Maliye Bakanlýðý'ndan son dakika açýklamasý! Borç yapýlandýrmada son tarih açýklandý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Maliye Bakanlýðý'ndan son dakika açýklamasý! Borç yapýlandýrmada son tarih açýklandý
Maliye Bakanlýðý ile belediyeler gibi diðer kamu idarelerine olan borçlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin düzenlemeden yararlanacak vatandaþlarýn, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar baþvurada bulunmalarýný belirten bir açýklama da bulundu.
27 Mayıs 2018 Pazar 12:44
 Bu Haberi Paylaş


Maliye Bakanlýðýnýn Vergi ve Diðer Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna iliþkin 7143 Sayýlý Kanun Genel Tebliði, Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý.

Tebliðle, Bakanlýða baðlý tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarý, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýklarýna (YÝKOB) ait alacaklarýn yapýlandýrýlmasý, matrah ve vergi artýrýmý, iþletme kayýtlarýnýn düzeltilmesine iliþkin hükümlerinin uygulanmasýna dair usul ve esaslar düzenlendi.

31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, yeniden yapýlandýrma kapsamýnda olacak. Çeþitli kanunlar kapsamýnda, 31 Mart'tan önce kesilen idari para cezalarý da yapýlandýrýlabilecek.

Amme alacaklarý kapsamýnda takip edilen, ecrimisil, Kaynak Kullanýmýný Destekleme Fonu (KKDF), Destekleme ve Fiyat Ýstikrar Fonu (DFÝF), öðrenim ve katký kredisi alacaklarý ile doðrudan gelir desteði ödemelerinden geri alýnmasý gerekenler gibi alacaklardan, takip için vergi dairelerine intikal etmiþ olanlar da yapýlandýrma kapsamýnda olacak.

Düzenleme kapsamýnda iþletmelere, iþletmede mevcut olduðu halde kayýtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaþlar ile kayýtlarda yer aldýðý halde iþletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarýn beyaný imkaný da saðlandý. Ýl özel idareleri ile belediyelerce takip edilen alacaklar da yapýlandýrýlabilecek.

Maliye Bakanlýðýna, il özel idarelerine, belediyelere, büyükþehir belediyelerine, YÝKOB'lara, büyükþehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine baðlý tahsil dairelerine olan alacaklarý ödemek isteyen borçlularýn, 31 Temmuz'a kadar borçlu bulunduklarý tahsil dairelerine yazýlý olarak baþvurmasý gerekecek.

Maliye Bakanlýðýna baðlý vergi dairelerine olan borçlar için, baðlý bulunulan vergi dairesi yanýnda, posta yoluyla, www.gib.gov.tr ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden baþvuruda bulunabilecek.

Yeniden yapýlandýrma hükümlerinden yararlanmak üzere baþvuran borçlularýn, takip ve tahsilat iþlemlerinden dolayý açtýklarý davalardan da vazgeçmeleri gerekecek.

Yapýlandýrýlan borçlarýn ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikiþer aylýk dönemler halinde azami 18 eþit taksitte ödenmesi mümkün olacak. Ýlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. 18 taksit yanýnda, 6, 9 ve 12 eþit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak.

Kanun kapsamýnda ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin, süresinde ve tam olarak ödenmesi koþuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yýlýnda en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiþ sayýlmayacak.

sabah

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR