Gençliðin imanýný nasýl çaldýlar?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Gençliðin imanýný nasýl çaldýlar?
Kötü yollarýn ve ona özenti veren her þeyin yollarýný kesebilen en iyi merci devlettir. Ancak þu anki devlet ve devletler bataklýkta boðazýna kadar batmýþ insan konumunda olduklarýndan bunu indirgeyerek bu görevi Ýslami kurumlar, Müslüman topluluklar ve fertler olabildiðince çabalamalýdýrlar.
11 Aralık 2014 Perşembe 11:35
 Bu Haberi Paylaş
Hayatý hercümerç olmuþ, telef olmuþ þuursuz ve bilinçsizce sarf edilmiþ insan yýðýnýnýn özellikle gençlik güruhunun özenti duyduklarý genellikle þu þýklardan biridir.   a-Avrupa-Amerika halkýnýn yaþam biçimi, modasý. Konuþmada, giyimde, müzikte, özenti.   b-Yurd dýþý artist/þarkýcýlarýn yaþam biçimi   c-Yurd içi artist/þarkýcýlarýn yaþam biçimi   d-Sorumsuzca tüm Ýslami ve etik deðerleri yýkarak yaþayan medyatik þahsiyetler gibi yaþama hýrsý. Örneðin nikâhsýz evlenme, yuva kurma, dost edinme, eroin kullanma, dikkat çekme adýna her türlü dengesiz davranýþa özenme.   ÖZENTÝYÝ TE?VÝK EDEN YOLLAR   1. TELEVÝZYON KANALLARI;   a) Diziler; Çete kurmaya, adalet daðýtmaya, zulme, insanýn aklýna gelmeyecek biçimde adam öldürmeye, ihanete, yalancýlýða, hayâsýzca giyinmeye, karý-koca aldatmalarýna, akraba arasý sapýklýklara, güvensizliðe, fuhþa, dayýlanmaya, kolay para kazanma yollarýna hýrsýzlýða teþvik eden diziler gençlerimizin, toplumumuzun en fazla özenti duyduðu yayýn organlarýndan biridir. Bunlardan bazýlar þunlardýr ve neredeyse bunlardan birini izlemeyen yok gibidir.   Kurtlar Vadisi, Kaçak, Yasak, Bir Kadýn Bir Erkek, Umutsuz Ev Kadýnlarý, Bugün Ne Giysem, Ne Yesem, Benim Evim, Magazin, Moda, vs. vs.   Gençlik artýk Polat, Memati, Abdulhey, Justin Bieber-Timberlek, Serhat, Dadaylý, Doktor ve daha nicelerine özeniyor ve onlarýn yollarýndan gidiyor.   b) Reklamlar; Ýnsanlarý abartýlarla, yalanlarla ellerinde olanla yetinme duygusunu körelterek devamlý daha ileriye harcamalara sevk edip zenginliðe, rahata, azgýnlýða, israfa davetiye açarlar ve her zaman bizim oynattýðýmýz piyonlara özenin derler aslýnda ve maalesef insanlar bu oyuna çok rahat düþerler haberi sunan sunucuda bile özenti alametleri vardýr. Haber bitiminde dikkat edin sunucunun takýsý x firmasýndan, saç tasarýmý x firmadan, üzerindeki elbise ceket vs. x firmadan diye reklam yapýlýr. Ýnsanlarýn da bu bilinçaltýna yerleþmiþ bir özenti halinin asla bitmeyeceði aþýlanýr. Ýnsanlar artýk kendi beðendiði bir takýyý, bir giysiyi almýyor aksine falanca ne giyiyorsa ben ondan giyineceðim, falanca ne takýyorsa ben de o kolyeden veya saatten takacaðým diyerek maðazadaki satýcýdan bu þekilde ürün istiyor. Zaten bunu bilen satýcý Hürremin elmasý/kolyesi, Fatma Gülün elbisesi, Polat’ýn yüzüðü, Justin’in ceketi- ayakkabýsý gibi reklamla ürünlerini satar hale gelmiþlerdir.   2. ÝNTERNET;   Google, youtube, facebook, twetter, cinema izle, siteleri televizyonda biplenmiþ kesilmiþ bölümleri internet vesilesiyle tüm pislikleri ile ayan beyan yayýnlama yüzde doksan gençlerin altý yedi saatlerini verdiði internetler, onlar için tam bir özenti merkezi kaynaklarýdýr. Akla hayale gelmedik tüm sapkýnlýklar, tüm iðrençlikler, tüm boþ þeyler buralarda sýnýrsýzca mevcuttur, girdiðiniz sitenin yanlarýnda alt veya üstlerinde gelen fuhþa teþvik eden, güzel gösteren reklamlarýn çýkmasý devede kulak kalýr. Diðer yaydýðý akýl necasetinin yanýnda internet çaðýmýzýn en büyük virüsü, gençliði iðrençliðe özendiren pislik yuvasýndan baþka bir þey deðildir.   Ýnsanlar internetin faydasýndan bahsederler ama interneti gerçek anlamda faydalý kullananlarý ülke düzeyinde orantýlayacak olursak bir elin parmaðý desek abartýr mýyýz bilmiyorum. Ancak þu teþbihi yapmak yanlýþ olmaz sanýrým; internetin faydasý ile zararýný kýyaslarsak üzüm þýrasýnýn bir ileri merhalesi olan þarabýn faydasý ile zararý gibi diye biliriz üç tane faydasý varsa üç yüz hatta üç bin zararý vardýr maalesef.Ve böylece gençliðin, toplumun imaný yer deðiþtiriyor, imaný çalýnýyor.   3. GAZETE VE DERGÝ;   Magazin, cinema, moda okurlarýný oluþturan bir güruh da özentinin boyutlarýnýn hangi merhalelere geldiðini gösterir durumda. Ýnsanlar kendi karakterlerini, kendi hayat tarzlarýný yaþamýyor aksine ulaþamayacaklarý þan þöhret sahibi olanlarýn, hayal ürünü Rambolarýn, sosyetelerin hayatlarýný yaþamaya çalýþýyorlar ve bu özenti ile yaþayanlar asla ve asla hayatlarýndan tat almýyor, bunalýmlar neticesinde sonuç intihar…   “Yeryüzünde bulunanlarýn çoðuna uyacak olursan seni Allah’ýn yolundan saptýrýrlar. Onlar zandan baþka bir þeye tabi olmaz, yalandan baþka bir sözde söylemezler.” (En-am; 116)   Rabbimiz bizleri ve ailemizi güzel özenti sahiplerinden eylesin kötülerinden beri kýlsýn. (amin)   Kaynak. Vahdethaber  
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR