Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan McKinsey açýklamasý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan McKinsey açýklamasý
Cumhurbaþkaný Erdoðan, partisinin Kýzýlcahamam kampýnda önemli açýklamalarda bulundu.
06 Ekim 2018 Cumartesi 17:10
 Bu Haberi Paylaş


Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti 27. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nda açýlýþ konuþmasýný yaptý. Erdoðan, "Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldýrýlarýna maruz kalmasýna raðmen 2 ayý bulmadan durumu büyük ölçüde kontrol altýna aldýk. Döviz kurunun bir anda böyle bir artýþ göstermesini ekonomik sebeplerle izah mümkün deðildir" dedi.

Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýrbaþlarý:

"16 Nisan halk oylamasý ve 24 Haziran seçimleri milletimiz ile aramýzdaki güçlü iliþkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldýrýlarýndan birine maruz kalmasýna raðmen 2 ayý bulmadan durumu kontrol altýna aldýk. Dövizdeki bu artýþý sadece ekonomik gerekçelerle açýklama imkaný yoktur.

Ekonomide muhakkak çözmemiz gereken sorunlar var. Bunlarý görüyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fýrsatý da getirir. Devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adýmlarýmýzý attýk, atýyoruz.

''O ZAMAN DEÐÝ?ÝRÝZ''Milletimizi fýrsatçýlarýn insafýna terk etmeyeceðiz. Türkiye'yi faiz kur enflasyon þeytan üçgeninden çýkarana kadar her türlü adýmý atacaðýz. 

Türkiye borcuna sadýktýr, yeter ki iþi diyet borcuna dönüþtürmesinler. Ýþte o zaman külahlarý deðiþiriz.

''BU CAN BU TENDE OLDUKÇA...''Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararasý kuruluþlarýn boyunduruðu altýna sokamaz. Kendi ayaklarý üzerinde yükselttiðimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.

BATMAN'DAKÝ HAÝN SALDIRICumhurbaþkaný Erdoðan, "Bir ölür bin diriliriz evelallah. 8 þehidimiz mi var? O teröristler bilsinler ki bunu en az 800 ile ödeyecekler." dedi.

O deliklerde inlerine gire gire bunlarý bitireceðiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceðiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacaðýz. Bu milletin huzurunu, refahýný yok etmeye bunlarýn gücü asla yetmeyecektir.

KILIÇDAROÐLU'NA FÝLÝSTÝN TEPKÝSÝCumhurbaþkaný Erdoðan "Ülkemizin yaþadýðý sýkýntýlara adeta ateþin üzerine benzinle gider gibi yaklaþan anamuhalefet partisine ve onun baþýndaki malum zata ne diyeceðiz? Biz bu zatýn iftiralarýný yüzüne vurmaktan, eline tutuþturulan kaðýt parçalarýnýn belge deðil paçavra olduðunu anlatmaktan yorulduk.

Bu zatýn Ankara'dan Ýstanbul'a yürüdüðü yürüyüþte koltuðunun altýna kimlerin olduðu görülüyor. Teröristlerle birlikte yürüyor. Bu zat son konuþmasýnda önce Kudüs meselesine girdi. Sonra hýzýný alamayýp, "Erdoðan BM'de gitti Filistin'le ilgili tek kelime etmedi" diyor. Buna benim milletim inanmaz hele hele Filistinli hiç inanmaz. Orada Türk bayraklarýyla Filistinli'nin nasýl dolaþtýðýný biliyoruz. Bu zatýn adamlarýnýn da benim Filistinli kardeþlerimin düþmanlarýyla nasýl olduðunu da biliyorlar. Etrafýnda ona bunlarý anlatacak bir Allah'ýn kulu yok mu ya? Demek ki yok. Biz o konuþmamýzda Kudüs'ü de anlattýk, Filistinli kardeþlerimizi de anlattýk. 

Sen önce kendine bi çeki düzen var. Kendine gel. BM Genel Kurulu'nda Amerika 7 oy aldý biz 127 oy almak suretiyle Kudüs'ü bu noktaya taþýdýk. Senin en ufak bir emeðin var mý bu iþin içerisinde. Bunlar Filistin'in acýsýný hissettikleri için deðil bunun üzerinden bize vurabileceklerini düþündükleri için bunu konuþmaktadýr. Onda da çuvalladýlar. Biz Filistin'le beraber yoðrulduk, beraber yoðrulmaya da devam ediyoruz.

MCKÝNSEY TARTI?MALARIMcKinsey konusunda bakanlarýmý uyardým artýk fikri danýþmanlýk hizmeti de almayacaksýnýz dedim. Biz bize yeteriz.

ÝHRACAT DAHA DA ARTACAKSon yaþanan hadiseler Türkiye'yi belki bir parça sarsmýþtýr ama asla yýkamamýþtýr. Çünkü bugünkü Türkiye ne 1994'ün ne 2001'in Türkiye'sidir. Ýhracatýmýz geçen ay itibarýyla yýllýk 165 milyar dolarý geçti. Göreve geldiðimizde 36 milyar dolardý. Daha da artacak.

Edirne'ye Enver gireceðine Bulgar girsin, diyebilecek kadar izanýný kaybeden muhalefet anlayýþýnýn bugünkü temsilcisi CHP ve artýk onun yoldaþý haline gelen HDP'dir.

CUMHUR ÝTTÝFAKI GÖNÜLLERDE DEVAM EDECEKCumhur Ýttifaký'ný basit bir seçim ittifaký olarak görenler de yanýlýyor. Cumhur Ýttifaký, milli ve yerli duruþ sahiplerinin ülkenin meseleleri karþýsýnda gösterdikleri dayanýþmanýn adýdýr. Cumhur Ýttifaký'nýn mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceðine inanýyorum.

BU TOPRAKLARI TESLÝM ETMEYECEÐÝZMünbiç'in çevresinde de kanallar açýyorlar. Kim? YPG/PYD. Karakter ayný, bunlar ayný cibilliyetin mensuplarýdýr. Bizim ilk hedefimiz, bu vatan topraklarýný ihanet içerisinde olanlara teslim etmeyeceðiz.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR