Mümin Hayatýnda ?ükrün Yeri
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Mümin Hayatýnda ?ükrün Yeri
Arapça bir kelime olan þükr, 'þekere' kökünden gelmektedir. Bu kökten gelen þükür, isim ve fiil olarak Kuran-ý Kerim'de yetmiþe yakýn yerde geçmektedir. Türkçede kullanýlan teþekkür ve þükran kelimeleri de ayný köktendir.
13 Ocak 2015 Salı 11:42
 Bu Haberi Paylaş
Mehmet ?enlik / Ýnzar Dergisi   Arapça bir kelime olan þükr, 'þekere' kökünden gelmektedir. Bu kökten gelen þükür, isim ve fiil olarak Kuran-ý Kerim'de yetmiþe yakýn yerde geçmektedir. Türkçede kullanýlan teþekkür ve þükran kelimeleri de ayný köktendir.

?ükür, verilen herhangi bir nimetten dolayý, bu nimeti verene karþý söz, fiil ve kalp ile gösterilen saygý ve karþýlýktýr. Ýyiliðin kýymetini bilmek veya iyilik yapana bu hissi göstererek nimeti ve iyiliði anýp sahibini takdir etmektir. Daha geniþ bir ifadeyle þükür, Allah'ýn nimetinin etkisinin kulun dilinde 'itiraf ve övgü' olarak, kalbinde 'þahitlik ve muhabbet olarak, organlarýnda da 'itaat ve boyun eðme' olarak ortaya çýkmasýdýr. ?ükür kelimesinin zýddý ise inkârdýr, nankörlüktür; nimeti unutup örtmektir. ?ükür, kiþinin nail olduðu nimeti bilmesi ve bunu çeþitli þekillerde açýða vurmasýdýr.

?ükür, ihsan yapanýn, ihsanýný anarak övmektir. ?ükür, nimet verene kalbin sevgiyle, organlarýn itaatle, dilin onun zikri ile ve onu övmekle meþgul olmasýdýr. ?ükür, Allah'ýn nimet vermesinden dolayý O'nun ihtiyacý olmadýðý halde O'nu övmekle lezzet duymaktýr. ?ükür, her türlü nimetin tek ve gerçek sahibinin Allah olduðunun þuuruna varmak ve bunu saygýyla ifade etmektir.

Kur'an-ý Kerim, insana sayýsýz nimetler verildiðini, insanýn bunlarý veren Allah'ý bilip, hizmetine sunulan bu nimetlerden dolayý minnet duymasýný ve bu minnettarlýðýný çeþitli þekillerde ortaya koymasýný söylüyor. Türkçede kullandýðýmýz 'teþekkür etmek, þükran duymak' kavramlarý da yaklaþýk ayný manayý ifade etmektedirler.

Hamd ile þükür arasýnda büyük yakýnlýk ve benzerlik vardýr. Hatta hamd yerine þükür, þükür yerine de hamd kelimesi kullanýlabilir. Hadis-i þerifte bu yakýnlýk þöyle ifade edilir: 'Hamd, þükrün baþýdýr. Allah'a hamd etmeyen, O'na þükretmemiþtir.'

Bunun yanýnda, hamd ile þükür arasýnda kýsmi farklar da vardýr. Hamd, isteyerek yapýlan bir iyiliðe karþý, iyilik yapana bir övgüdür. Hamd'in özelliði bir iyiliðe karþý yapýlmasýdýr. Hamd ile ihsanda bulunan hem övülür, hem ona karþý minnettarlýk duyulur. '?ükür' de böyledir. Ancak þükür yapýlmýþ olan bir iyiliðe karþý söz ile beraber fiil ile de yerine getirilen bir övgü ve þükran duygusudur. Bu bakýmdan hamd genel olarak þükürden daha kapsamlýdýr.

Bütün bu açýklamalardan sonra þunu söyleyebiliriz: hamd, hem nimete karþý hem de nikmete (bela ve musibete) karþý yapýlýr, yani Allahu Teâlâ nimetini verdiði zaman da geri aldýðý zaman da nimetin sahibi olduðu için yine ona hamd edilir. Ancak þükür öyle deðildir. O sadece nimete karþý yapýlýr. Çünkü þükrün manasý verilen bir þeyin devamýný ve fazlasýný istemektir. Oysa nikmet veya bela istenmez. Üstad Bediüzzaman hazretleri: 'Nimet, þükür ister; þükür görünce kalýcý olur, görmeyince de küser gider. Bazen istesen de bir daha geri getiremezsin' der.

?ÜKÜR ÜÇ ?EKÝLDE EDA EDÝLÝR:

a- Dil Ýle ?ükür: Nimet sahibini anmak, O'nu övmek, O'nun nimet sahibi olduðuna iman etmekle ve bunu Tevhid kelimesiyle ilan etmekle olur. Bu basit bir teþekkür ifadesi deðil, dil ile 'þehadeti' getirmek, dil ile doðru sözlü olmak, dil ile Kur'an'ý tasdik etmek, dil ile Ýslâm'ý anlatma, Kur'an okuma ve dil ile Allah'ý çokça zikretmek ve buna benzer dil ile ilgili kulluk görevlerini yapmakla yerine getirilir.

b- Kalp Ýle ?ükür: Ýmaný kalbe yerleþtirdikten sonra nimet sahibinin Allah olduðunu kalp ile tasdik etmek, vahy ile gelen þeyleri kabul etmek, kalbe Allah'tan baþka kimsenin korkusunu ve sevgisini koymamaktýr.

c- Fiil Ýle ?ükür:...
    MAKALENÝN TÜMÜNÜ OKUMAK ÝÇÝN TIKLAYIN!  
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR