Bütün çalýþanlarý ilgilendiriyor! Ýþte Kýdem Tazminatý Fonu'nun detaylarý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Bütün çalýþanlarý ilgilendiriyor! Ýþte Kýdem Tazminatý Fonu'nun detaylarý
Kýdem Tazminatý Fonu, eðer takvime göre ilerlerse 2020 itibarýyla iþe girenler için uygulanmaya baþlanacak. 1 yýldan az çalýþanlar da tazminat alabilecek, mevcut çalýþanlarýn ise tüm haklarý korunacak.
12 Nisan 2019 Cuma 10:00
 Bu Haberi Paylaş
Önceki gün açýklanan reform paketinde, Kýdem Tazminatý Fonu’nun gerçekleþtirileceði ve Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) ilgili yeni adýmlarýn atýlacaðý açýklandý. Söz konusu açýklama sonrasý çalýþma hayatýnýn en hassas konularýndan biri olan kýdem tazminatý tekrar gündeme geldi. Kýdem tazminatý konusunda mevcut sistemin sorunlarýný çözebilecek ve iþçi-iþveren-devlet sacayaðýndaki bütün taraflarýn mutabakatýný saðlayacak bir düzenleme yapýlmasý gerekiyor. Ýþte 5 soruda kýdem tazminatý fonunun ayrýntýlarý.

5 soruda fonla ilgili en çok merak edilenler1- Takvim ne þekilde iþleyecek?

Kýdem tazminatý reformu için takvim yýl sonu olarak belirlenmiþ durumda. Ayrýca tüm paydaþlarýn katýlýmý da programda vurgulanmýþ. Bu konuda daha önce kanun taslaklarý hazýrlanmýþ ve bazý taslaklar sosyal taraflarla paylaþýlmýþtý. Hatta Çalýþma Meclisi’nde de konu masaya yatýrýlmýþtý. Ancak sosyal taraflar bir metin üzerinde mutabakata varamayýnca konu rafa kalkmýþtý. Özellikle iþçi kesimi daha önce pek çok kez kýdem tazminatýný ‘kýrmýzý çizgisi’ olarak ifade etmiþti. Bu hassasiyetler de dikkate alýnarak, geniþ katýlýmlý ve þeffaf bir süreç yürütülerek reformun hayata geçirilmesi çok kritik.

2- Nasýl bir fon hayata geçmeli?

Mevcut sistemin sorunlarýný aþacak bir yapý oluþturulmalý. ?u anda iþçilerin en büyük endiþesi kýdem tazminatýný iþverenden tahsil etmek. Bu endiþelerin önüne geçilmesi gerekiyor. Bireysel hesaba dayalý, þeffaf bir fon yapýsýnýn kurulmasý çok önemli. Fonun elektronik altyapýsý da saðlam kurulmalý ve iþçiler fonda biriken parayý sürekli takip edebilmeliler. Fonun yönetiminin baðýmsýz olmasý, fondaki paraya devlet garantisi saðlanmasý da çok önemli.

3- Mevcut çalýþanlar nasýl etkilenecek?

Fon hayata geçerse, bu konuda bir tarih belirlenmesi ve bu tarihten sonra iþe girenlerin kapsama alýnmasý söz konusu olacaktýr. Hali hazýrda çalýþanlar için ise þu anki düzenleme uygulanmaya devam edecektir. Dolayýsýyla belirlenen takvime sadýk kalýnabilir ve yýlsonunda fon hayata geçerse, 2020’den itibaren iþe giren çalýþanlar için fon sistemi uygulanacaktýr. Bu tarihten önce çalýþmaya baþlayanlar için ise ikili bir ayrýma gidilebilir. Mevcut sistemde ayný iþverene baðlý en az bir yýl çalýþmasý olan kiþiler kýdem tazminatýna hak kazanabiliyor. Fon hayata geçtiðinde henüz kýdem tazminatýna hak kazanmamýþ iþçiler, sisteme dahil olabilir. Her halükarda fon, belirlenen tarihten sonra ilk kez çalýþmaya baþlayan kiþilere otomatik uygulanacak, hali hazýrda çalýþan kiþiler için hak kaybý saðlanmayacaktýr. Hali hazýrda çalýþan ve kýdem tazminatýna hak kazanmýþ iþçiler için fona geçiþi cazip kýlacak düzenlemeler öngörülebilir.

4- Kayýp olmadan gerçekleþir mi?

Fon, iþçilerin hak kaybýna ve istihdam daralmasýna neden olmadan hayata geçirilebilir; þanslý azýnlýk yerine bütün iþçilerin kýdem tazminatýndan yararlanabilmesi, birikimlerin sürekli bir þekilde takip edilebilmesi, iþçi-iþveren uyuþmazlýklarýnýn azalmasý saðlanýrsa tam anlamýyla bir reform olacaktýr. Bu þekilde çalýþma hayatýnýn sosyal taraflarý tüm senaryolarý deðerlendirip, bu yapýyý oluþturabilecek metni ilgili tüm kurumlarla birlikte hazýrlayýp deðerlendirirse, söz konusu reform metni hayata geçirilebilir.

5- BES'in desteði ne saðlayacak?

Kýdem Tazminatý Fonu'nun Bireysel Emeklilik Sistemi'yle (BES) entegre edilmesi de gündemde. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde saðlanan devlet desteðiyle çalýþanlarýn hesaplarýnda biriken tutarlara, kýdem tazminatý fonundaki miktarýn da eklenmesi öngörülüyorsa, bu durumda iþçilerin çok daha yüksek bir birikim elde etmeleri söz konusu olacaktýr. Bu açýdan fon iþçiler açýsýndan daha cazip hale gelebilir.

(Akþam)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR