Diyanet'ten güncel sorulara cevap
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Diyanet'ten güncel sorulara cevap
Diyanet, 2015 takviminde, erkeklerin küpe takmasýndan, köpek beslemeye, kürtajdan yarýþma ödüllerine kadar güncel sorunlarla ilgili olarak fetvalara yer verdi.
05 Ocak 2015 Pazartesi 10:11
 Bu Haberi Paylaş
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn tirajý 3 milyonu aþan Diyanet Takvimi’nde güncel dini tartýþmalara açýklýk getirildi. Diyanet, erkeklerin küpe takmasýndan, bireysel emeklilik, yarýþma ödülleri, kýsýrlaþtýrma, internetten program indirme gibi birçok konuda kararlarýný bildirdi.   - ERKEKLERÝN KÜPE TAKMASINA ONAY YOK:   Müslüman erkeklerin kadýnlara has süs eþyalarýný kullanmaktan uzak durmalarý gerekir. Zira Peygamberimiz ‘kadýnlara benzemeye çalýþan erkekler ve erkeklere benzemeye çalýþan kadýnlar Allah’ýn rahmetinden uzak olsun’ buyurmuþtur. Bu ve benzeri uyarýlar sebebiyle Ýslam alimleri ereklerin kadýnlara özgü takýlarý takmalarýný tahrimen (harama yakýn) mekruh sayýlmýþlardýr.   - BES’E ?ARTLI ONAY:   Kar payý esasýna dayalý olarak çalýþan birikimli hayat sigortasý ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatýrým sistemi yatýrýlan primlerin dinen helal olan alanlarda deðerlendirilmesi durumunda caizdir. Aksi takdirde caiz deðildir.   - ZÝYNET ASÝL ÝHTÝYAÇ:   Altýn ve gümüþ dýþýndaki þeylerden mamul ziynet eþyasý zekata tabi deðildir. ?afii, Maliki ve Hanbeli bilginlerine göre ise kadýnýn normal olarak takýp kullandýðý ziynet eþyasý asil ihtiyacý sayýldýðýndan bunlardan zekat verilmez.   - KÜRTAJIN TAZMÝNATI VAR :   Ana rahmindeki ceninin annenin hayatýný doðrudan etkileyecek bir týbbi zaruret olmadan aldýrýlmasý veya kasýt olarak düþürülmesi ya da müessir bir fiil, tehdit veya korkutma ile düþmesi durumunda gurre adý verilen tazminat ödenir.   - ÝZÝNSÝZ PROGRAM ÝNDÝRMEK CAÝZ DEÐÝL:   Baþkasýnýn emeðini gasp anlamýna gelecek her iþ tutum ve davranýþ kul hakký gerektirir. Birer emek mahsulü olarak internet ortamýnda aktarýlmýþ olan her türlü program, yazýlým, kitap, müzik vb ürünleri ilgililerin izni olmada elde edip kullanmak caiz deðildir.   - SÜS KÖPEÐÝ BESLEMEK UYGUN DEÐÝL:   Baþka hayvan sürüleri olmak üzere evlerin, ekinleri, eþyalarýn korunmasý, görme engelliler için kýlavuzluðundan yararlanýlmasý, sivil savunma ve polisiye amaçlarla koku alma yahut sezgilerinden istifade edilmesi gibi maksat ve amaç olmaksýzýn sýrf süs için evde köpek beslenmesi uygun deðildir. Nitemim Hz. Peygamber (Melekler içinde köpek ve resimler bulunan eve girmezler” demiþtir.   - KISIRLA?TIRMA CAÝZ DEÐÝL:   Çocuk doðurma, çocuk sayýsýnýn sýnýrlandýrýlmasý, iki gebelik arasýndaki sürenin ayarlanmasý, kýsýrlýðýn tedavi ettirilmesi gibi konularda karý kocanýn ortak isteðine göre meþru çarelere baþvurulmasý caiz olmakla birlikte, devamlý kýsýrlýða yol açan ilaç ve aletlerin kullanýlmasý yani kadýn veya erkeðin devamlý kýsýrlaþtýrýlmasý, sýhhi bakýmdan kesin bir zorunluluk olmadýðý müddetçe caiz deðildir.   - EMLAKÇI KOMÝSYONU HELAL:   Dinen helal olan bir malýn veya hizmetin alým satýmýnda aracý olan kiþinin yaptýðý hizmetin karþýlýðýnda alýcý veya satýcýdan yahut her ikisinden tespit edilen oranda ücret almasý caizdir. Ücretin önceden belirlenmemiþ olmasý halinde ise mevcut uygulama ve örfe göre hareket edilir. Bu itibarla emlakçýnýn alacaðý komisyon ücreti helaldir.  
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR