'Büyük kayýplarýn hedeflendiði anlaþýlýyor'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Büyük kayýplarýn hedeflendiði anlaþýlýyor'
H?DA PAR üyesi bir grupla birlikte, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen terör saldýrýsýný protesto etmek için olay yerinde açýklama yapan H?DA PAR Ýstanbul Ýl Baþkaný Erdal Elibüyük, "Saldýrýnýn gerçekleþtiði yer ve zaman dikkate alýndýðýnda çok daha büyük kayýplarýn hedeflendiði anlaþýlmaktadýr." dedi.
12 Aralık 2016 Pazartesi 20:09
 Bu Haberi Paylaş


Sivil Toplum Kuruluþlarý ve siyasi partilerin, teröre saldýrýsýna yönelik tepkileri artarak devam ediyor. Saldýrýnýn gerçekleþtiði ve adý ?ehitler Tepesi olarak deðiþtirilen noktaya gelen gruplar, terör saldýrýlarýný kýnadý.

Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (TÜRK-Ý?), Türk Ýþ Kadýnlarý Derneði (TÝKAD), Diriliþ Baþkanlarý Derneði ve HÜDA PAR arka arkaya patlamanýn olduðu noktaya gelerek açýklamalarda bulundu.

Önce saldýrýnýn yapýldýðý noktaya karanfil býrakýp, dua edenler, daha sonra basýn açýklamasý yaptý. TÜRK- Ý? Birinci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, terörü lanetlediklerini belirtti.


Ülkenin zor ve acýlý günlerden geçtiðini ifade eden Uyar, "Son günlerde insanlýk dýþý terör saldýrýlarý sonucu yüzlerce güvenlik görevlimiz þehit oldu, yüzlerce vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Biz bu oynan oyunu çok iyi biliyoruz. Geçmiþte de yaþadýk" dedi.

"Sabrýmýz daha fazla sýnanmasýn"

Yaþanan terör saldýrýsýnýn Türkiye'nin birliðine yönelik olduðunu dile getiren Uyar, bombalý saldýrýlarýn ekonomik ve sosyal huzuru hedef aldýðýný söyledi.

Geleceðe dönük endiþelerin bu tür saldýrýlarla yaygýnlaþtýrýlmak istendiðine dikkati çeken Uyar, þunlarý kaydetti: "Artýk yeter. Sabrýmýz daha fazla sýnanmasýn. Bu hain saldýrýlar, hiç bir zaman hedefine ulaþmayacak ve milli beraberliðimizi bozamayacaktýr. Bu oyunu iyi biliyoruz. Bu oyunu yine birlik ve beraberliðimizi koruyarak bozacaðýz. Birlikte el ele olacaðýz. Devletimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için buradayýz. Üzerimize düþen tüm sorumluluklarý yerine getirmeye hazýrýz."


"Büyük kayýplarýn hedeflendiði anlaþýlýyor"

HÜDA PAR Ýstanbul Ýl Baþkaný Erdal Elibüyük ise kimden gelirse gelsin ve hedefi ne olursa olsun, bu saldýrýyý düzenleyen tetikçileri, arkasýndaki yerel ve küresel karanlýk güçleri ve bundan medet uman çevreleri þiddetle lanetlediklerini ifade etti.

Hedef ne olursa olsun, bu tür terör eylemlerinin bir yol ve yöntem olarak benimsenmesinin ve yaþam alanlarýnda bombalar patlatýlmasýnýn hiçbir haklý gerekçesinin olamayacaðýnýnaltýný çizen Elibüyük, þunlarý kaydetti: "10.12 2016 tarihinde Ýstanbul Beþiktaþ'ta futbol müsabakasý sonrasý düzenlenen iki ayrý bombalý saldýrý sonucu 44 civarýnda vatandaþ hayatýný kaybetmiþ, 150'den fazlasý da yaralanmýþtýr. Kimden gelirse gelsin ve hedefi ne olursa olsun bu saldýrýyý düzenleyen tetikçileri, arkasýndaki yerel veya küresel karýnlýk güçleri ve bundan medet uman çevreleri þiddetle lanetliyoruz. Saldýrýnýn gerçekleþtiði yer ve zaman dikkate alýndýðýnda çok daha büyük kayýplarýn hedeflendiði anlaþýlmaktadýr. Hedef ne olursa olsun, butür terör eylemlerinin bir yol ve yöntem olarak benimsenmesinin ve yaþam alanlarýnda bombalar patlatýlmasýnýn hiçbir haklý gerekçesi olamaz. Bu melun saldýrý Emperyalist güçlerin siyasi, askeri, psikolojik ve stratejik emellerine ulaþmak için Ýslam coðrafyasýnda yoðunlaþtýrdýklarý saldýrý, cinayet ve katliamlardan baðýmsýz deðildir. Bu terör eylemini gerçekleþtiren kim olursa olsun, Emperyalistler için meþalýk ve uþaklýktan baþka bir þey yapmamýþtýr."

Diriliþ Baþkanlarý Derneði'nden ise ülke yönetiminde çok kararlý ve dirayetli bir yönetimin olduðunu aktarýlarak terör saldýrýlarý kýnandý.

/ AA  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR