Erdoðan: FET? ihanet çetesi mensuplarýný kurumlarýmýzdan tam olarak temizleyemediðimizi düþünüyorum
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan: FET? ihanet çetesi mensuplarýný kurumlarýmýzdan tam olarak temizleyemediðimizi düþünüyorum
Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Türk Polis Teþkilatý'nýn 174. yaþ töreninde konuþtu. 15 Temmuz'da yaþamýný yitirenleri ve gazi olanlarý anan Erdoðan, "Maalesef FET? ihanet çetesi mensuplarýný kurumlarýmýzdan tam olarak temizleyemediðimizi düþünüyorum" dedi.
10 Nisan 2019 Çarşamba 17:03
 Bu Haberi Paylaş

Devamýnda, "Bazýlarý zaman zaman gelip aðlýyorlar" diyen Erdoðan, "Kusura bakmayýn. Bu iþ için hukuk içerisinde yargýmýz gereðini yapýyor. Ama þunu bir ilke olarak söylüyorum; acýrsak acýnacak hale geliriz" ifadelerini kullandý.

Türkiye'nin sýnýrlarýnda kurulmak istenen bir terör koridoru oluþturulmak istendiðini kaydeden Erdoðan, "Bizi dize getirmeye çalýþanlara attýðýmýz adýmlarla bunun mümkün olmayacaðýný gösterdik. Ayný senaryoda ýsrar edenlere çok yakýn zamanda anlayacaklarý dilden yeni mesajlar vereceðiz, söyleyeyim" diye konuþtu. "Türkiye'yi baþka ülkelerle karýþtýranlar bu ülkenin farklý olduðunu öyle ya da böyle anlayacaklar" diyen Erdoðan, "Yeter ki biz kendi içimizde birliðimizi, beraberliðimizi, kardeþliðimizi korumayý bilelim" sözlerini kaydetti.

Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle:

"Bizim 51 þehidimiz burada ama bizim binlerce geçmiþten bu güne þehitlerimiz var. Onlar bizi þu anda da izliyor ve bizi görüyorlar. Onlar sevgiler sevgilisi peygamberimize komþu. Rabbim de bizi peygamberimizin sancaðý altýnda kendilerine komþu eylesin. PKK'nýn çukur eylemleri sýrasýnda Diyarbakýr'da karnýndan girip sýrtýndan çýkan kurþunla Halit Zilani Çelik þehit olmuþtur.

"FETÖ'cülerle iþgal edilen yerlerin kurtarýlarak darbenin bastýrýlmasýnda çok önemli görevler yaptýlar. Mamak'tan Etimesgut'a kadar milletimizle beraber destan yazan polislerimize þahsým ve milletim adýna þükran sunuyorum.

"2 bin 193 gazimiz var. 

"15 Temmuz -darbesinin birinci yýl dönümünde külliyede bir anma töreni gerçekleþtirmiþtik bu törende ikiz evlatlarý þehit olan kardeþimiz okuduðu kendine ait bir þiiriyle hepimizi aðlatmýþtý. Bu þiiri sizlerle paylaþarak þehitlerimizi yad etmek istiyorum. 

15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.
O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktýðý Ankara'yý da vataný da  vurdu.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.
Acý haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet þehit oldu' diye, evimizde  yaþandý koptu kýyamet.
Ahmet'im Mehmet'im caným benim.
Adana-Ankara-Gölbaþý yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu,  sonunda oldu size þehit yolu.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.
?ehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevlam eylesin  rahmet, inþallah mekanýnýz olmuþtur cennet.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.
Kapalý kaldý o güzel evleriniz, yollara bakýyor genç eþleriniz,  cennettir inþallah o mekanýnýz.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.
Sizsiz geçmiyor günler, aylarýmýz. Yollara bakar oldu ana, baba ve  eþleriniz.
Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz? Ne oldu size, ne oldu size?
Nazar mý deðdi her ikinize? Ateþ düþürdünüz evlerimize.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.
Anneniz aðlýyor 'kuzularýmýz' diye, babanýz aðlýyor 'yavrularým' diye,  doymadýlar ki her ikinize.
Ahmet'im Mehmet'im canlarým benim.

"FETÖ ihanet çetesi mensuplarýný kurumlarýmýzdan tam olarak temizleyemediðimizi düþünüyorum""FETÖ'nün en baþýndan beri en çok örgütlendiði, en çok önem verdiði yerlerin emniyet, ordu, yargý ve milli eðitim olduðunu görüyoruz. Emniyetten ihraç edilenlerin sayýsý 31 bini, ordudan 15 bini, yargýdan da ihraç edilenlerin sayýsý 4 binden fazladýr. Maalesef FETÖ ihanet çetesi mensuplarýný kurumlarýmýzdan tam olarak temizleyemediðimizi düþünüyorum. Bazýlarý zaman zaman gelip aðlýyorlar, kusura bakmayýn. Bu iþ için hukuk içerisinde yargýmýz gereðini yapýyor. Ama þunu bir ilke olarak söylüyorum; acýrsak acýnacak hale geliriz.

"bir milletin büyüklüðü birlik ve beraberliði, ve bunun yanýnda devletinin siyasi, askeri ve diplomatik imkanlarýyla orantýlýdýr.

"Güvenliðin ve huzurun kalmadýðý yerlerde terör örgütlerinin ve güya onlarla mücadele için gelen dýþ güçler adeta güvenlikle yarýþýyor

"Sýnýrlarýmýz boyunca oluþturulmaya çalýþýlan terör koridoruyla bizi dize getirmeye çalýþanlara attýðýmýz adýmlarla bunun mümkün olmayacaðýný gösterdik. Ayný senaryoda ýsrar edenlere çok yakýn zamanda anlayacaklarý dilden yeni mesajlar vereceðiz, söyleyeyim. Türkiye'yi baþka ülkelerle karýþtýranlar bu ülkenin farklý olduðunu öyle ya da böyle anlayacaklar. Yeter ki biz kendi içimizde birliðimizi, beraberliðimizi, kardeþliðimizi korumayý bilelim. Onun için bir olalým. Hamd olsun bu güne kadar tüm saldýrýlarý göðüsleyerek uhuvvetimizi koruduk.

"Cumhurbaþkaný olarak daima yanýnýzda olduðumu bilmenizi isterim. Bu devletin her karýþ topraðýný dolandýrýcýlara, uyuþturucu satýcýlarýna, kural tanýmazlara karþý gece gündüz yürüttüðünüz çalýþmalarda sizlere kolaylýklar diliyorum.

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR