Miraç Kandili idrak edildi
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Miraç Kandili idrak edildi
Hazreti Muhammed'in Allah'ýn huzuruna yükseldiði gece olarak kabul edilen Miraç Kandili yurt genelinde idrak edildi.
03 Nisan 2019 Çarşamba 08:33
 Bu Haberi Paylaş


Hazreti Muhammed'in Allah'ýn huzuruna yükseldiði gece olarak kabul edilen Miraç Kandili ülke genelinde camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ýstanbul

Kandil dolayýsýyla erkek, kadýn, genç, yaþlý çok sayýda kiþi, Eyüp Sultan Camisi'nde saf tuttu.

Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen program kandil programýnda, Ýstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yýlmaz da namaz sonrasý vaaz verdi.

Hazreti Peygamber'in Miraç'tan Müslümanlara getirdiði en deðerli þeyin 5 vakit namaz olduðunu dile getiren Yýlmaz, "Miraç, Peygamber Efendimiz'e Allah'ýn bir armaðanýdýr. Bizim, Hazreti Peygamber gibi, fizik aleminden metafizik aleme, beden aleminden ruh alemine, alemin Rabb'ine doðrudan Ýsra ve Miraç gerçekleþtirme þansýmýz elbette yoktur. Bunu biliyoruz ama inanýyoruz ki bizim de gönül semamýzda huruç etmek ve orada Miraç gerçekleþtirmek üzere yapabileceðimiz þeyler var. Nasýl Resul'u Ekrem Ýsra mucizesini Mekke-i Mükerreme'den Burak isimli binitiyle gerçekleþtirmiþse bizim de binitlerimiz vardýr. Bizim Burak'ýmýz salih, saðlam ve güçlü imanýmýzdýr." diye konuþtu.

Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði programda Eyüp Sultan Camii dolunca, cemaat avluda namaz kýlýndý.

Eyüp Sultan Camii ve türbesi çok sayýda kiþi tarafýndan ziyaret edilirken, bazýlarýnýn gelenlere lokum ikram ettiði görüldü.

Kandil dolayýsýyla Ýstanbul'daki diðer camilerde de programlar düzenlendi. 

Diyarbakýr

Diyarbakýr'da Ýl Müftülüðünce "Ýslamýn 5. Haremi ?erif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayýsýyla program düzenlendi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami'deki programda Kuran-ý Kerim ile mevlit okundu, dua edildi.

Elazýð

Elazýð'da kandil dolayýsýyla vatandaþlar camilere akýn etti.

Siirt

Siirt'te Ulu Cami, Abdulhakim Sancak Çarþý ve Yeni Mahalle camilerinde düzenlenen programlara vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.

Kandil dolayýsýyla camileri dolduran vatandaþlar namaz kýldý, dua etti.

Kuran-ý Kerim ve Türkçe, Kürtçe, Arapça ilahiler okunan programda, vatandaþlara ikramlarda bulunuldu.

Ýzmir

Ýzmir'deki camilerde kandil dolayýsýyla özel programlar düzenlendi. Akþam namazýnýn ardýndan Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Denizli

Denizli'de vatandaþlar, kandil dolayýsýyla Delikliçýnar Yeni Cami ve Ulu Cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Delikliçýnar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programýna katýlan vatandaþlar, okunan Kuran-ý Kerim, Mevlid-i ?erif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaþadý.

Aydýn

Aydýn'da, baþta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapýlan programlara katýlan vatandaþlar, kandilin maneviyatýný yaþadý. Akþam ezanýnýn ardýndan camiye gelenler, namaz kýlarak dua etti.

?anlýurfa

"Peygamberler þehri" olarak bilinen ?anlýurfa'da Miraç Kandili dolayýsýyla vatandaþlar, Balýklýgöl Yerleþkesi'ndeki camilere akýn etti.

Akþam ezanýndan itibaren yerleþkeye gelenler, camilerde namaz kýldý, Kuran-ý Kerim okudu.

Malatya

Malatya kent merkezindeki tarihi Hacý Yusuf Taþ Camii'nde Ýl Müftülüðünce düzenlenen programda, Kuran-ý Kerim tilaveti sunulmasýnýn arýndan mevlit okundu.

Malatya'nýn Darende ilçesinde ise Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaþlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili'ni idrak etti.

Gaziantep

Gaziantep'te camilerde Miraç Kandili dolayýsýyla düzenlenen programlara vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.

Ýl Müftülüðünce, kent merkezindeki camilerde programlar yapýldý.

Merkez ?ahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nde düzenlenen programda, ?ahinbey Müftüsü Mahmut Rauf Arcaklýoðlu, vaaz verdi.

Arcaklýoðlu, Miraç Kandili'nin önemine deðinerek, bu gecenin en iyi þekilde idrak edilmesi gerektiðini söyledi.

Kahramanmaraþ

Kahramanmaraþ'ta, akþam namazýndan itibaren kandil dolayýsýyla camilere gelmeye baþlayan vatandaþlar, yatsý namazýna kadar Kuran-ý Kerim okuyup, dua etti.

Merkez Onikiþubat ilçesindeki Mahmut Es'ad Coþan Camii'ni dolduran vatandaþlar, Miraç Kandili'ni idrak etti. Ailelerin camiye çocuklarýyla geldiði gözlendi.

Adýyaman

Adýyaman'da Kýrçalý Camii'nde program düzenlendi.

Akþam namazýnýn ardýndan gerçekleþtirilen programa vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi.

Kilis

Kilis'te akþam namazýnýn ardýndan camileri dolduran vatandalar, namaz kýlarak dua etti.

Kayabaþý Camii'nde vaaz veren cami imamý Duran Raptiyeoðlu, Miraç Kandili'nin ülkenin birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn daha da pekiþmesine vesile olmasýný temenni ederek, gecenin ibadetlerle deðerlendirilmesi gerektiðini kaydetti.

Hatay

Hatay'da vatandaþlar Anadolu'da inþa edilen ilk cami olma özelliðini taþýyan Habib-i Neccar Camii'ne akýn etti.

Caminin dolmasý nedeniyle bazý vatandaþlar cami avlusuna serilen halýlar ve yanlarýnda getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarýný kýldý.

Osmaniye

Osmaniye'de Envarü-l Hamit Camii'nde mevlit programý düzenlendi.

Ýl müftüsü Ali Rýza Tahiroðlu'nun vaazýnýn ardýndan Kur'an-ý Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. Bazý vatandaþlar yoðunluk dolayýsýyla namazý caminin avlusunda kýldý.  

Ýslam aleminde "Allah'a yükseliþ ve arýnma" olarak kabul ediliyor

Miraç Kandili, 8 Mart'ta baþlayan "üç aylar"ýn ilki olan Recep ayýnýn 27'nci gecesine denk geliyor.

Ýslam inancýna göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ýn daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ýn rehberliðinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuðunda "Burak" adlý binekle seyahat etti.

Beþ vakit namaz, miraç gecesinde farz kýlýndý, Allah'a þirk koþmayanlarýn cennete gireceði müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye baþlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrýca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanýn yaþama hakkýný, þeref ve haysiyetini korumayý, toplumun huzur ve güvenini saðlamayý amaçlayan on iki emir vahyetti.

doðru haber
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR