Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan Muharrem Ýnce'ye tepki
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan Muharrem Ýnce'ye tepki
Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Erdoðan, Isparta Hükümet Meydaný'nda yaptýðý konuþmada, 4. köprüyü de ben yaparým diyen Muharrem Ýnce'ye ' Ben de gelirim 4. yaparým' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptýrmam diyorsun, bunu yaptýrýrým diyorsun.' dedi.
27 Mayıs 2018 Pazar 17:26
 Bu Haberi Paylaş


Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Isparta Hükümet Meydaný'nda yaptýðý konuþmada, 4. köprüyü de ben yaparým diyen Muharrem Ýnce'ye "Ben de gelirim 4. yaparým' diyor. Ne haddine. Bir yandan onu yaptýrmam diyorsun, bunu yaptýrýrým diyorsun." dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Isparta mitinginde açýklamalarda bulundu.

Erdoðan konuþmasýnda CHP'nin cumhurbaþkaný adayý Muharrem Ýnce'yi eleþtirerek, "Diyor ki, 'Erdoðan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptý, ben de dördüncüyü yaptýrým.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan þunu yaptýrmam, bunu yaptýrmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptýrýrým' diyor" ifadelerini kullandý.

Ýþte Erdoðan'ýn konuþmasýnýn satýr baþlarý:

 "4 BÝN 480 TERÖRÝSTÝ ETKÝSÝZ HALE GETÝRDÝK"


- Afrin'de teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta PKK'lý 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Besler Deresi'nde nerede terörist varsa Mehmetçiðimiz orada, korucularýmýz orada. Bu ülkenin refahýný, huzurunu, güvenliðini kimse bozamayacak. Çýraklarla bu iþ olmaz, bu iþ yürek iþi. Bunlar ne diyorlardý, "Afrin'de ne iþiniz vardý" diyorlardý.

 KURLA BÝZÝ VURAMAZSINIZ


- Dünyada fakirlere elini uzatan ülke kim? ABD birinci gözüküyor ama gayrisafi yurtiçi hasýlaya göre Türkiye birinci. Büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayýz. Çýkmýþ birileri kurmuþ þuymuþ... Kurla murla bizi vuramazsýnýz. Bu manipülasyonla bizi vuramazsýnýz.

- Biri Kanal Ýstanbul'u durduracaðýz, biri yatýrýmlarý durduracaðýz diyor. Ekonomi bizim iþimiz. Bunca yatýrýmlarý kaynaklarý çeþitlendirerek biz yaptýk. 25 havalimanýna 29 tane daha ilave ettik. Bunlara kalsa bunlar yapmazdý. Doðru dürüst bölünmüþ yolumuz yoktu. Bunlarla duracak mýyýz? Bunlar ne derse desin yatýrýmlara devam edeceðiz.

 4. KÖPRÜ SENÝN NE HADDÝNE!


Diyor ki, "Erdoðan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptý, 'ben de dördüncüyü yaptýrým.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan þunu yaptýrmam, bunu yaptýrmam diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de dördüncüyü yaptýrýrým' diyor. Milli bütçede para yok diyorsun. Biz her þeyin bütçedeki parayla yapýlmayacaðýný bilen bir iktidarýz. Dünyaya da bunun örneði olduk. Biz geldiðimizde G-20'de miydik ya? ?u anda Türkiye G-20'de.

 BÝR TANESÝ DÝYOR KÝ 'CEBÝNDE PARA VAR MI'


Çýkmýþ bir tanesi diyor ki "Cebinde paran var mý" Ya Ispartalýya sor, Isparta ?ehir Hastanesi'nde hayat nasýl diye bir sor. Biz ne dedik?

Ey bay Kemal sen SSK'nýn genel müdürü olduðu zaman o hastanelerin durumu neydi be, gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a geldi. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel. Gel de gel.

 "GENEL BA?KAN ÝLE ZITLA?TILAR"


- Genel Baþkan ile de aday önce bir zýtlaþtýlar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydý, henüz seçilmemiþti "Bir girdin kaybettin, iki girdin kaybettin, dört girdin kaybettin. Beþ girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin' Öyle mi? Ama þimdi enteresan. Tamam o güzel de o ne diyor þimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de 'gel bakalým Muharrem diyor gel' Bakýn ne hale geldiler. Ýþte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktýr.

 YIKMAYI DURDURMAYI SÝYASET ZANNEDÝYORLAR


- Muhalefet cephesinde bambaþka yeller esiyor. Türkiye'nin yatýrýmlarýyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalýþýyor. Yapýlanlarý yýkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar. Tüm dünyada ses getiren projelere dil uzatýyorlar. Yýkmayý, durdurmayý siyaset yapmak zannediyorlar. Dünyanýn hangi ülkesinde hýzlý trene karþý çýkan muhalefet vardýr? Türkiye'nin prestij projelerine kafayý takan muhalefete bu memleket emanet edilir mi?

- FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlere avukatlýk edenlere Türkiye emanet edilir mi? Hedefi, vizyonu, iddiasý olmayanlara hiçbir þey emanet edilmez.

- Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asýrlardýr hayalini kurduðu hedeflere ulaþtýrma siyasetidir. Biz yýkmaktan deðil, yeni eserler kazandýrmaktan bahsediyoruz. Eserine bakarsýnýz o kiþinin notunu verirsiniz.

 "ONLAR LAF, BÝZ Ý?"


- Biz bu millete efendi olmaya deðil, hizmetkar olmaya geldik. 16 yýldýr da bunu yapýyoruz. Bizim siyasetimiz Türkiye'yi asýrlardýr hayalini kurduðu hedeflere kavuþturma siyasetidir. Biz yýkmaktan deðil ülkemize yeni eserler kazandýrmaktan bahsediyoruz. Biz el birliði içinde Türkiye'yi þaha kaldýrmanýn hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsýnýz o kiþinin notunu verirsiniz. Ne diyoruz? Yaparsa yine AK Parti yapar. Bizim de en büyük referans kaynaðýmýz sizlere yaptýðýmýz eserlerdir. Son 16 yýlda diðer þehirlerimizle beraber Ispartamýza çok önemli eserler kazandýrdýk. Isparta'ya yaptýðýmýz yatýrýmlarýn toplam tutarý 11 katrilyon. Birileri laf, laf, laf. Biz iþ, iþ, iþ. Farkýmýz bu. Ekibimizle çok çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz 'ben' anlayýþýyla çalýþmadýk, 'biz' anlayýþýyla çalýþtýk.

Cumhurbaþkaný Erdoðan, mitinglerde kullandýðý týrýn içerisinde yer alan haritada vatandaþlara hitap edeceði Isparta'nýn üzerini raptiye ile iþaretledi.

 "BUNLARA RAHATSIZLIK VERMEYÝ SÜRDÜRECEÐÝZ"


- Bunlar fýrsat olsa þehir hastanelerini de yýkar. Böyle bir þey olursa ne yaparsýnýz? Bunlara hadlerini bildirirsiniz deðil mi? Hastanemizden bugüne kadar 1 milyon 200 bin insanýmýz faydalandý. 3 binin üzerinde bebek dünyaya gözlerini þehir hastanesinde açtý. Gerçekleþtirilen 45 bin cerrahi müdahaleyle vatandaþlarýmýz þifa buldu. Bizim muhalefet þehir hastanelerinden de þikayet ediyor. Onlara tavsiyem, bay Kemal'in SSK müdürü olduðu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalým. Ýnþallah önümüzdeki dönemde açacaðýmýz 27 yeni þehir hastaneleriyle bunlara rahatsýzlýk vermeyi sürdüreceðiz.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR