Erdoðan'dan Yemen tepkisi: Sorumlusu biziz!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Erdoðan'dan Yemen tepkisi: Sorumlusu biziz!
Erdoðan, Yemen'de yaþananlara tepki göstererek, 'Bugün Yemen'de milyonlar aç açýk yaþýyorsa bunun sorumlusunu farklý yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar.' dedi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:03
 Bu Haberi Paylaş
Erdoðan, "Bir damla petrol, bir damla kandan daha kýymetlidir mantýðýyla hareket edenlerin kurduðu tuzaklara artýk düþmemeliyiz." dedi.

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Ýstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü ÝSEDAK Toplantýsý'na katýldý. Erdoðan'ýn þu sýralar burada yaptýðý konuþmadan öne çýkanlar þöyle:

"Müslümanlar olduðu sürece, hakký, adaleti ve özgürlüðü savunan insanlar olduðu sürece inþallah Filistin de var olmaya devam edecektir. Hiçbir baský hiçbir zulüm Filistinlilerin kalplerindeki hürriyet ateþini söndürmeye yetmeyecek. Filistinliler davalarýna sahip çýktýðý müddetçe iþgalciler amaçlarýna ulaþamayacaktýr.

Geçmiþte yaþanan her hadise Müslümanlar için iyi okunmasý gereken olaylar silsilesidir. 100 sene önce bitmiþ olsa da savaþýn coðrafyamýzda býraktýðý enkaz henüz tam anlamýyla kaldýrýlamamýþtýr. Hala 1. Dünya Savaþý'nýn yol açtýðý sýkýntýlarla yüzleþiyoruz. Coðrafyamýzý lime lime edenler bugün farklý birlikler üzerinden dayanýþmalarýný derinleþtirirken biz parçalanýyoruz.

"HALA SEYÝRCÝYÝZ"

Suriye'den Irak'a, Yemen'den Filistin'e kadar tüm bölgede, yaþadýðýmýz krizin, gerilimin, kan ve göz yaþýnýn temelinde Büyük Savaþ ile yapýlan dizayn vardýr. Bugün Yemen'de milyonlar aç açýk yaþýyorsa bunun sorumlusunu farklý yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu biziz, yani Müslümanlar, sözde Müslümanlar. Deri kemik kalmýþ çocuklarýn hali bunlar karþýsýnda hala seyirciyiz.

"GEÇMÝ?TEN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Bölgemizin tarihiyle baðdaþmayan politikalar sadece Fislitin'de deðil baþka yerlerde de kardeþ kavgasýna sebep oldu. Müslümanlar olarak yapmamýz gereken nedir? 1. Dünya Savaþý'nýn bitiþinin yýldönümünde geçmiþten ders çýkarmalýyýz. Sýnýrlarýmýzý kanla çizilmiþ coðrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, duvarlar örmemeliyiz. Coðrafyamýza zerk edilen hastalýklarýn baþýnda ýrkçýlýk ve mezhepçilik geliyor.

Farklýlýklarýmýzý kaþýyarak bizleri birbirimize kýrdýrmaya çalýþanlarýn oyunlara artýk gelmemeliyiz. Çözümü baþkalarýnda deðil bu topluluðun içinde arayacaðýz. Baþka yere gitmeye gerek yok. Sorunun müsebbiblerinden devam ummak beyhude bir amaçtýr. Onlar bizim hayrýmýza hiçbir zaman çalýþmayacaktýr.

"HER ?EY BÝR ÜYENÝN DUDAKLARI ARASINDA"

BM Güvenlik Konseyi'nin daha çok daimi üyelerin çýkarlarýný koruduðunu yakýndan tecrübe etti. 5 daimi üye, onlardan biri ne derse herkes onu yapmaya mahkum. Kutuplardaki balinalarýn sayýlarýný düþündükleri kadar Somalili aç çocuklarýn hayatýný düþünmediklerine þahit oldum. Para, petrol, elmas dýþýnda deðer verdikleri pek az deðer olduklarýný biliyoruz. Artýk biz 1. Dünya Savaþý sonrasý dünyada yaþamýyoruz. Yeni bir dünya kuruldu. 5 tane daimi üye, 15 geçici üye ile kimse kimseyi aldatmasýn. 15 geçici üyenin orada bir kýymeti harbiyesi yok. Her þey 5 üyenin hatta onlarýn içindeki bir üyenin iki dudaðý arasýnda. BM sisteminin reforme edilmesi þart.

Suriye'deki krizi baþkalarý deðil, biz hal yoluna koyacaðýz. Berlin'den Paris'e Brüksel'den Moskova'ya nerede olursa olsun teröristlerin masumlarý öldürmesine biz karþý çýkacaðýz. FETÖ, PKK, El Kaide, EL ?abab gibi terör örgütleri üzeridnen geleceðimizin karartýlmasýna önce biz hayýr diyeceðiz. DEA? bahanesiyle bölgemizde yeni terör devletleri oluþturulmasýna biz karþý çýkacaðýz. Zulüm ve adaletsizliðe önce biz sesimizi yükselteceðiz."
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR