Demirtaþ: Davutoðlu ve Erdoðan'ý mahkemeye çaðýrýn
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Demirtaþ: Davutoðlu ve Erdoðan'ý mahkemeye çaðýrýn
Halklarýn Demokratik Partisi??nin (HDP) önceki dönem Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ tutuklu yargýlandýðý davada, Davutoðlu ve Erdoðan hakkýnda konuþtu.
04 Ekim 2018 Perşembe 13:58
 Bu Haberi Paylaş


Ankara 19. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlayan davada 'terör örgütü kurma ve yönetme', 'örgüt propagandasý' ve 'suç ve suçluyu övme' iddialarýyla 142 yýla kadar hapis cezasý istenen Demirtaþ, SEGBÝS aracýlýðýyla baðlanarak savunma yaptý. Ankara'ya gidip gelmenin 24 saat sürdüðünü ve saðlýk durumunun buna uygun olmadýðýný kaydeden Demirtaþ, "24 Haziran seçimleri, yargýlandýðým bu dava üzerinde çok büyük bir algý operasyonun yapýldýðý, yargý sürecine açýk bir müdahalenin gerçekleþtiði bir kampanya þeklinde geçti. Bunu, bütün delilleriyle dosyaya sunacaðýz." diye konuþtu.

Demirtaþ'ýn savunmasýndan öne çýkan bazý baþlýklar þöyle:

6-8 Ekim sebebiyle partimizin o dönemki MYK üyesi 32 kiþinin tamamý 'asliye cezalýk suç'tan yargýlanmaya devam ederken, ani bir þekilde beni 'aðýr cezalýk suç'a soktunuz. Partim, beni Cumhurbaþkaný adayý gösterdi. Avukatlarým da tahliye baþvurusunda bulundu. Ýkiye karþý bir oyla tutuklu kalmam kararý verdiniz. Siz beni serbest býrakýp seçim akþamý yine tutuklayabilirdiniz. Kaçacak halim yoktu. Cumhurbaþkaný adayý olarak partimi, halkýn umutlarýný býrakýp kaçacak deðilim. Kaçacak olsaydým defalarca fýrsatým oldu, kaçmadým. Tutuklanacaðýmý bile bile yurt dýþýndan geldim. Ama siz bir Cumhurbaþkaný adayýnýn içeride kalmasý kararýný verdiniz

Avukatlarým, Anayasa Mahkemesine (AYM) baþvuru yaptý. AYM, seçimlerin üzerinden 4 ay geçmiþ olmasýna raðmen halen baþvurumu ele almýþ deðil. Durum bu kadar vahim, bu kadar içler acýsý. Seçim oldu bitti, AYM benim dosyamý incelemeye bile almadý.

'Ben dýþarýda olsaydým Erdoðan kaybedecekti"

?imdi muhalefet partileri 'Ayný gemideyiz' diyorlar. Ben de Cumhurbaþkaný adayýydým. Ayný gemide deðilim ben. Ben ezilenlerin, yoksullarýn gemisindeyim. Ben talancýlarýn, rüþvetçilerin gemisinde deðilim. Ayný gemide deðiliz. Asýl bu ülkenin rantçýlarý baþka bir gemidedir ve lükstür onlarýn gemisi. Onlar batmayacaklar. O nedenle ayný gemide deðiliz. Bunlarý anlatabilseydim 24 Haziran seçimlerinin sonucu farklý olurdu. Yargý bir cumhurbaþkaný adayýna, 'Sen bizim adayýmýz deðilsin, içeride kalacaksýn, çünkü sen etkili bir kampanya yürütebilir ve Erdoðan'ýn kazanmasýný engelleyebilirsin' demiþ oldu. Ben dýþarýda olsaydým Erdoðan, Saray yüzü görmeyecekti, kaybedecekti. Seçimin en büyük hilesi, benim içeride tutulmamdýr. Ben dýþarýda olsaydým sonuçlar farklý olacaktý.

Süleyman Soylu benim için 'Siz 53 insaný þehit eden insaný nereye koyacaksýnýz' diyor. Cumhurbaþkaný yine öyle. Yargýlanmasý devam eden, tutuklu bir Cumhurbaþkaný adayý için Ýçiþleri Bakaný ve Cumhurbaþkaný bunlarý söylerse bu baþka bir þeydir artýk. Süleyman Soylu, 'Demirtaþ hapisten çýksýn da o da kendi propagandasýný yapsýn. Ne oldu? Bu huzur mu sizi sýkýntýya soktu' diyor. Yani diyor ki; Demirtaþ'ýn içeride olmasýyla biz huzurluyuz.

Süleyman Soylu zatýna sesleniyorum; 'HDP 6.5 milyon oy almadý, PKK aldý' diyorsun. PKK 6.5 milyon seçmenden oy alabiliyorsa sen Ýçiþleri Bakaný olarak nasýl o koltukta oturabiliyorsun?

"Erdoðan ve Davutoðlu'nu mahkemeye çaðýrýn"

Yargý masumiyeti, masumiyet karinesi. Bunlarýn hepsini geçtim ama insan mert olur. Elini kolunu baðlayýp içeriye attýðýnýz bir insan hakkýnda bunlarý söylemek mertlik midir? Ýnsanýn düþmaný mert olmalýdýr ama bunlar namertçe yaptýlar. Dýþarýda olsaydým bunlarýn cevabýný verirdim. Beni Davutoðlu'na sorun o beni iyi tanýyor. Meydanlarda esip gürlemeye çalýþýrken her seferinde bize takýldýklarýný çok iyi biliyorlar. Buna engel oldunuz."

Bütün faaliyetlerimi 'terör örgütü yöneticisi' sýfatýyla yapmýþsam Erdoðan ile Meclis Baþkaný ile, Davutoðlu ile görüþtüm. Demek ki bunlarla da terör örgütü yöneticisi olarak görüþmüþüm. O halde, onlarý da çaðýrýn mahkemeye."

Duruþma perþembe günü devam edecek.

Kaynak: Euronews
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR