Cumhurbaþkaný Erdoðan onayladý! 2019-2021 yýllarý arasýnda...
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cumhurbaþkaný Erdoðan onayladý! 2019-2021 yýllarý arasýnda...
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan??ýn onayýndan geçen Orta Vadeli Mali Plan (2019-2021), Resmi Gazete??de yayýmlandý.
11 Ekim 2018 Perşembe 09:21
 Bu Haberi Paylaş


Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "2019-2021 Dönemi Yatýrým Programý Hazýrlýklarý" ile ilgili genelgesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. 

Genelgede Erdoðan, hükümetin vatandaþlarýn refah ve mutluluðunu daha üst seviyelere çýkarma amacý doðrultusunda makroekonomik istikrarý korumak, üretimi artýrmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2019-2021 döneminde Yeni Ekonomi Programý uygulayacaðýný vurguladý.

Bu dönemde temel hedefin ekonomide dengelenmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleþtirmek olduðunu belirten Erdoðan, "Kamu harcamalarýnda tasarruf yapmak, enflasyonu düþürerek fiyat istikrarýný korumak, yurt içi tasarruflarý artýrmak, cari iþlemler açýðýný azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarý korumak temel önceliklerimizdir." ifadesini kullandý.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hýz ve kalitesinin artýrýlmasý amacýyla kamu yatýrýmlarýna ayrýlan kaynaklarýn söz konusu dönem için hedeflenen politikalara azami oranda katký saðlayacak þekilde tahsisi ve verimli kullanýmýnýn temel ilkeleri olacaðýna dikkati çeken Erdoðan, þunlarý kaydetti:

"Kamu yatýrým harcamalarýndan azami düzeyde tasarruf edilirken kalkýnma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapý yatýrýmlarýna öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatýrýmlarý bütüncül bir yaklaþýmla özel kesim yatýrýmlarýný tamamlayacak þekilde tasarýmlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatýrým öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatýrýmlarýný ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iþ, üretim, yatýrým ve yaþam ortamýný iyileþtiren nitelikli altyapý yatýrýmlarýna öncelik verilecektir.

Kamu yatýrýmlarýna ayrýlan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçlarý giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapý alanlarýna yönlendirilirken, yatýrýmlarýn maliyet etkin, verimli ve zamanýnda gerçekleþtirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanýlmasýna ve yatýrým harcamalarýnýn en kýsa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüþtürülmesine azami özen gösterilecektir."

"Zorunlu haller dýþýnda yatýrým programýna yeni proje alýnmayacak"

Cumhurbaþkaný Erdoðan, 2019 Yýlý Yatýrým Programý hazýrlýklarýnda, 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç ve politikalar ile öncelikler ve mali çerçevenin esas alýnacaðýný aktardý.

Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydýyla, kamu idarelerinin stratejik planlarýnýn da hazýrlýklarda dikkate alýnacaðý bilgisini veren Erdoðan, þöyle devam etti:

"Proje bazýnda ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kýsa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir. Tasarruf tedbirleri kapsamýnda zorunlu haller dýþýnda 2019 Yýlý Yatýrým Programý'na yeni proje alýnmayacaktýr. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanýlmasý için gerekli bakým ve onarýmlara önem verilecek, vatandaþlarýmýzýn acil ihtiyaçlarýna ve ekonomide katma deðer artýþýna doðrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."

Bütün kuruluþlarýn 2019 Yýlý Yatýrým Programý hazýrlýklarý ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, belirtilen hususlar ile "2019-2021 Dönemi Yatýrým Programý Hazýrlama Rehberi"ndeki öncelikleri, esaslarý ve yatýrým tavanlarýný dikkate almalarýný isteyen Cumhurbaþkaný Erdoðan, tavan içinde kalmak kaydýyla, Strateji ve Bütçe Baþkanlýðýnýn 31 Temmuz 2018 tarihli Yatýrým Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatýrým tekliflerinde varsa proje bazýndaki deðiþiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer verilen Ka Ya Bilgi Sistemi aracýlýðýyla Strateji ve Bütçe Baþkanlýðýna göndermeleri çaðrýsýnda bulundu.

Söz konusu genelgede "2019-2021 Dönemi Yatýrým Programý Rehberi" de yer aldý.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR