Ýslami STK'lardan PKK medyasýna yalanlama
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Ýslami STK'lardan PKK medyasýna yalanlama
Bingöl ''Ýslami Kardeþlik ve Dayanýþma Platformu'', PKK medyasýnýn ildeki Ýslami STK'larý hedef göstermesine sert tepki göstererek, iftira ve fitneye dayalý olduðu belirtilen iddialarý yalanladý.
01 Kasım 2015 Pazar 15:01
 Bu Haberi Paylaş


PKK medyasýnýn, Bingöl’deki STK’larý hedef alan yazýsý üzerine açýklama yapan “Ýslami Kardeþlik ve Dayanýþma Platformu” iddialarý sert bir dille yalanlayarak “Bingöl üzerinde sahnelenen kirli oyunun senaristlerini lanetliyoruz” ifadelerini kullandý.

Açýklamada, PKK medyasýnýn 27 Ekim 2015 tarihinde geçtiði “Ýþte Bingöl'de DAÝ?'i örgütleyen kiþi ve kurumlar” baþlýklý ‘haber’ ile Bingöl’de faaliyet yürüten Ýslami kuruluþlar hakkýnda uzun zamandýr sürdürdüðü yalan dizisine yeni bir boyut kattýðý belirtildi

‘Haber’ adý altýnda yayýnlanan söz konusu yazýda Bingöl’de Ýslami faaliyetler yürüten kurumlara iliþkin olarak tutarsýz, temelsiz ithamlarda bulunulduðu ifade edilen açýklamada, “Elbette bir örgütün uzantýsý pozisyonuna oturan bir medya organýnýn nesnel gerçeklerden çok propagandaya yönelmesi þaþýrtýcý deðildir. Ve yine kendisine biçtiði bölgedeki geliþmeler hususunda kamuoyunu bilgilendirme iddiasýyla örgütsel ihtiyaçlarýn bütünleþtirilmesi çabasýnýn ortaya çoðu kez bu yayýn organý açýsýndan gerçeklik duygusunun tümden yitirilmesi gibi bir sonuç doðurmasý kaçýnýlmazdýr. Ne var ki, ANF örneðinde karþýlaþýlan þey spekülatif haberlerden, birtakým verilerin abartýlmasý ya da saptýrýlmasýndan veya temellendirilmemiþ iddialarýn serdedilmesinden öte bir durumdur. Tam olarak yüz yüze olunan manzara kendisini haber ajansý olarak tanýmlayan bir kuruluþun doðrudan yalan üretmeye, iftiralar temelinde sistematik bir algý inþasýna giriþmesi halidir ki, bu gerçekten son derece çirkin, gayrý ahlaki ve zalimane bir tutumdur.” denildi.

“Tamamýyla algý operasyonu olan, iftira ve fitneye dayalý iddialarý reddediyoruz”

PKK medyasýnýn, tek dertleri, yeryüzünü imar etme, deðerler doðrultusunda gençlere gelecek sorumluluðu yüklemek olan STK'larý hedef almasý ve hedef göstermesi kýnanan açýklamada, þu ifadeler yer verildi: “Tamamýyla algý operasyonu olan, iftira ve fitneye dayalý iddialarý reddediyor, Bingöl Ýslami Kardeþlik ve Dayanýþma Platformu üyesi STK’lar olarak kirli bir operasyonun maðduru olan arkadaþlarýmýza sahip çýkýyoruz. Haberciliði iftira ve yalan üzerine kurgulamak medya özgürlüðü deðil, bir vesayet alýþkanlýðýdýr. Ýnsanlarýn kiþilik haklarýný hedef almak habercilik deðil, tek kelimeyle psikolojik harptir. Bölgede deðerlerimize sahip çýkan kuruluþlar hakkýnda masa baþýnda yalan haberler üretmek, enformasyon deðil dezenformasyondur. Amacý hak, adalet, özgürlük ve barýþ olan STK'larý yýpratmaya çalýþmak, deðerlerimize topyekun saldýrmak, düþünce özgürlüðüne zincir vurma çabasýdýr. Kritik bir süreçte kardeþlerimiz hakkýnda tersten propaganda yapmak, gerçek ortada dururken bilgi kirliliði meydana getirmek, ahlaki bir duruþ deðil, faþizanca bir tutumdur. Bu duygu ve düþüncelerle Bingöl'deki STK'larýmýzý hedef alan ýrkçý anlayýþý kýnýyor, tamamen yalan üzerine kurgulanmýþ, kiþilik haklarýný ihlal eden haberin en kýsa sürede düzeltilmesini istiyoruz.”  (ÝLKHA)

   UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR