Ýbrahim Kalýn: Münbiç açýklamasý: Hazýrlýklar tamam yakýnda baþlayacak
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýbrahim Kalýn: Münbiç açýklamasý: Hazýrlýklar tamam yakýnda baþlayacak
Cumhurbaþkanlýðý SözcüsüÝbrahim Kalýn, ABD ile varýlan Münbiç mutabakatýna iliþkin konuþarak, "ABD ile vardýðýmýz Münbiç mutabakatýnýn uygulanmasý büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalýþmasý yapýldý, ortak devriye için çalýþmalar tamamlanmak üzere. ?ok yakýn bir zamanda da müþterek eðitim ve devriye faaliyetleri baþlayacak" dedi.
21 Eylül 2018 Cuma 13:48
 Bu Haberi Paylaş
Gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Ýbrahim Kalýn, ABD ile varýlan Münbiç mutabakatýna iliþkin konuþarak, "ABD ile vardýðýmýz Münbiç mutabakatýnýn uygulanmasý büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalýþmasý yapýldý, ortak devriye için çalýþmalar tamamlanmak üzere. Çok yakýn bir zamanda da müþterek eðitim ve devriye faaliyetleri baþlayacak" ifadelerini kullandý.

Ýþte Kalýn'ýn açýklamasýndan satýr baþlarý:

Varýlan mutabakatla Ýdlib'de saldýrý önlenmiþ oldu.

Ýdlib mutabakatý büyük bir insanlýk krizini önledi. Ýlgili birimler sahada çalýþma yürütüyor. Terör unsurlarýnýn ayrýþtýrmasý önemli…

MÝT ve TSK Rusya ile birlikte sahada çalýþýyor.

'MÜNBÝÇ'TE DEVRÝYE ÇALI?MALARI YAKINDA BA?LAYACAK'

ABD ile vardýðýmýz Münbiç mutabakatýnýn uygulanmasý büyük önem arz ediyor. 48 devriye çalýþmasý yapýldý, ortak devriye için çalýþmalar tamamlanmak üzere. Çok yakýn bir zamanda da müþterek eðitim ve devriye faaliyetleri baþlayacak.


Yaþanan bir takým gecikmeler oldu. Fakat bir gerçek muhataplarýmýza TSK üzerinden iletmeye devam ediyoruz. Cumhurbaþkanýmýzýn da ifade ettiði gibi Münbiç yol haritasýnýn gecikme olmaksýzýn uygulanmasý önem arz ediyor. Hayata geçirilmesi, güven iliþkisinin test edilmesi açýsýndan hem de sahadaki durum açýsýndan büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle buradan da iletmek istiyoruz. Münbiç yol haritasýnýn bir gecikme olmadan uygulanmasýný beklediðimizi ifade ediyoruz. 

'TÜRKÝYE'YÝ DAHA FAZLA DESTEKLEMELERÝ GEREKTÝÐÝ A?ÝKARDIR'

Suriye meselesinin, Ýdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye’nin omuzlara konmasý elbette ne adildir ne doðrudur. Kabul edilemez. Türkiye’ye dönük “Tebrik ediyoruz, çok iyi bir anlaþma yaptýnýz” ifadelerini memnuniyetle karþýlýyoruz. Ama uluslararasý toplumun sorumluluðu bunlardan ibaret olamaz. Uluslararasý toplumun katký sunmasýný bekliyoruz. Ýnsani yükünü tek baþýna çeken Türkiye’yi daha fazla desteklemeleri gerektiði de aþikardýr.


?unu bilsinler ki Reyhanlý hadisesinde olduðu gibi 1 yýl sonra da olsa, 3 yýl sonra da olsa, 5 yýl sonra da olsa Türkiye’ye karþý suç iþleyenler adaletin önüne çýkarýlacaktýr. Buradan bütün terör örgütlerine açýk ve net ifade ettiðimiz bir husustur. Kiminle sahada iþbirliði yaparsa yapsýn, Türkiye’ye karþý iþlediði suçlar karþýlýksýz kalmayacaktýr. Bu yurt dýþý operasyonlar, ayný kararlýlýkla bundan sonra da devam edecektir.

BM’nin hemen ardýndan New York’tan Berlin’e geçeceðiz, devlet ziyareti gerçekleþtirecek sayýn cumhurbaþkanýmýz. Almanya ile iliþkilerimizin daha da güçlenmesi için önemli bir vesile olarak görüyoruz. Oraya pozitif bir gündemle gidiyoruz.

YENÝ EKONOMÝ PROGRAMI...


Dün hazine ve maliye bakanýmýzýn açýkladýðý yeni ekonomi programýyla ilgili bir cümle ifade etmek istiyorum. Dün sayýn bakanýmýz hedefleri belli olan bir program açýkladý. Yeni büyüme hedefleri ortaya koydu ve 3D þeklinde formüle edilen bir çerçeveyi ortaya koydular. Dengelenme, disiplin ve deðiþim. Bunun neticelerinin  de olumlu olduðunu görüyoruz, piyasalar tarafýndan olumlu þekilde algýlandýðýný görüyoruz. Bu programda disiplinli þekilde uygulanmaya devam edecek.

SORU: ?ehir merkezindeki durum nedir? PYD YPG unsurlarýnýn çekilmesiyle ilgili geliþmeler

Kuzey doðu tarafýný söylüyorsunuz… Münbiç’le ilgili bir çalýþma devam ediyor. Bizim arkadaþlarýmýzýn sahadan aldýðý bilgiler sürecin yavaþ ilerlediði belki arzu edilen düzeyde olmamakla birlikte yavaþ ilerlediði þeklinde. Biz bunu takip etmeye devam edeceðiz. YPG unsurlarýnýn Fýrat’ýn doðusuna geçmesi konusundaki çalýþmalarýmýz yoðun þekilde devam edecek.

?unun altýný çizmek istiyoruz. Münbiç yol haritasý önemli bir anlaþma. Buna sadýðýz, gereðini yapacaðýz. Eþ zamanlý olarak Amerikan yönetiminin PYD ile angajmanýn devam ediyor olmasý bizim için ciddi bir endiþe kaynaðýdýr. Buradan tekrar bunu duyurmak istiyoruz. Bir tarafta yol haritasýný uygularken, YPG’ye silah medya siyasi desteðinin verilmesi kabul edilemez. Verilen her destek PKK terör örgütüne verilmiþ bir destek demektir.

‘HER AN HER ?EY OLABÝLÝR’

SORU: MÝT FETÖ’cüleri paketleyip Türkiye’ye getiriyor. Cumhurbaþkaný Erdoðan Amerika’ya gidecek. Oradan bir geliþme beklememiz gerekiyor mu? Yeni FETÖ’cülerin Türkiye’ye getirildiðini görebilecek miyiz?


Bu Amerika olur, baþka yerler olur, baþka ülkeler, bölgeler olabilir. Buralara dönük de ilgili birimlerimizin operasyonlarý hiç ara vermeden devam edecek. Ben size tabi ki detay veremem. Ama her an her yerde her þey olabilir. Bu konuda çok net cumhurbaþkanýmýzýn talimatý olduðunu, ilgili birimlerimizin profesyonel çalýþmalar yaptýðýný ifade edeyim. Kosova’da olduðu gibi, baþka ülkeler olabilir, FETÖ’nün rahat nefes almasýna Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR