Gýda fiyatlarý konusunda haftaya önemli adýmlar atacaðýz
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Gýda fiyatlarý konusunda haftaya önemli adýmlar atacaðýz
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yýl olacaðýný ve yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacaðýný söyledi.
06 Şubat 2019 Çarşamba 14:12
 Bu Haberi Paylaş
Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yýl olacaðýný söyledi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacaðýný öngördü.

Hazine ve Maliye Bakaný Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yýl olacaðýný söyledi. Ankara'da aralarýnda Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter'in de olduðu gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, "2019 tehditlerinin yanýnda fýrsatlarý da beraberinde getiriyor" dedi.

Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çýkýþla çýktýðýný kaydeden Bakan Albayrak "2018 yýlýnda Türkiye'nin yaþadýðý bu süreç baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediðimizden hýzlý geçiyor" dedi. 2018 yýlýnda bütçe disiplininin yüzde 2'lerde gerçekleþtiðine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yýlýn en güçlü oranýný gösterdiðine iþaret etti. Albayrak, Yeni Ekonomi Programý'ndaki hedeflerin tutturulacaðýný kaydetti. Büyüme hedefi açýsýndan bir risk görmediðini belirten Albayrak "Yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturacaðýz" dedi. Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çýkýþla çýktýðýný kaydeden Bakan Albayrak "2018 yýlýnda Türkiye'nin yaþadýðý bu süreç baðýþýklýk sistemini güçlendirdiði bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediðimizden hýzlý geçiyor" dedi. Güçlü adýmlarýn atýldýðýný ve atýlmaya devam edeceðini vurgulayan Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kýyasla yüzde 3-5-6 büyüme hýzlarý ile dengelenme süreci yaþayacaðýz" diye konuþtu.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiðini ve yýlsonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduðunu belirtti. Pazartesi günü açýklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleþen ocak ayý enflasyonu da da deðinen Albayrak "Gýda fiyatlarýnýn deðiþmediðini varsayarsak yýllýk enflasyon yüzde 18.85 olurdu"dedi. Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Albayrak gýda terörü yorumlarýna katýldýðýný kaydeden Albayrak "Gýda fiyatlarý ile ilgili spekülasyon yapanlarýn araþtýrýlmasýný istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandý." dedi. Sebze fiyatlarýyla ilgili önümüzdeki hafta bazý geliþmeler olacaðýný belirten Albayrak "Belediyelerimiz hýzlý bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satýþ yerleri imkaný saðlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleþik bir adým atýlacak. Seracýlýkla alakalý yeni yatýrým, dönüþüm konusunda, modern olmasý konusunda bir paket hazýrlayacaðýz. Bu hafta açýklayacaðýz. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatýrým yapýlanmasýna gideceðiz. Güçlü bir ekosistem kuracaðýz, çok hýzlý adýmlar atacaðýz." ifadelerini kullandý.

"FED'in aldýðý pozisyon 2019 için imkan oluþturdu"ABD Merkez Bankasý'nýn (Fed) güvercin tutumunu da deðerlendiren Bakan Albayrak "Fed'in aldýðý pozisyon 2019 için imkan yarattý. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararasý piyasadan likidite imkanlarý artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" diye konuþtu.

"Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacý yok"Türkiye'nin seçim sonrasý için Uluslararasý Para Fonu (IMF) ile anlaþtýðý iddiasýnýn sorulmasý üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacý olmadýðý ortada. Aðustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadý þimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartýþýlacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada" diye konuþtu.

Bankacýlýk sektörünün Aðustos-Eylül-Ekim döneminde yaþananlara bakýldýðýnda bu süreçten baþarýlý bir þekilde çýktýðýný belirten Albayrak "20 milyar dolar civarýnda kredi yapýlandýrmasý yapýldý. Bankacýlýk sektörünün bilançolarý gayet iyi. Yakýndan takip etmeye devam edeceðiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oraný ile 2018 yýlýný kapattýk. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu deðil" dedi.

Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakýn iyileþme görüldüðünü dile getiren Bakan Albayrak "Ticari kredi faizlerindeki iyileþme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakýn bir iyileþme var. Faizlerdeki düþüþ daha da hýzlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek" dedi.

Bakan Albayrak, Merkez Bankasý ile ilgili sorulara da "Merkez Bankasý kurumsal ve baðýmsýz yapýsý içinde karar verir" yanýtýný verdi.

"Vergi reformu konusunda çalýþýyoruz"Dönemsel vergi teþviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açýsýndan önemli olduðuna dikkat çeken Bakan Albayrak "Çok geniþ kapsamlý bir vergi reformu konusunda çalýþýyoruz. Vergi artýrarak azaltarak gelir artýrýlmaz, bütüncül bakmak lazým" diye konuþtu.

"Davos pozitif geçti"Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantýlarý kapsamýndaDavos'taki temaslarýný da deðerlendiren Albayrak "Davos beklentilerimizin çok ötesinde pozitif geçti" dedi.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR