Ýçiþlerinden 81 ilin valisine talimat: Harekete geçin!
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýçiþlerinden 81 ilin valisine talimat: Harekete geçin!
Ýçiþleri Bakanlýðý kurda yaþanan dalgalanmadan faydalanmak amacýyla stokçuluk yapanlara karþý harekete geçti. 81 ilin valiliklerine gönderilen talimatla emirlere uymayanlar hakkýnda Kabahatler Kanununa göre gerekli adli ve idari iþlemlerin uygulanmasýný istedi.
11 Ekim 2018 Perşembe 10:53
 Bu Haberi Paylaş
Ýçiþleri Bakaný Süleyman Soylu imzalý 81 il valiliðine gönderilen genelge ile, son dönemde kur kaynaklý geliþmeleri fýrsat bilerek fahiþ fiyat uygulayanlara karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý istendi. Genelgede, son günlerde bazý esnaf, firma ve iþletmelerin, vatandaþlarýn ihtiyaçlarýna yönelik piyasa koþullarýnda sunulan mal ve hizmetlere fahiþ fiyat uyguladýðý; bazý ürünleri ise stoklarýnda bekleterek fiyat artýþýna neden olduðu, bunun da vatandaþlarýn esenliðini ve refahýný tehdit edici bir durum oluþturduðu belirtildi.

Valilere genel emir çýkarma talimatýSöz konusu genelgede, 5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 9’ncu maddesinde yer alan “Kanun, Cumhurbaþkanlýðý kararnamesi ve diðer mevzuatýn verdiði yetkiyi kullanmak ve bunlarýn yüklediði ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çýkarabilir ve bunlarý ilan ederler” hükmü hatýrlatýlarak, valiliklere “genel emir” çýkarma konusunda talimat verildi. Ayrýca genelgede, 6502 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 6’ncý maddesinde; bir malýn sunumu ve satýþýndan kaçýnma ile bir hizmetin sunumundan kaçýnma hallerinin denetimi, uygulanmasý ve izlenmesine iliþkin görevlerde belediyelerin yetkili kýlýndýðý ifade edilerek, yetkili idarelerin, doðrudan veya Bakanlýðýn talebi üzerine, 6585 sayýlý Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunun ilgili maddesi uyarýnca denetim ve önlemleri almakla görevli olduðu belirtildi. Bu hükümlere dayanýlarak kamu düzeni ve güvenliðinin korunmasý, vatandaþ maðduriyetlerinin önlenmesi ve haksýz rekabetin önüne geçilmesi amacýyla valiliklerden fahiþ fiyat uygulamalarýyla ilgili aþaðýdaki tedbirlerin alýnmasý istendi.

Stokçuluk yapýlmayacakÝl sýnýrlarý içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü iþletme tarafýndan sunulan mal ve hizmetlerin fiyatlarý yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzlarýnýn geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapýlmayacak. Satýlan malýn üretim yeri, ayýrýcý özelliði, tüm vergiler dahil satýþ fiyatý, birim satýþ fiyatý, satýþ fiyatý ve birim fiyatýnýn uygulanmaya baþladýðý tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlýðýnca tespit ve ilan edilen þekil, logo veya iþaret þartlarýna uyulacak. Ürünlerde kullanýlan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeðe uygun, yeterli büyüklükte ve baþka rakam, kelime ve iþaretlerle karýþýklýða sebebiyet vermeyecek þekilde kullanýlacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduðunun tüketiciler tarafýndan kolaylýkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.

Genel emre uymayanlara adli ve idari iþlem yapýlacakBu tedbirlere ilișkin, genel emire uymayanlarýn tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari iþlemler yapýlacak ve idari para cezasý uygulanacak.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR