Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' hamlesi
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' hamlesi
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarla ilgili önemli açýklamalarda bulundu.
10 Nisan 2019 Çarşamba 16:56
 Bu Haberi Paylaş
Milli Eðitim Bakaný Ziya Selçuk, "Mavi Balina ya da Momo gibi çeþitli oyun tabir edilen yazýlýmlar aslýnda bir oyun deðildir. Bunlar çeþitli kiþilerin, kuruluþlarýn gençler ve çocuklar üzerinde uyguladýðý bir siber saldýrýdýr." dedi.

Bakan Selçuk, Samsun'daki temaslarý kapsamýnda Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde, "Ata" marka ile deterjan üretimi yapýlan okulda öðrencilerle bir araya gelen Selçuk, üretim aþamalarýný inceledi.

Okul çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditlerle ilgili soru üzerine, son günlerde toplumun dikkatini çekecek þekilde üzücü olaylarla karþýlaþýldýðýný anýmsattý.

"Zamaný gelince kamuoyu ile paylaþacaðýz"Mavi Balina ve Momo'nun oyun deðil, çocuklar ve gençlere yönelik bir siber saldýrý olduðunu ifade eden Selçuk, þöyle konuþtu:

"Bu konuda Milli Eðitim Bakanlýðý olarak diðer bakanlýklarýmýzla birlikte baþlattýðýmýz bazý çalýþmalar var. Zamaný gelince kamuoyu ile paylaþacaðýz. ?u sýra bazý açýklamalarý yapmakta da fayda var. Mavi Balina ya da Momo gibi çeþitli oyun tabir edilen yazýlýmlar aslýnda bir oyun deðildir. Bunlar çeþitli kiþilerin, kuruluþlarýn gençler ve çocuklar üzerinde uyguladýðý bir siber saldýrýdýr. Çocuklarýn dijital konulardaki ihtiyaçlarýný ya da oyun ihtiyaçlarýný istismar eden, çocuklara bir þekilde zarar vererek toplumlarýn zarar görmesine, dejenere olmasýna yol açmaya çalýþan maksatlý kiþiler."

Bakan Ziya Selçuk, konuyla ilgili birçok tedbirin alýnabileceðini ancak en büyük görevin ailelere düþtüðünün altýný çizerek, "Bunun elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri, mevzuat tedbirleri vardýr. Fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bu bakýþ açýsýyla ele alýnmamalý." diye konuþtu.

"Dijital oyunlarý problem olarak görürsek çaðýn eðilimlerini gözden kaçýrýrýz"Konunun eðitimsel, sosyal, psikolojik yönleriyle de dikkate alýnmasý gerektiðini vurgulayan Selçuk, þöyle devam etti:

"Biz dijital oyunlarý bir problem olarak görürsek çaðýn eðilimlerini de gözden kaçýrmýþ oluruz. Bunlar ihtiyaçtýr. Týpký bir býçak gibi iyiye kullanýrsanýz iyiye hizmet eder, kötüye kullanýrsanýz kötüye hizmet eder. Çocuklarýmýzýn ruh saðlýðýna zarar vermeyecek, çocuklarýmýzýn geliþimlerini sekteye uðratmayacak oyunlarla ilgili de çalýþmalarý ve çabalarý destekliyoruz. Bu çabalardan bir tanesi de çocuklarda atletizm ruhunu geliþtirecek saðlýklý bir yarýþmayý besleyecek e-spor ve benzeri bir takým çalýþmalardýr. Önümüzdeki günlerde dikkatle ele almak þartýyla bu tür oyunlarý da çocuklarýmýza nasýl ulaþtýracaðýmýz, ne þekilde paylaþýmda bulunacaðýmýzý da kamuoyu ile paylaþacaðýz."

"Bu, toplum olarak omuzlamamýz gereken bir konu"Ailelere seslenen Selçuk, þunlarý kaydetti:

"Anne babalar, çocuklarýnýn ihtiyaçlarýný hassasiyetle dikkate almalý. Yalnýz kaldýklarýnda, problemleri çözemediklerinde, sessiz bir þekilde feryat ettiklerinde neler yapýlabileceði konusunda rehber öðretmenlerimizle, psikologlarýmýzla uzmanlarýmýzla birebir iletiþimde olsunlar. Aksi takdirde bir çocuk eðer açýk kapý bulamazsa, rahatlayacaðý bir yol bulamazsa bu tür iþlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldýrýlabilmesi de baþta sevgili öðretmenlerimiz olmak üzere ailelerin, anne babalarýn ve bütün uzmanlarýn ortak çabasýyla olur. Bu bir uzmana ya da mevzuata yöneltilebilecek bir konu deðildir. Bu, toplum olarak hep birlikte omuzlamamýz gereken bir konu. Bundan dolayý önümüzdeki süreçte bahsettiðim bütün açýlardan bakarak bu problemleri azaltmak ve ortadan yok etmek için elimizden geleni yaptýðýmýzýn bilinmesini isterim."
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR