H?DA PAR'dan yerel seçim açýklamasý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
H?DA PAR'dan yerel seçim açýklamasý
H?DA PAR Genel Baþkaný Ýshak Saðlam, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmeni en uygun adaya yönlendireceklerini söyledi.
03 Şubat 2019 Pazar 11:50
 Bu Haberi Paylaş


Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Baþkaný Ýshak Saðlam, 31 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde tabanlarýný en uygun adaya yönlendireceklerini söyledi.

Saðlam, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'ne parti olarak girmeme kararý aldýklarýný anýmsatarak, HÜDA PAR'a destek veren partilileri serbest býrakmayacaklarýný, hangi adaya destek verecekleri konusunda açýklama yapabileceklerini ifade etti.

Yerel seçimlerin Türkiye'ye hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Saðlam, her seçimin yeni bir ümit ve fýrsat doðurduðunu, bu seçimin de ülke ve halk özellikle de bölge için yeni bir ümit kapýsý açmasýný dilediðini belirtti.

Bu anlamda üzerilerine düþen ne varsa yapmaya çalýþacaklarýný aktaran Saðlam, parti olarak gayretlerinin halka hizmet etmek olduðunu dile getirdi.

Ýsteyen istediðine oy veremez

Halka hizmet için var olduklarýný belirten Saðlam, siyasi partilerin halka hizmet etmek için var olmasý gerektiðini, bunun gayreti ve çalýþmasý içerisinde olduklarýný bildirdi.

"Seçime katýlmama yönünde bir kararýmýz var. Ama 31 Mart'ta ne þekilde oy kullanacaðýmýz, teþkilatýmýzý, arkadaþlarýmýzý ve seçmenlerimizi nereye yönlendireceðimiz konusunda bir açýklama yapmadýk. Gerekirse bu konuda da açýklama yapacaðýz. 'Ýsteyen istediði þahsa oy verebilir þeklinde bir kanaatimiz ve düþüncemiz yoktur." diyen Saðlam, teþkilat ve seçmen olarak parti disiplini en iyi olan partilerden biri olduklarýný kaydetti.

Seçmenlerinin gözünün partilerinin genel merkezinde olacaðýný ifade eden Saðlam, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

"Bu konuda biz de gerektiðinde yerine göre hangi adayýn ne þekilde destekleneceði konusunda açýklama yapabiliriz. Açýklama yapma gerekli midir, deðil midir? Bu karar istiþare neticesinde sonradan kararlaþtýracaðýmýz bir husustur. Ama þunu söyleyebiliriz ki; yerine ve adayýna göre seçmenlerimizi yönlendirme þeklinde bir strateji izleyeceðiz."

"Halkýmýz bu konuda yanlýþ yapmayacaðýmýzdan emin olsun"

HÜDA PAR Genel Baþkaný Saðlam, þöyle devam etti:

"Seçimlerde hangi adaya oy verileceðinin tespiti, bunun belirlenmesi bize göre hizmettir. Hangi aday halkýn deðerlerine, örfüne, adetine, gelenek ve göreneklerine baðlýysa daha iyi hizmet edeceðini düþünüyorsak, seçimlerde ondan yana tavýr takýnacaðýz. Halkýmýz bu konuda yanlýþ yapmayacaðýmýzdan emin olsun. Halkýmýza en iyi hizmet edecek aday kimse o yönde bir karar alýrýz. Seçime daha 2 ay var. Elbette sadece propagandalara, adaylara göre karar vermeyeceðiz. Her adayýn bir geçmiþi vardýr, kiþiliði, durduðu yer ve duruþu vardýr. Biz de her adayla ilgili çalýþma yaptýktan sonra bir karar alacaðýz. Ama bunu kamuoyuna ilan eder miyiz veya etmez miyiz ayrý bir konudur. Biz seçmenlerimizi ve tabanýmýzý en uygun adaya yönlendireceðiz."

"Geleceðimiz harap olur"

Terör örgütü PKK'nýn þehirlerde kazdýðý çukurlarýn bölge halkýna çok zarar verdiðini vurgulayan Saðlam, insanoðlunun tarihinden, geçmiþinden baðýmsýz olarak hareket etmeyeceðini, geleceðini tayin ederken geçmiþine baktýðýný aktardý.

Saðlam, 2014'ten sonra bölgenin maddi ve manevi olarak büyük yýkýmlar yaþadýðýný, medeniyet ve tarihin yok edildiðini kaydeden Saðlam, halkýn bu konuda mutlaka gereken dersi aldýðýna iþaret etti.

Yerel seçimlerin en iyi idareciyi seçme yarýþý olarak görülmesi gerektiðine dikkati çeken Saðlam, þöyle dedi:

"Ýdarecilerimizi iyi seçmezsek, geleceðimiz de ümitlerimiz de þehirlerimiz de harap olur. Belediye baþkaný seçiyorsak, seçilen kiþi halkýmýzýn layýk olduðu hizmeti getirmesi lazým. Çukur olaylarýný sadece çukurun kazýlmasýndan ibaret görmemek lazým. Bu þekilde görmek yanlýþ olur. Öncesini de görmek lazým. Çukurun kazýlmasýndan önceki olaylara sebebiyet verecek durumlardan ve kayýrmalardan kaçýnýlýrsa, gerekli tedbirler önceden alýnýrsa çukurlar kapýmýzýn önüne kazýlmaz. Ümit ediyoruz ki halkýmýz ve þehirlerimiz böyle bir yýkým yaþamaz."

"Birçok yerde sonucu etkileyeceðimizi düþünüyoruz"

Yerel seçimlerde seçmenlerin vereceði tek bir oyun dahi deðerli olduðunu vurgulayan Saðlam, HÜDA PAR'ýn bu hassas dengelerde en doðru tarafta yer alarak belirleyici olacaðýný belirtti.

Saðlam, konuþmasýný þöyle tamamladý:

"Sadece partinin niteliði, duruþu deðil sayýsý da çok önemlidir. Bir partinin belirleyici olmasý, oy sayýsýnýn çok fazla olmasýnýn ötesinde bir iþtir. Bazý yerlerde belediye seçimleri üç ya da beþ oyla kaybetme durumu söz konusu olabilir. Bu açýdan biz belirleyici olacaðýmýza inanýyoruz. Bu konuda hassas dengeler var. HÜDA PAR da bu hassas dengelerde en doðru tarafta bulunarak bunu belirleyecektir. Kilit parti demek çok iddialý olur ama birçok yerde sonucu etkileyeceðimizi düþünüyoruz. Daha önceki seçimlerde de sonucu belirleyecek potansiyelimiz vardý."
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR