedeki farklý kesimler de çözümde yer almalý ?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
??Bölgedeki farklý kesimler de çözümde yer almalý ?
Son günlerde yaþanan olaylardan sonra askýya alýnan çözüm sürecinin doðru yürütülmediðini söyleyen Dr. ?mer Faruk Gergerlioðlu, bölgedeki her kesime söz hakký verilmesi gerektiðini belirtti.
02 Ağustos 2015 Pazar 09:38
 Bu Haberi Paylaş


Yaþanan olaylardan sonra askýya alýndýðý belirtilen çözüm sürecinin doðru yürütülmediðini ifade eden Mazlum Der Eski Genel Baþkaný ve Kocaeli Barýþ Platformu Sözcüsü Dr. Ömer Faruk Gergerlioðlu, bölgedeki her kesime söz hakký verilmesi gerektiðini kaydetti.

Özellikle Suruç’ta yaþanan patlamadan sonra baþlayan gerilim dolu günlerin daha ne kadar devam edeceði konusu baþta olmak üzere çözüm sürecinin bitip bitmediði, sürecin baþlangýcýndan bu yana nelere mal olduðu, sürecin neden böyle sonuç doðurduðu, bundan sonraki süreçte nasýl bir yol haritasý izlenmesi ve kimlerin süreçte muhatap alýnmasý gerektiði ile ilgili Ýlke Haber Ajansý’nýn (ÝLKHA) sorularýný yanýtlayan Mazlum Der Eski Genel Baþkaný ve Kocaeli Barýþ Platformu Sözcüsü Dr. Ömer Faruk Gergerlioðlu önemli açýklamalarda bulundu.

Sayýn Gergerlioðlu sizce süreç tamamen bitti mi?

“?u anda taraflar kontrollü bir þekilde birbirlerine saldýrýyorlar”

“Ben sürecin tamamen bittiðini düþünmüyorum. Beþir Atalay bir açýklama yaptý. Sayýn Cumhurbaþkaný da ‘Çözüm süreci böyle devam edemez’ þeklinde ortada bir laf ettikten sonra Beþir Atalay da ‘Çözüm süreci bitmedi ama durakladý.’ dedi. Ben de öyle deðerlendiriyorum. Ýki buçuk yýldýr devam eden çözüm sürecinin þu anda bu karþýlýklý saldýrýlarla tamamen bittiðini düþünmüyorum. Büyük bir sorun, dev bir sorun, 90 yýllýk bir sorun. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kürtleri inkâr, imha ve asimilasyon politikasýnýn sonucu ortaya çýkmýþ olan dev bir sorun var.  Bunu çözmek için de iki buçuk yýldýr masaya oturulmuþtu. Bu masaysa oturuþ da hemen sonuçlarýný veremez, mutlaka bazý sorunlar çýkacaktýr, arada aksamalar olacaktýr. Bence çözüm süreci bitmiþ deðil sadece duraklama aþamasýnda. Çünkü artýk Türkiye bu aðýrlýðý, bu sorunu kaldýramýyor. Bir þekilde çözüm süreci devam edecek. Taraflarýn da pozisyonunu öyle görüyorum. ?u anda taraflar da kontrollü bir þekilde birbirlerine saldýrýyorlar.”

Peki, süreç biterse bunun sonuçlarý neler olur?

 “Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerle barýþmalý. En baþýndan özür dilemeli ve barýþmalý. Ve gasp ettiði haklarý tamamen iade etmeli. Biz yýllardýr söylüyoruz. Bir miktar bu haklar verildi ama bu yeterli þekle gelemedi ve karþýlýklý güven oluþamadý. Bundan dolayý çözüm süreci eðer biterse çok büyük karýþýklýklar, çok büyük tehlikeler bizi bekler, yani bölgesel büyük karýþýklýklar, büyük sorunlar ve daha da artacak toplumsal sorunlar bizi bekler. O yüzden ben sürecin bitmesini kabul edemem. Bu zaten mümkün olacak bir þey deðil. Bitmesi durumda çok tehlikeli geliþmeler bizi bekler diye düþünüyorum.”

Süreç baþladýðýndan bu yana nelere mal oldu?

“PKK bu süreci tamamen istismar etti”

“Ýki buçuk yýllýk süreç içinde can kaybýnýn genel olarak yaþanmamasý, vatandaþlarýn girilemeyen alanlarda, PKK’nýn bulunduðu alanlarda, piknik yapmaya baþlamasý veya vatandaþlarýn artýk doðuda kendini biraz daha rahat hissetmesi gibi güzel geliþmeler oldu. Batýda ise çocuklarýný askere gönderen analarýn babalarýn en azýndan sabahlara kadar geçirdiði uykusuz geceler bitti. Ýnsanlar en azýndan biraz emniyet ve güven içerisinde oldular. Türkiye’nin silaha harcadýðý korkunç masraflar bitti. Olumsuz yönleri de oldu þüphesiz. Yani PKK’nýn bu süreci tamamen bölgede bir üstünlük saðlama, bölgede yeni alanlar açma, bölgede bir hâkimiyet kurma olarak algýladýðýný gördük. Ve var olan süreci bu þekilde götürmek istediðini daha da hâkim olmak istediðini gördük.

“Devlet ile PKK arasýnda var olan savaþýn bitmesiyle Kürt sorunu halledilmez.”

Devletin ise karþý tarafa yeterince bir güven veremediðini gördük. Benim, bunu iki buçuk yýldýr özellikle yoðun bir þekilde vurgulamaktan dilim kurudu. Devlet madem böyle bir sürece baþlýyor. Sadece Devlet ile PKK arasýnda var olan savaþýn bitmesiyle Kürt sorunu halledilmez.”

Devam eden süreç neden böyle bir sonuç doðurdu?

 “Yani bu gibi durumlarda bu sorun nerden çýkmýþ neden çýkmýþ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nerelerde hata yapmýþ, olmasý gerekenler nelerdir, Ýslami olarak insani olarak neler yapýlmasý gerekir gibi eðitim çalýþmalarýnýn yapýlmamasýný önemli olumsuzluk olarak görüyorum. Bakýn bugünlerde çatýþmalar ortaya çýktýðý zaman yani korkunç bir þekilde böyle insanlar nefret dili kullandýðýný görüyorum. Bu da devletin bu iki buçuk yýllýk süreçte var olan Türk milliyetçiliði konusundaki eðitim eksikliðini gösteriyor. Yani bugünlere hazýrlýk yapmalýydý devlet. Sadece bu çatýþan taraflar silahý býraksýn bu bize yeter anlayýþýyla hareket edilmemeliydi. Bunlarýn hepsi çözüm sürecinde alýnmasý gereken tedbirlerin alýnmamasýndan oldu. PKK bir taraftan bu süreci tamamen istismar etti. Orayý bir hâkimiyet alaný olarak görmeye baþladý. Devlet ise batýda olabilecekleri düþünmedi.”

Çözüme nasýl devam edilmeli, muhataplar kimler olmalý?

 “Çözüm süreci þüphesiz savaþan taraflar asýnda olur. Barýþ anlaþmalarý yine savaþan taraflar arasýnda olmalý ama ben þunu da hep söyledim, bu süreç sadece Tayyip Erdoðan ile Öcalan arasýnda yürümez, yürüyemez. Bunun böyle olmayacaðý belliydi. Çatýþma çözümlerinin uluslararasý bilimsel usulleri vardýr. Bu artýk üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Ýki taraflý çatýþma çözümü masada olur ama farklý kesimler de bu konuyu izlemelidir. Ýzleme kurullarý oluþturulmalýdýr.

“Bütün Kürtleri sadece PKK temsil etmiyor.”

Bütün Kürtleri sadece PKK temsil etmiyor. Kürtlerin içinde birçok farklý parti, dernek, cemaat ve benzeri guruplar var. Ve onlar da Kürt sorunundan muzdarip ve konudaki çözümde bir aktör olarak en azýndan fikri sorulacak bir aktör olarak yer almalýlar. Yani artýk bu süreci taraflarýn kaprisleriyle yürütemeyiz. Ben yine de olgun ve makul olmamýz gerektiðini söylüyorum. Bugünlerde çok yoðun çatýþmalar yaþanýyor maalesef. Yani aklýn mantýðýn deðil duygularýn, heyecanlarýn galip gelebileceði günler bence ne kadar olumsuz olay yaþansa da daha bir kuþ bakýþý bakýþla olgun ve makul olmak zorundayýz. Herkese böyle bir görev düþüyor.”

ÝLKHA olarak bize vakit ayýrdýðýnýz için teþekkür ediyoruz.

Ben teþekkür ediyorum.  

/ Zeki Aras/Veysi Siyah/Enes Çetin –ÝLKHA
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR