Bu Nasýl Bir Adalet Anlayýþý! ??Kadýn Kusurlu da Olsa Nafaka Alýr, Erkek Ýþsiz de Olsa Nafaka ?der??
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bu Nasýl Bir Adalet Anlayýþý! ??Kadýn Kusurlu da Olsa Nafaka Alýr, Erkek Ýþsiz de Olsa Nafaka ?der??
Boþanma vakalarýnda doðurduðu maðduriyetlerden ötürü sýk sýk gündeme gelen ve son olarak hükümetin de yeniden düzenleme yapýlacaðý sinyalini verdiði ??nafaka yasasý? haksýz sonuçlar doðurmaya devam ediyor
08 Şubat 2019 Cuma 12:37
 Bu Haberi Paylaş


Yargýtay Hukuk Genel Kurulu, iþsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeðin, boþanma davasýnda tam kusurlu bulunan çalýþan eþine tedbir nafakasý ödemesi gerektiðine hükmetti.

?iddetli geçimsizlik yaþayan çift, 4. Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karþýlýklý boþanma davasý açtý. Davacý-karþý davalý erkek, karýsýnýn güleryüz göstermediðini, tüm vaktini internette geçirdiðini, hakaret ettiðini, sadakatsiz davranýþlar içine girdiðini öne sürdü.

Evlilik birliðinin sarsýldýðýný ileri sürerek boþanmalarýna, kararýn kesinleþmesinden itibaren 25 bin TL maddi tazminat ile 50 bin TL manevi tazminatýn faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep etti.

Davalý-karþý davacý kadýn ise eþinin birlik görevlerini yerine getirmediðini, her tartýþmada kendisini evden kovduðunu iddia etti. En son davacýnýn agresifliðinden korkarak annesine sýðýndýðýný, bir süre sonra evin eþyalarýnýn satýldýðýný öðrendiðini ileri sürerek boþanmalarýna karar verilmesini istedi. 50 bin TL maddi tazminat ile 50 bin TL manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

Mahkeme, boþanmaya sebep olaylarda erkek yönünden ispatlanmýþ bir kusur bulunmadýðýna, kadýnýn ise evlilik birliðinin kutsallýðý ile baðdaþmayacak þekilde üçüncü bir kiþi ile aþk ve gönül iliþkisi içerisinde olduðu gerekçesiyle davalý-karþý davacý kadýnýn davasýnýn reddine hükmetti. Davacý-karþý davalý (erkeðin) boþanma davasýnýn kabulüne, erkek yararýna 5 bin TL maddi, 5 bin TL de manevi tazminata karar verdi. Kararý kadýn temyiz etti.

Ý?SÝZ OLMAK NAFAKAYA ENGEL DEÐÝL

Yargýtay 2. Hukuk Dairesi,mahkemenin kadýna ara karadla aylýk 500 TL tedbir nafakasý takdir edildiðine, sonraki ara kararý ile davacý-karþý davalý kocanýn iþsiz olmasý ve hiçbir gelirinin bulunmadýðý gerekçesiyle tedbir nafakasýnýn durdurulduðuna dikkat çekti. Daire, davacý-karþý davalý kocanýn iþsiz olmasý ve gelirinin bulunmamasý hükmedilen tedbir nafakasýnýn tamamýyla kaldýrýlmasýný gerektirmeyeceðine hükmetti.

Ýþsizliðin ancak daha önce takdir edilen nafakanýn indirilmesi için bir gerekçe olabileceði gerekçesiyle mahkeme kararý bozuldu. Aile Mahkemesi, ilk kararýnda direnince bu kez devreye Yargýtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

KADIN KUSURLU OLSA DA NAFAKA ALIR

Genel Kurul kararýnda; boþanma ve ayrýlýk davalarýnda, taraflarýn kusur durumunun hiçbir þekilde tedbir nafakasýnýn takdirine etkili bir unsur olmadýðý hatýrlatýldý.

Kararda þöyle denildi: "Kusurlu eþ yararýna dahi, bu tedbirlerin alýnmasý mümkündür. Yine, her iki tarafýn da gelirinin bulunmasý tedbir nafakasý verilmesini engelleyici bir hâl deðildir. Ancak eþlerin ekonomik güçlerinin birbirine yakýn olmasý durumu söz konusu ise bu durumda geçici tedbir nafakasý verme zorunluluðunun ortadan kalkacaðý söylenebilir. Bu ilkeler kapsamýnda somut olay deðerlendirildiðinde, taraflarýn 20.02.2011 tarihinde evlendikleri, aralarýndaki anlaþmazlýklar sebebiyle karþýlýklý olarak boþanma davasý açtýklarý anlaþýlmaktadýr. Yargýlama sonunda ise davacý-karþý davalý erkeðin boþanmaya yol açan olaylarda bir kusurunun bulunmadýðý, davalý-karþý davacý kadýnýn ise baþkasý ile aþk ve gönül iliþkisi içerisine girdiði, bu sebeple tam kusurlu olduðu gerekçesiyle, erkeðin davasýnýn kabulüyle taraflarýn boþanmalarýna karar verilmiþtir. Kadýnýn davasýnýn ise reddine karar verilmiþtir. Kararýn temyizi üzerine mahkemenin boþanma ve kusur belirlemesine dair gerekçesi onanmak suretiyle kesinleþmiþ, karar sadece tedbir nafakasýna dair olarak bozulmuþtur. Mahkemenin direnme gerekçesinin aksine erkeðin gelirinin bulunmamasý, kadýnýn çalýþýyor olmasý veya kusur durumu kadýn yararýna tedbir nafakasý hükmedilmesine engel teþkil eden vakýalar deðildir. Hâl böyle olunca taraflarýn karþýlýklý iddia ve savunmalarýna, dosyadaki tutanak ve kanýtlara, bozma kararýnda açýklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Yargýtay 2. Hukuk Dairesi'nin bozma kararýna uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykýrýdýr. Karar oy birliði ile bozulmuþtur."


(ÝHA-HAKSÖZ HABER)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR