'Kadýn toplumu deðiþtirecek kiþidir'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Kadýn toplumu deðiþtirecek kiþidir'
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla açýklamalarda bulunan Nisanur Dergisi yazarlarýndan Aynur Sulün, Kadýnlarýn 'özgür olma' telkinleriyle yozlaþtýrýldýðýný belirtti.
08 Mart 2016 Salı 16:35
 Bu Haberi Paylaş
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle deðerlendirmelerde bulunan Aylýk eðitim ve Kültür Dergisi yazarlarýndan Aynur Sulün, kadýnýn toplumun en önemli bir parçasý olan ve Ýslam'ýn büyük deðer verdiði kadýnýn günümüzde algý operasyonlarý ile yozlaþtýrýlmak istendiðini ifade etti.

Ýslam kadýna toplumsal ve hukuki anlamda deðer verdiðini belirten Sulün, "Bugün bize medeniyeti en üstün medeniyet, kültürü en üstün kültür olarak pazarlanan Batýlý ülkeler kadýný bir meta gibi alýp satarken, nüfus sayýmlarýna, seçimlere dâhil etmezken, Ýslam kadýna aile içi toplumsal ve hukuki anlamda birçok haklarla vermiþtir." dedi.

"Reklamlar kadýnlarýn en zayýf noktalarý üzerinden yapýlýyor"

Tüketim felaketine karþýn Müslüman kadýnýn kendisini ve evlatlarýný muhafaza etmeyesi gerektiðine dikkat çeken Sulün, "Bugün kadýnlar ‘özgür olma' telkinleriyle yozlaþtýrýlýyor. Üretim Sistemleri kadýna ‘Tükettiðin oranda, özgür olacaksýn, fark edileceksin' telkinleri yapýyor. Reklamlar kadýnlarýn en zayýf noktalarý üzerinden yapýlýyor. AVM'ler adeta tüketim mabetlerine dönüþmüþ.  Her gün zihinlerde uyandýrýlan onlarca yalancý ihtiyaç hissine karþý israf artýyor, kanaat elden gidiyor. Böyle bir tüketim felaketine karþýn Müslüman kadýn kendisini ve evlatlarýný muhafaza etmeye çalýþmalýdýr. Neyin ihtiyaç, neyin israf olduðunu saðlam bir iman terazisinde tartmalýdýr.” ifadelerini kullandý.

“Dizilerde zihinlere kazýlan ideal eþ ve aile modelleriyle bugün kadýnlar çok mutsuzlar”

Medya ve diziler aracýlýðýyla aile ve kadýn üzerinden tehlikeli yönlendirmeler yapýldýðýný ifade eden Sulün,"Diðer bir tehlike zihinlere dayatýlan 'ideal eþ' ve 'ideal aile' tiplemeleridir. Dizilerde yýllarca zihinlere ezberletilen 'ideal eþ' ve 'ideal aile' modelleriyle bugün kadýnlar çok mutsuzlar." diye konuþtu.

Evlilikten umduðunu bulamadýðýný kadýnlarýn sayýsýnýn gün geçtikçe arttýðýný ifade eden Sulün, zihinlere kazýnan ezberlerin feminizme, boþanmalara, aile içi þiddete neden olmaktan baþka bir þeye yaramadýðýný söyledi.

"Annelerin inþaa etmesi gereken o körpe zihinleri TV ve internet inþaa ediyor." diyen Sulün daha sonra þunlarý kaydetti: "Fitnenin evin içine girdiði bu dönemde anne evlatlarýna karþý sorumluluðunu ihmal etmemeli; cep telefonu, internet ve televizyona karþý çeþitli alternatifler geliþtirmelidir. Çocuðunu eðitmek bir kadýnýn özüne þefkatle verilen bir potansiyeldir.  Uzmanlara göre bir anne çocuðunu eðitmede 100 öðretmen gücüne sahiptir." Sulün son olarak, “Kadýn talip olunan, istenendir. Fýtratýna verilen sükûnet, yumuþaklýk, nezaket nedeniyle erkek tarafýndan istenen; onun eksik yönleri tamamlayanýdýr. Ayný zamanda cennetin ayaklarý altýna serdiði bir þefkat kahramanýdýr. Kadýn bu potansiyellerini muhafaza etmeli; þartsýz, þeksiz güzel ahlaklý olmalýdýr. Deðerini ancak o zaman hem Allah katýnda, hem de eþinin yanýnda muhafaza edebilecektir.” ifadelerini kullandý. (M. Sýddýk Bilge - ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (1) adet yorum eklenmiştir.
@metin
10 Mart 2016 Perşembe 16:28
PKK??nin ?zgür Gündem Gazetesi 9 Mart 16 günü yayýmladýðý bir karikatürde, Hz. Muhammed`in (sav) kadýnlarla ilgili "Cennet annelerin ayaklarý altýndadýr" hadis-i þerifine atýfta bulunularak hakaret ve alay ettiði görüldü.Hatýrlanacaðý üzere daha önce PKK bileþenleri kimi kuruluþlar, Silopi`de çarþaflý kadýnlarý zincirleyerek tesettürlü kadýnlara hakaret etmiþ, ardýndan ayný sahne PKK??nin Diyarbakýr ile Van Büyükþehir Belediyesinin desteklediði bazý sergilerde de devam etmiþti.
  YORUM DEVAMI


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR