'Müslümanlarýn Yemen'e sahip çýkmasý gerekir'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Müslümanlarýn Yemen'e sahip çýkmasý gerekir'
Yemenli akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Mohammed Hasan Al Soudi, '?mmetin birlik ve beraberliðinin ölmemesi için Müslümanlarýn Yemen'e sahip çýkmasý gerekir.' dedi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:07
 Bu Haberi Paylaş


HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Yemenli akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. Mohammed Hasan Al Soudi, "Suriye gibi insanlýðýn ölmemesi, ümmetin birlik ve beraberliðinin ölmemesi için Müslümanlarýn Yemen'e sahip çýkmasý gerekir." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Yemen Yedi Ýklim Üniversitesi Rektörü, Yemen merkezli Albarakah ve Ýstanbul'da faaliyet gösteren Ýnsanlýða Rahmet Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Mohammed Hasan Al-Soudi ve beraberindeki heyet, HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti.

Heyeti, HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Osman Aktaþ ve Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ercan ?enol, Ali Doðan karþýladý. Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðýnda gerçekleþen ziyaret yaklaþýk bir saat sürdü.

Ziyarette tercüman eþliðinde Ýl Baþkaný Aktaþ'a bilgi veren Yemen Belediyelerden Sorumlu Bakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Muhammed Hasan Al-Soudi, Yemen'de yaþanan vahþeti, son durumu ve yapýlmasý gerekenleri anlattý.

Yemen'in tarihinin en kötü ve en karanlýk dönemini yaþadýðýný söyleyen Al-Soudi, BM'nin raporuna göre 22 milyon Yemenlinin acil olarak yardýma ihtiyacý olduðunu belirtti.

3 milyon Yemenlinin yurdunu terk ettiðini, 500 bin çocuðun eksik gýdalardan dolayý her on dakikada bir öldüðünü söyleyen Al-Soudi, Yemen'de çok ciddi bir açlýðýn olduðunu, insanlarýn açlýktan aðaç yapraklarýný yediðini ifade ederek tüm Müslümanlardan yardým yapmalarý çaðrýsýnda bulundu.

Zengin yer altý kaynaklarý, stratejik önemi, dünya ticaretinin merkezi olmasýna raðmen Yemen'in fakirliðin, sefaletin, abluka nedeniyle açlýktan ölümlerin diyarý haline geldiðini söyleyen Al-Soudi, dünya Müslümanlarýna "Acele edin! Yemen yok olmadan, kaybolmadan sahip çýkýn." çaðrýsýnda bulundu.

Yapýlan ziyaret hakkýnda açýklamalarda bulunan HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný Osman Aktaþ, Yemen'de, bugün Ortadoðu'da Suriye'den sonra en büyük dramlarýn yaþandýðýna dikkat çekerek, Yemen'in tarihin hiçbir döneminde olmadýðý kadar acý bir tablo ile karþý karþýya olduðunu söyledi.

Emperyalist ülkelerin Yemen'de Müslümanlarý birbirine kýrdýrttýðýný söyleyen Aktaþ, "Yemenli akademisyen Dr. Muhammed Hasan Al-Soudi ve heyeti ziyaretimize geldiler. Yemen'in içinde bulunduðu durumu gözler önüne serdiler. Her ne kadar Yemen'i basýndan takip ediyorsak da birebir o insanlarýn içerisinden gelip, o ülkenin dramýný gözler önüne seren bir yetkiliden duymamýz, Yemen'in içinde bulunduðu durumu daha net anlamamýzý saðladý. Yemen bildiðimiz gibi fakir bir ülke deðil. Zengin yer altý kaynaklarý, ayný zamanda tarýmýn her mevsim yapýlabileceði bir iklime sahip. Ticaret hacminin fazla olduðu ve insan potansiyelinin çok olmasýna raðmen açlýk ve yoksullukla pençeleþen bir ülke haline gelmiþ. Böyle bir ülkenin içerisine ihtilaf sokan emperyalist ülkeler Müslümanlarý birbirine kýrdýrttý. Müslümanlar arasýnda vahdetin olmamasý, emperyalistleri daha da güçlendirdi. Müslüman bir ülkede kardeþlerinin nasýl birbirilerini katlettiklerini, Müslümanlarýn kendi emekleri olan topraklarýnda ekonomik imkânlarýnýn nasýl bertaraf edildiðini görüyoruz." dedi.

"Yemenlilerin birlik ve beraberliði için siyasi ve politik bir çözümün olmasý þarttýr"

Yemen halkýnýn emperyalist menfaatler uðrusuna paramparça bir hale geldiðini söyleyen Aktaþ, "Yemen, ABD, siyonist çete ve batý emperyalizmin Müslümanlar üzerinde oynadýklarý ikinci bir Suriye'dir. Suriye'de nasýl ki insanlýk kaybettiyse maalesef þu anda da Yemen'de insanlýk kaybediyor. Yemen halký emperyalizmin menfaati uðruna paramparça bir hale gelmiþ durumdadýr. Yemen halkýnýn Müslümanlardan beklentisinin olduðunu söylemesi bizi vicdanen rahatsýz etmiþtir. Açlýktan ölen insanlara karþý biz Müslümanlarýn ne kadar duyarsýz kaldýðý görülüyor. Suriye gibi insanlýðýn ölmemesi, ümmetin birlik ve beraberliðinin ölmemesi için Müslümanlarýn Yemen'e sahip çýkmasý gerekir. Yemen'in gerçek sahibi Yemenlilerdir. Yemenlilerin birlik ve beraberliði için siyasi ve politik bir çözümün olmasý þarttýr. Barýþýn ve kardeþliðin yeniden tesis edilmesi için Müslümanlarýn bu iþe el atmasý ve çaðrýda bulunmasý gerekir." þeklinde konuþtu. (-ÝLKHA) 

15 Temmuz ?ehitler Köprüsü trafiðe kapatýldý
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR