Seçim 2015 Haberleri
Seçim 2015 / Ana Sayfa

Yapýcýoðlu: Hayýrlý iþlerde bir birimizi destekleyelim
12 Mayıs 2015 Salı 14:21
Yapýcýoðlu: Hayýrlý iþlerde bir birimizi destekleyelim
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr`ýn Silvan ilçesine baðlý Boyunlu (Boþat) köyünü ziyaret eden Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Adayý Zekeriya Yapýcýoðlu köylülerle bir araya gelerek sorunlarýný dinledi.
Yorum : 1
Yavuz: Korkarým Avrupa'yý da geçeceðiz
12 Mayıs 2015 Salı 14:19
Yavuz: Korkarým Avrupa`yý da geçeceðiz
H?DA PAR`ýn desteklediði Urfa baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Yavuz, "Açýk olarak ifade edelim modernizm öyle bir þey ki en koyu düþmanýný dahi kendisine benzeterek yok ediyor. Buna tedbir alýnmazsa korkarým ki Avrupa??yý da geçeceðiz." uyarýsýnda bulundu.
Yorum : 0
Salih Demir Seçim ?alýþmalarýna Devam Ediyor
12 Mayıs 2015 Salı 10:50
Salih Demir Seçim ?alýþmalarýna Devam Ediyor
H?DA PAR`ýn desteklediði Adana baðýmsýz milletvekili adayý Salih Demir, Adana Mutlu Mahallesi seçim bürosu açýlýþýna katýldý.
Yorum : 0
Hizbullahî çizgiden siyasete adým attýlar
12 Mayıs 2015 Salı 10:40
Hizbullahî çizgiden siyasete adým attýlar
7 Haziran seçimlerinde H?DA PAR`ýn desteklediði 9 adaydan biri olan Bingöl Baðýmsýz adayý Sait ?ahin, Haber Türk televizyonunda kamuoyunun merak ettiði sorulara yanýt verdi. ?ahin, ??AK Parti ve HDP`nin aday listelerinden sonra oluþan tablo deðiþmezse oy patlamasý yaþarýz? dedi.
Yorum : 0
Sait ?ahin'e 'Meclis'e Girerseniz...?' Sorusu
11 Mayıs 2015 Pazartesi 15:22
Sait ?ahin`e `Meclis`e Girerseniz...?` Sorusu
Yorum : 0
Baðýmsýz Adayý Said ?ahin, Solhan Köylerini Ziyaret Etti
11 Mayıs 2015 Pazartesi 15:13
Baðýmsýz Adayý Said ?ahin, Solhan Köylerini Ziyaret Etti
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Solhan`a baðlý bazý köyleri ziyaret eden Bingöl baðýmsýz milletvekili adayý Said ?ahin, AK Parti hükümetini eleþtirerek, Meclise girmeleri halinde yapacaklarý çalýþmalarý anlattý.
Yorum : 0
Gök: Engellilerin Sorunlarýnýn Takipçisi Olacaðým
11 Mayıs 2015 Pazartesi 14:11
Gök: Engellilerin Sorunlarýnýn Takipçisi Olacaðým
Batman baðýmsýz milletvekili adayý Aydýn Gök, Engelliler Haftasý münasebetiyle yaptýðý açýklamada engellilerin sorunlarýnýn takipçisi olacaðýný söyledi.
Yorum : 0
Artýk Ýthal Deðil Yerli Adaylarý Destekleyeceðiz
11 Mayıs 2015 Pazartesi 15:10
Artýk Ýthal Deðil Yerli Adaylarý Destekleyeceðiz
H?DA PAR`ýn desteklediði Bitlis baðýmsýz milletvekili adayý Cengiz Karakaya`nýn ziyaret ettiði Mutki esnafý, `Artýk ithal deðil, yerli adaylarý destekleyeceðiz` dedi.
Yorum : 0
Yapýcýoðlu'ndan Taziye ve Hasta Ziyaretleri
09 Mayıs 2015 Cumartesi 15:50
Yapýcýoðlu`ndan Taziye ve Hasta Ziyaretleri
H?DA PAR`ýn desteklediði Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu taziye ve hasta ziyaretlerinde bulundu.
Yorum : 0
Hür Aday Oðuz??dan Bahçesaray Esnafýna Ziyaret
09 Mayıs 2015 Cumartesi 15:43
Hür Aday Oðuz??dan Bahçesaray Esnafýna Ziyaret
H?DA PAR`ýn desteklediði Van baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Mehdi Oðuz, beraberindeki heyetle Bahçesaray ilçe esnafýný ziyaret etti.
Yorum : 0
?ehzade Demir'den Taziye Ziyareti
09 Mayıs 2015 Cumartesi 15:40
?ehzade Demir`den Taziye Ziyareti
H?DA PAR`ýn desteklediði ?ýrnak baðýmsýz milletvekili adayý ?ehzade Demir, taziye ziyaretinde bulundu.
Yorum : 0
Hür Aday Said ?ahin'nin Köy Ziyaretleri
09 Mayıs 2015 Cumartesi 15:31
Hür Aday Said ?ahin`nin Köy Ziyaretleri
H?DA PAR`ýn desteklediði Baðýmsýz Milletvekili Adayý Sait ?ahin, Bingöl??ün Adaklý ilçesi ve Sancak köyünü ziyaret ederek vatandaþlarýn sýkýntýlarýný dinledi.
Yorum : 0
Aydýn Gök: Demirtaþ kýblesini þaþýrmýþ
09 Mayıs 2015 Cumartesi 14:58
Aydýn Gök: Demirtaþ kýblesini þaþýrmýþ
H?DA PAR`ýn desteklediði Batman Baðýmsýz Milletvekili Adayý Aydýn Gök, HDP`nin her fýrsatta Ýslam`a saldýrdýðýný belirterek, Kabe??yi Taksim??e benzeten HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ`ýn kýblesini þaþýrdýðýný söyledi.
Yorum : 0
'Kürdistan coðrafyasýna pozitif ayrýmcýlýk için Mecliste olmalýyýz'
08 Mayıs 2015 Cuma 10:08
`Kürdistan coðrafyasýna pozitif ayrýmcýlýk için Mecliste olmalýyýz`
Hür Akademya Derneðini ziyaret eden H?DA PAR`ýn desteklediði baðýmsýz milletvekili adayý Cengiz Karakaya, Kürdistan coðrafyasýna pozitif ayrýmcýlýk için Mecliste olmak istediklerini söyledi.
Yorum : 0
Mehmet Yavuz, Esnafýn Sorunlarýný Dinledi
08 Mayıs 2015 Cuma 10:48
Mehmet Yavuz, Esnafýn Sorunlarýný Dinledi
Seçim çalýþmalarýna ara vermeden devam eden H?DA PAR??ýn desteklediði ?anlýurfa baðýmsýz milletvekili adayý Mehmet Yavuz, esnafý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi.
Yorum : 0
Mahmut Kýlýnç, Hemmo Aþiretini Ziyaret Etti
08 Mayıs 2015 Cuma 10:46
Mahmut Kýlýnç, Hemmo Aþiretini Ziyaret Etti
Mardin baðýmsýz milletvekili adayý Mahmut Kýlýnç, Nusaybin ilçesinde yerleþik Hemmo Aþiretini ziyaret etti.
Yorum : 0
'Bu milletin hizmetkârý olmak için yola çýktýk'
08 Mayıs 2015 Cuma 10:42
`Bu milletin hizmetkârý olmak için yola çýktýk`
Diyarbakýr`ýn Ergani ilçesine baðlý köyleri gezen H?DA PAR`ýn desteklediði Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili adayý Zekeriya Yapýcýoðlu, millete efendi olmak için deðil hizmetkâr olmak için yola çýktýklarýný söyledi.
Yorum : 0EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR