Diyarbakýr Kutlu Doðum Etkinliði - 1
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Diyarbakýr Kutlu Doðum Etkinliði - 1
Her yýl Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenen ve yüzbinlerin katýlýmýyla kutlanan Diyarbakýr Kutlu Doðum etkinliðine saatler kala Kutlu Doðum etkinliðinin yapýlacaðý Diyarbakýr Newroz alanýnda hazýrlýklar tamamlandý.
19 Nisan 2015 Pazar 12:11
 Bu Haberi Paylaş


Hazýrlýk çalýþmalarý yaklaþýk olarak 2 ay önce baþlayan ve büyük bir organizasyonla etkinliðin düzenleneceði 19 Nisan 2015 Pazar gününe yetiþtirilen Diyarbakýr Kutlu Doðum etkinliðine saatler kala Newroz Miting alanýnda hazýrlýklar tamamlandý.

Her yýl Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenen ve yüzbinlerin katýlýmýyla kutlanan Diyarbakýr Kutlu Doðum etkinliði bu yýlda yüzbinlerin katýlýmýyla kutlanmaya hazýr durumda.

Programýn baþlamasýna saatler kala Kutlu Doðum etkinliðinin yapýlacaðý Diyarbakýr Newroz alanýnda kurulan Platformun eksiklikleri giderilerek kullanýma hazýr hale getirildi.

Newroz alanýnda kurulu olarak bulunan sabit Platformun HDP'li Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kullanýmýna izin verilmediðini belirten platform yetkilileri, yaþadýklarý hiçbir aksiliðin bu güzel etkinliklerini gölgelemesine müsaade etmeyeceklerini ve Hz. Peygambere yaraþýr bir þekilde bir etkinliðin olmasý için ne gerekiyorsa yaptýklarýný belirttiler.

Etkinlik alanýnda rahatça ulaþýlabilecek þekilde kayýp olan çocuklar için kayýp çadýrý, 4 farklý bölgede Saðlýk Çadýrý ve bulunan eþyalarýn teslim edilmesi için bir birimin oluþturulduðu görüldü.

Özellikle  alanda kaybolan çocuklarýn rahatsýz olmamalarý için oluþturulan kayýp çadýrýnda ise çocuklarýn oyalanmalarý için oyuncak, meyve suyu, kek ve oluþabilecek psikolojik sýkýntýlara karþý psikolog bulundurulacaðýný belirten platform yetkilileri, saðlýk konusunda da oluþabilecek ani saðlýk sorunlarýna müdahale etmek için saðlýk çadýrýnda 100 civarýndan gönüllü doktor hemþire ve saðlýk personeli ile bir ambulansýnda hazýr bulundurulacaðýný belirtti.

Ayrýca alana halka daðýtýlmak üzere 3 tona yakýn su getirildiði belirtildi.

6-8 Ekim Kobani bahaneli saldýrýlarda katledilen þehit Yasin Börü ve arkadaþlarýnýn üzerine resmedildiði büyük brandalarýn asýldýðý Kutlu Doðum alanýna Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaca ve Ýngilizce Kutlu Doðum etkinliðine hoþ geldiniz yazýlý afiþler asýldý.

Sabahýn erken saatlerinde itibaren alana akýn edenlerin alana toplu olarak tekbirler ve salavatlar eþliðinde gelmesi ise renkli görüntüler oluþturdu. 7 Ekim'de Diyarbakýr'da vahþice katledilen ?ehit Yasin Börü'nün fotoðrafýnýn üzerinde olduðu tiþörtleri giyen gençler, ise alana tekbirler çekerek ve “Hepimiz Yasin Börü'yüz” sloganlarý atarak alana gitmek için yollara dizildi.

Üzerinde Peygamber efendimize yönelik yazýlmýþ “Biz Seni Görmeden Sana iman Ettik Ya Resulallah,  Anamaz Bababýmz Sana Feda Olsun Ya Rusulallah,  ibarelerin bulunduðu dev afiþ ve brandalar hemen hemen alanýn her tarafýna asýldý.

Alanda düzenin saðlanmasý adýna Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan 2 bin kiþinin görevlendirildiðini belirten Platform yetkilileri, her yýl olduðu gibi bu yýlda etkinlik alanýna bayan ve erkeklerin Ýslam'a uygun olacak þekilde farklý alanlarda duracaklarýný ve farklý giriþlerden alana gireceklerini belirterek, izdihamýn yaþanmamasý için her türlü önlemin alýndýðýna vurgu yaptýlar.

Görevlendirilen erkek ve bayanlarýn ihtiyaç duyulmasý anýnda alana gelen misafirlerinin her türlü yardýmlarýnda bulunacaklarýný ifade eden Platform yetkilileri, tedbirlerinin sadece alan ile sýnýrlý kalmadýðýný, etkinlik alanýna gelen yol güzergahlarý üzerinde de alana gelene kadar ellerinde Tevhid Bayraklarý ile Peygamber Sevdalýlarý flamalarý bulunan görevlilerin alana gelecek olan peygamber sevdalýlarýna yol göstereceklerinin belirtti.

Sabahýn erken saatlerinde itibaren alana giden yollar üzerinde polisin de geniþ güvenlik önlemleri aldýðý gözlemlendi. Özellikle alana arama yapýlmadan kimsenin alýnmadýðý görülürken, polis ile gelen misafirler arasýnda bir sýkýntý ve olumsuz bir durumun yaþanmamasý için platform yetkilileri de gerekli önlemleri aldý.

Seyyar satýcýlarýn sabahýn erken saatlerinde alana kurduklarý satýþ tezgâhlarý ve bayrak, flama, bandaj satýcýlarý ise renkli görüntüler oluþturdu.

Etkinliðe saatler kala alanda dev kolonlardan dinletilen hareketli marþlara eþlik eden Peygamber sevdalýlarý, alanda sýk sýk tekbirler çekerek salavatlar getirdi.

Alanýn dýþýna taþabilecek kalabalýk kitlenin görüntüyü izleyebilmesi ve sesi duyabilmesi içinde önlemlerin alýndýðý Kutlu Doðum alanýnda sesi alan dýþýna da duyuracak þekilde 6 büyük vinç üzerinden dev kolonlarla destekleneceði ve görüntü için ise dev bir LED ekranýn platformun yanýnda yukarýya asýlacaðý belirtildi.

Ayrýca alanda telefon baðlantýlarýnda sýkýntý yaþanmamasý için GSM operatörleri alan etrafýnda seyyar baz istasyonlarý yerleþtirerek yaþanabilecek muhtemel bir sýkýntýnýn önüne geçmeye çalýþtýlar. 

Etkinlikte alanýna gelen davetli misafirler için de platformun saðýnda bulunan tribün hazýrlanarak misafirler burada aðýrlandý. Etkinliði 6 Ülkeden toplamda 200'ü aþkýn kiþinin misafir olarak katýldýðý belirtildi. – ÝLKHA

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR