Seçim 2015 Haberleri
Seçim 2015 / Ana Sayfa

Zekeriya Yapýcýoðlu oyunu kullandý
07 Haziran 2015 Pazar 14:09
Zekeriya Yapýcýoðlu oyunu kullandý
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, oyunu kullandý.
Yorum : 0
Müþahitler tehditle sandýktan uzaklaþtýrýldý
07 Haziran 2015 Pazar 14:08
Müþahitler tehditle sandýktan uzaklaþtýrýldý
Diyarbakýr??ýn Yeniþehir ilçesinde, HDP??li olduðu iddia edilen silahlý gruplarýn bir okulda görevli müþahitleri tehdit ederek sandýklardan uzaklaþtýrdýklarý ve polisin olaya müdahale etmediði iddia edildi.
Yorum : 0
Siverek'te seçim kavgasý: 2 yaralý
07 Haziran 2015 Pazar 13:39
Siverek`te seçim kavgasý: 2 yaralý
?anlýurfa`nýn Siverek ilçesine baðlý Yücelen (Munut) köyünde partililer arasýnda çýkan kavgada 2 kiþi yaralandý.
Yorum : 0
 Toplu Oy kullandýrýlýyor
07 Haziran 2015 Pazar 12:50
Toplu Oy kullandýrýlýyor
Batman merkez köylerinden köylülere topluca oy kullandýrýldýðý bildirildi.
Yorum : 0
Yaylýca köyünde oylar topluca kullandýrýlýyor
07 Haziran 2015 Pazar 12:28
Yaylýca köyünde oylar topluca kullandýrýlýyor
Batman merkez köylerinden Yaylýca (Dirbésa) köyünde, köylülere topluca oy kullandýrýldýðý bildirildi.
Yorum : 0
HDP'nin oy hýrsýzlýðý resimlerle kanýtlandý
07 Haziran 2015 Pazar 12:17
HDP`nin oy hýrsýzlýðý resimlerle kanýtlandý
Sosyal medyada paylaþýlan birkaç foto, elinde tercih mührü olan bir kiþinin parti pusulasýna toplu bir þekilde HDP`ye mührü basýp ardýndan zarflarý da yine kendi baþýna toplu halde sandýða attýðý görülürken, Oy verilen yerde fotoðrafý çeken ve oy hýrsýzlýðý yapan kiþiden baþka kimsenin olmamasý da dikkat çekti
Yorum : 0
Batman'daToplu oy kullanýldýðý iddiasý
07 Haziran 2015 Pazar 11:10
Batman`daToplu oy kullanýldýðý iddiasý
Batman`ýn Kozluk Ýlçesi`ne baðlý Samanyolu (Kanikê) köyünde köylülerin toplu oy kullandýklarý iddia edildi.
Yorum : 0
Oy verme iþlemleri baþladý
07 Haziran 2015 Pazar 11:08
Oy verme iþlemleri baþladý
25. dönem milletvekillerini belirlemek için yapýlan milletvekili genel seçimleri için oy kullanma iþlemleri saat 08.00`den itibaren baþladý.
Yorum : 0
'Geleceðimiz için Hür Adaylar Mecliste olmalý'
06 Haziran 2015 Cumartesi 12:09
`Geleceðimiz için Hür Adaylar Mecliste olmalý`
H?DA PAR`ýn desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Salih Demir Seyhan Ýlçesine baðlý Tellidere ve Fatih mahallelerinde esnafý ve vatandaþlarý ziyaret etti.
Yorum : 0
'Halkýmýzýn sorunlarýna çözüm için siyasete atýldýk'
06 Haziran 2015 Cumartesi 11:26
`Halkýmýzýn sorunlarýna çözüm için siyasete atýldýk`
Seçim çalýþmalarý kapsamýndaki ziyaretlerinde halkýn sorunlarýný dinleyen ?anlýurfa baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Yavuz, ??Halkýmýzýn sorunlarýna çözüm bulmak için siyasete atýldýk.? dedi.
Yorum : 0
Mehdi Oðuz halkla buluþtu
06 Haziran 2015 Cumartesi 11:04
Mehdi Oðuz halkla buluþtu
Van baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Mehdi Oðuz, Ýpekyolu seçim binasý önünde vatandaþlarla bir araya geldi.
Yorum : 0
Yavuz: Yanlýþ alýþkanlýklarý deðiþtireceðiz
04 Haziran 2015 Perşembe 20:09
Yavuz: Yanlýþ alýþkanlýklarý deðiþtireceðiz
H?DA PAR??ýn desteklediði ?anlýurfa baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Yavuz, Ýslami muhalefet olarak siyaset kurumunda yerleþmiþ yanlýþ alýþkanlýklarý deðiþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi.
Yorum : 0
H?DA PAR'a saldýrýyý neyle izah edecekler?
04 Haziran 2015 Perşembe 20:05
H?DA PAR`a saldýrýyý neyle izah edecekler?
Katýldýðý bir televizyonun canlý yayýnýnda ?ýrnak`ýn Ýdil ilçesine Baðlý Kozluca (Xanikê) köyünde HDP`lilerin 2 H?DA PAR üyesini öldürmesine tepki gösteren Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, HDP`ye destek veren yazarlarýn ??aydýn? deðil ??karanlýk? olduðunun altýný çizerek, "H?DA PAR`a saldýrýyý neyle izah edecekler?" diye sordu.
Yorum : 0
Said ?ahin esnafý ziyaret etti
04 Haziran 2015 Perşembe 20:02
Said ?ahin esnafý ziyaret etti
H?DA PAR`ýn desteklediði Bingöl baðýmsýz milletvekili adayý Said ?ahin, esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi.
Yorum : 0
'Toplumun deðerleriyle uyuþan adaylarý destekliyoruz'
04 Haziran 2015 Perşembe 19:56
`Toplumun deðerleriyle uyuþan adaylarý destekliyoruz`
7 Haziran genel seçimlerinde toplumun deðerleriyle uyuþmayan adaylara tepki gösteren Diyarbakýr halký, bu deðerlerle uyuþmayan adaylara oy vermeyeceklerini söylediler.
Yorum : 0
?ahin, köy ziyaretlerine devam ediyor'
03 Haziran 2015 Çarşamba 14:29
?ahin, köy ziyaretlerine devam ediyor`
Bingöl??de köyleri ziyaret etmeye devam eden H?DA PAR??ýn desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Sait ?ahin, halktan destek istedi.
Yorum : 0
Yapýcýoðlu ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor
03 Haziran 2015 Çarşamba 14:18
Yapýcýoðlu ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, ÝHH Diyarbakýr þubesini ziyaret ettikten sonra oto galerici ve 3. Sanayi esnafýný ziyaret ederek desteklerini istedi.
Yorum : 0
Kürd halký Apoizme boyun eðmeyecektir
29 Mayıs 2015 Cuma 22:00
Kürd halký Apoizme boyun eðmeyecektir
Hür Dava Partisinin (H?DA-PAR) desteklediði Van Baðýmsýz Milletvekili Adayý Mehmet Mehdi Oðuz, ?ýrnak??ýn Ýdil ilçesinde HDP/PKK yandaþlarý tarafýndan katledilen H?DA PAR üyeleri sonrasý önemli deðerlendirmelerde bulundu.
Yorum : 0
Kýlýçdaroðlu'ndan ilginç açýklama: Elektrikler kesilirse
27 Mayıs 2015 Çarşamba 20:06
Kýlýçdaroðlu`ndan ilginç açýklama: Elektrikler kesilirse
7 Haziran Genel Seçimleri`nin yaklaþmasýyla siyasi parti liderleri seçim çalýþmalarýna hýz verdi.
Yorum : 0
Bölgede huzur istiyorsanýz HDP'ye ve AK Partiye fatura kesmelisiniz
27 Mayıs 2015 Çarşamba 22:49
Bölgede huzur istiyorsanýz HDP`ye ve AK Partiye fatura kesmelisiniz
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, 6-8 Ekim saldýrýlarý nedeniyle bölge ekonomisinin çöktüðüne ve insanlarýn huzursuz olduðuna dikkat çekerek HDP`ye ve AK Partiye bunun faturasýnýn kesilmesi gerektiðini söyledi.
Yorum : 0
Bu coðrafya 90 yýldýr maðdur edilmiþ
26 Mayıs 2015 Salı 22:43
Bu coðrafya 90 yýldýr maðdur edilmiþ
Bingöl baðýmsýz milletvekili adayý Sait ?ahin ziyaret ettiði esnaftan büyük ilgi gördü.
Yorum : 0
'Bu milletin dürüst yöneticilerine ihtiyacý var'
26 Mayıs 2015 Salı 22:41
`Bu milletin dürüst yöneticilerine ihtiyacý var`
Ceyhan`da esnafý ziyaret eden Adana baðýmsýz milletvekili adayý Salih Demir, ??Bu milletin dürüst yöneticilerine ihtiyacý var.? dedi.
Yorum : 0
Yapýcýoðlu: Onlarý deþifre edeceðiz
26 Mayıs 2015 Salı 22:37
Yapýcýoðlu: Onlarý deþifre edeceðiz
Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, ??Kim bu milletin çocuklarýný birbirine kýrdýrtýrsa onlar bu milletin düþmanýdýr. Biz onlarý deþifre edeceðiz? dedi.
Yorum : 0
Sason aþiretlerinden Aydýn Gök??e destek
25 Mayıs 2015 Pazartesi 23:58
Sason aþiretlerinden Aydýn Gök??e destek
Batman`ýn Sason ilçesindeki aþiretler 7 Haziran Milletvekili seçimlerinde baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök`ü destekleme kararý aldý.
Yorum : 1
Batman'ýn köylerinden Aydýn Gök'e destek
25 Mayıs 2015 Pazartesi 14:24
Batman`ýn köylerinden Aydýn Gök`e destek
Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök, seçim çalýþmalarý kapsamýnda bazý köyleri ziyaret ederek destek istedi.
Yorum : 0EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR