Erdoðan: Camilerimizin kapýlarý, sürekli açýk olmalý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan: Camilerimizin kapýlarý, sürekli açýk olmalý
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla Beþtepe'deki Cumhurbaþkanlýðý Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte din görevlilerine hitap etti.
04 Ekim 2018 Perşembe 15:43
 Bu Haberi Paylaş
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Beþtepe'de Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla din görevlileri ile bir araya geldiði toplantýda konuþuyor.

Erdoðan'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle:

''Bugün Batman'da 7 askerimizin þehadetini anmadan geçemeyeceðim. Bu 7 þehidimizin ruhlarý için birer Fatiha okuyalým. Ayný zamanda tüm þehitlerimiz için. Bu mücadeleyi hiç aksatmadan kararlýlýkla sürdürüyoruz sürdüreceðiz. Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlýlýkla sürdürüyoruz, sürdüreceðiz. ?ehitlerimizin, gazilerimizin kanlarýný yerde býrakmayacaðýz. Bu olaylar bizim hýrsýmýzý da özellikle düþmanýmýza karþý olan kinimizi de daha da fazlasýyla artýrmaktadýr. Bunu da bilmelerini tekrar hatýrlatýyorum. Az önce televizyonda açýlýþýný yaptýðýmýz Köln Camii ile ilgili oradan yayýn yaptýlar. Almanya'daki özellikle Almanlar bu camimizi yoðun bir þekilde ziyaret ediyorlarmýþ. Gerçekten mutlu oldum.

''140 BÝN KÝ?ÝLÝK BÝR ORDU''

140 bin kiþilik bir ordu. Bu asla hafife alýnamaz. Acaba biz inancýmýzý bu ülkede yaþamak ve yaþatmakta niye baþarýlý deðiliz sorusunu kendimize sormamýz lazým diye düþünüyorum. Bu konuda kendimizi check etmemiz lazým. Bir yerde bir eksiðimiz var. 140 bin kiþilik böyle bir ordunun olduðu yerde içinizde hayýrlý bir topluluk çýksýn hayrý güzeli teblið etsin. ?imdi bu tebliðler yapýldýðý halde acaba neden beklediðimiz neticeyi alamýyoruz? Öyleyse daha fazla çalýþmamýz lazým. Çocukluðuma gittim mahallemizde mahallede halkýn en çok güvendiði kimlerdir diye sorduðumuzda imamdýr muhtardýr... ?imdi bu baðlar niye koptu? Bu baðlarý yeniden tesis edemez miyiz? 140 bin kiþilik ordu ülkemizin çehresini deðiþtirmelidir diye düþünüyorum. Siz gönüllerin fatihi olmanýz gerektiði için bunu söylüyorum. Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarýmýzda düþünmemiz lazým acaba arkamda niye cemaat yok? Bunlarýn üzerinde düþünmemiz lazým.

''BU MÝLLETÝN ER VEYA GEÇ SIÐINACAÐI EN ÖNEMLÝ YER CAMÝLERÝMÝZDÝR''

Haným hocalarýn bulunduklarý mahallelerin anneleriyle iliþkilerini geliþtirmesi lazým. Sadece maaþýmý alayým önümdeki 20-30 kýz öðrenciye ders vereyim bunlar yeterli deðil. Ýmam efendi müezzin efendi camiyi günde 5 vakit kapýyý aç kapa bu anlayýþla deðil daha hassas camilerin kapýsý namaz dýþýnda kapatýlmalý mý kapatýlmamalý mý? Bu soruyu sormamýz lazým. Bu milletin er veya geç sýðýnacaðý en önemli yer camilerimizdir. Bunu sevdirmemiz baþarmamýz onlar da sizin göreviniz. Biz de üzerimize düþeni yapacaðýz.

''ARTIK BU YANLI? TABULARIN YIKILMASI LAZIM''

Almanya'daki konuþmamda kadýnlar camiye gelmelidir diye orada konuþmamda deðindim bugün de Türkiye'de üst düzey yönetici hanýmefendi bundan çok mutlu olduðunu Anadolu'da cenaze sebebiyle bir merasime katýldým bizi camiye sokmadýlar dedi. Ben bayan arkadaþlarla beraber caminin dýþýnda bir yerde birlikte namaza iþtirak ettik dedi. Çok ilginçtir. Hala bu çirkin geleneklerle bunlarý Ýslam diye gösteren zihniyetler var. Bizim bunlardan kurtulmamýz lazým. Camilere kadýnlar giremez diye bir ayet mi, bir hadis mi var? Ben ne okudum ne gördüm ne duydum ne biliyorum. Bana hocalarým böyle bir þey öðretmediler. Peki kim, hangi kafayla bunu yapýyor? Artýk bu yanlýþ tabularýn yýkýlmasý lazým. Bunu baþta Diyanet Ýþleri Baþkanýmýn yürütmesi lazým. Çok garip þeylerle karþý karþýya kaldýk. Bugün huzurlarýnýzda bir Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýmýz haným hocamýz varsa bu tablolarý yýkmaya baþladýðýmýzýn alametidir. Ecdadýmýza bile baktýðýmýz zaman caminin balkonlarýnda hep o kafesler vardýr. Bazý þeyleri göze almaya mecburuz. Ya biz alacaðýz ya da diyanet iþleri baþkaným alacak. Eðer biz konuþmazsak birileri çýkýyor onlar konuþmaya baþlýyor onlar konuþmaya baþlayýnca meydan onlara kalýyor. Bütün hocalarýma söylüyorum eðer yanlýþým varsa beni de uyarýn diyorum. Biz þu anda çocuklarýmýzýn ayaklarýný camilere alýþtýracaðýz, hanýmlarýn ayný þekilde ayaklarýný camilerimize alýþtýracaðýz ve böylece, cami Müslümanlarýn cem olduðu yerdir, bunu bu þekilde ilan edeceðiz.

KILIÇDAROÐLU'NA TEPKÝ

?imdi çýkmýþ ezandan Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsýn ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Onunla onu bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarýnda görünme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma. Bu kadar güçlü parti olacaksýn kapatýlmakla karþý karþýya kalacaksýn. Bunu yaþadýk. Camilerin ahýrlara çevrildiði belgeleri elimizde var. ?iire bak 'Ey Samsun'da karaya çýkan ilah merhaba.' Gidip abuk sabuk ifadelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in istismar edildiði dönemlere de tanýklýk ettik.''
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR