H?DA PAR'dan Mescid-i Aksa çaðrýsý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
H?DA PAR'dan Mescid-i Aksa çaðrýsý
Ýþgal rejiminin Mescid-i Aksa'yý ele geçirme ve Kudüs'ün tamamý üzerinde söz sahibi olma çabalarýna sert tepki gösteren H?DA PAR, dünya Müslümanlarýna çaðrýda bulunarak, Siyonistlere karþý sessiz kalýnmamasý çaðrýsýnda bulundu.
18 Temmuz 2017 Salı 09:06
 Bu Haberi Paylaş


 HÜDA PAR Genel Merkezi yaptýðý açýklamayla, iþgalci Siyonistlerin Mescid-i Aksa'da Müslümanlarý þehid etmesini ve ibadeti engelleyen adýmlarýný lanetlerken, dünya Müslümanlarýnýn iþgal rejiminin Mescid-i Aksa'yý ele geçirme ve Kudüs'ün tamamý üzerinde söz sahibi olma çabasýna sessiz kalýnmamasý çaðrýsýnda bulundu.

13 Temmuz Perþembe günü, sabah saatlerinde ibadet amacýyla camiye giden 2 Filistinli Müslümanýn Mescid-i Aksa'nýn giriþinde, bir Filistinlinin de mescidin avlusunda þehid edildiðinin, iþlenen cinayetlerin ardýndan yaþanan olaylar bahane edilerek Harem-i ?erif'in ibadete kapatýldýðýnýn ve Cuma namazýnýn kýlýnmasýnýn engellendiðinin hatýrlatýldýðý açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer verildi:

"Ýnsan haklarýný ihlal etmeyi ve uluslararasý hukuku çiðnemeyi alýþkanlýk haline getirmiþ olan iþgal rejiminin bu kararýndan dolayý Kudüs'te bulunan Müslüman kardeþlerimiz geçen hafta Cuma Namazýný Mescid-i Aksa'da kýlamadýlar. Filistinli Müslümanlar Cuma Namazýný eski þehir surlarýnýn dýþýnda kýlmak zorunda kaldý. Hiçbir hak ve hukuk tanýmayan, Müslüman kardeþlerimize her türlü zulmü yapan, Ýslam'a düþmanlýk eden ve kutsallarýmýza saldýran Siyonist israil rejimini aldýðý kararlarýndan ve uygulamalarýndan dolayý lanetliyoruz."

Ýþgal rejimi Mescid-i Aksa'yý ele geçirme ve Kudüs'ün tamamý üzerinde söz sahibi olma çabasýnda!

Siyonist iþgalcilerin son giriþiminin adým adým Mescid-i Aksa'yý ele geçirme ve Kudüs'ün tamamý üzerinde söz sahibi olma çabasý olduðuna dikkat çekilen açýklamada, "Ýþgal rejiminin bu kararý sebebiyle Mescid-i Aksa'da 48 yýl aradan sonra ilk defa Cuma Namazý kýlýnamamýþtýr. Siyonist israil bununla da yetinmemiþ,  Mescid-i Aksa'nýn giriþ kapýlarýna yerleþtirdikleri detektörler ile ibadet amacýyla mescide gelen Müslümanlarý ve cenaze namazý için getirilen naaþlarýn bulunduðu tabutlara arama zorunluluðu getirdi. Mescid-i Aksa'dan imamlar da dâhil herkesi dýþarý çýkaran iþgalci rejimin polisi, Filistinli gönüllü bekçilerin telefonlarýna da el koydu. Ýþgal rejiminin Müslümanlarý katletmesi ve güvenlik bahanesiyle ibadeti kýsýtlayýcý kararlar almasý adým adým Mescid-i Aksa'yý ele geçirme ve Kudüs'ün tamamý üzerinde söz sahibi olma çabasýdýr." denildi.

Ýþgalci rejimin bir sonraki adýmý Mescid-i Aksa'dan Müslümanlarý tamamen men etmek olacaktýr!

Ýþgal rejiminin, dünya Müslümanlarýnýn birbirleriyle uðraþmalarýndan ve Suriye baþta olmak üzere Ýslam âlemindeki iç savaþlardan cesaret alarak bu tür adýmlar attýðýnýn belirtildiði açýklamada, þu ifadeler kullanýldý:

"Dünya Müslümanlarý, Siyonist emellere sahip iþgalci israilin bu tasarruflarýna karþý çýkmazsa, iþgalci rejimin bundan cesaret alarak atacaðý bir sonraki adým, Mescid-i Aksa'dan Müslümanlarý tamamen men etmek olacaktýr. Ýþgal rejimi bu adýmlarý atma cesaretini Dünya Müslümanlarýnýn birbirleriyle uðraþmalarýndan ve Suriye baþta olmak üzere Ýslam âlemindeki iç savaþlardan almaktadýr. Ayrýca Ýslam ümmetinin içinde bulunduðu çatýþmalarýn, fitne ve fesadýn en büyük kaynaðý Siyonist iþgalci israil ve onun emperyalist hamisi ABD iken, gerekçesi ne olursa olsun ABD ve iþgalci israil ile olacak her yakýnlaþma sadece Filistinli Müslümanlarýn deðil, bütün dünya Müslümanlarýnýn da zararýna olup Ýslam coðrafyasýndaki sýkýntýlarý katlayacaktýr."

"Tüm Müslümanlarý Mescid-i Aksa'da uygulanan zorbalýða ve saldýrýlara karþý tepkisini ortaya koymaya, sesini yükseltmeye davet ediyoruz"

HÜDA PAR Genel Merkezinden yapýlan açýklamada, terör rejiminin Mescid-i Aksa'da uyguladýðý zorbalýða ve saldýrýlara karþý tüm Müslümanlarýn tepkisini ortaya koymasý ve sesini yükseltmesi gerektiði belirtilerek þu çaðrýda bulunuldu:

"Davasý, Ýslam cihad ve zulümden kurtuluþ olmasý gereken Ýslam ülkeleri ve Müslümanlarýn aralarýndaki çekiþme ve ihtilaflarý bir tarafa býrakýp, Kudüs'ün özgürlüðüne yoðunlaþmalarýný, Siyonist israilin ve haçlý zihniyetine sahip emperyalist AB(D) ve diðer iþgalci devletlerin Ýslam coðrafyasýndan def edilmesini hedeflemelerini þiddetle tavsiye ediyoruz. Kudüs'ün özgürlüðünün ümmetin birliðinde olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor, tüm Müslümanlarý Mescid-i Aksa'da uygulanan zorbalýða ve saldýrýlara karþý tepkisini ortaya koymaya, sesini yükseltmeye davet ediyoruz."

/ ÝLKHA
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR