Neler olduðunu kim anlatacak
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Neler olduðunu kim anlatacak
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:33
 Bu Haberi Paylaş


Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu’nun Fethullahçý Terör Örgütü hakkýndaki tespitini hatýrlayalým: “Suç faili veya masum olduðuna bakýlmaksýzýn birçok kiþiyi yargý eliyle maðdur eden…” 

FETÖ hakkýnda yukarýdaki tespitin yer aldýðý rapordaki þu ifâdeleri de unutmayalým: “Örgütlü olarak yargý içerisinde yuvalanan, kendinden olmayan herkesi düþman kabul edip kullanamadýðý kiþileri de düþman sayan, örgüte boyun eðmeyenleri ve farklý düþünen herkesi düþman görüp hedef hâline getirerek yargý kararlarý ile emniyet operasyonlarýnýn hedefi haline getiren…” 

HSYK’nýn mezkûr raporu FETÖ’nün yargýdaki örgütlenmesini tüm açýklýðýyla anlatýyor, teferruatýný merak eden internetten okuyabilirler. 2 yýldýr HSYK’nýn FETÖ raporuna bu köþede defaatle dikkat çekmeye çalýþtým. Bu raporun gereði yapýlmalý ve FETÖ’nün hukuk yoluyla maðdur ettiði insanlarýn haklarýnýn geri iade edilmesi gerektiðini yazdým. Lâkin Ergenekon ve Balyoz darbe davalarýndan müebbet hapis cezasý alan sanýklarýn tümüne cezaevi kapýlarý açýlýrken gerçek maðdurlar hâlâ içeride veyahut içeriye girmek üzereler. 

FETÖ kumpasýyla cezaevine girmek üzere olanlara haftabaþý yeni isimler eklendi. HÜDA PAR Genel Baþkan Yardýmcýlarýndan Sait ?ahin, M. Bahattin Temel ve gazeteci Fikret Gültekin. HÜDAPAR Genel Baþkaný Ýshak Saðlam Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda Yargýtay tarafýndan onanan cezalar hakkýnda þu bilgileri verdi: “2011 yýlý baþýnda on yýllýk tutukluluk süresi dolduðu için bazý þahýslar tahliye olmuþtu. Bu þahýslarýn yurt dýþýna çýkmalarýna yardýmcý olanlarý bildiren imzasýz sözde ihbar maillerinin emniyet birimlerine gönderildiði iddia edilmiþti. Kanaatimizce bizzat emniyet içindeki bazý unsurlar tarafýndan tertip edilen bu isimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek Genel Baþkan Yardýmcýlarýmýz Sait ?ahin ve Mehmet Bahattin Temel ile Gazeteci Fikret Gültekin hakkýnda yapýlan yargýlama sonucunda yasadýþý örgüte üye olmak suçunu iþledikleri gerekçesiyle cezalandýrýlmalarýna karar verilmiþti.” 

HÜDAPAR Genel Baþkaný’nýn þu sözüne dikkat: “Bu arkadaþlarýmýz hakkýnda iþlemleri yürüten kolluk görevlilerinin neredeyse tamamý FETÖ üyesi olduklarý gerekçesiyle meslekten çýkarýlmýþ, bazýlarý halen tutuklu olarak yargýlanmaya devam ediyor.” 

Ýsimsiz ihbar mailleriyle baþlayan, polisinden savcýsýna ve mahkumiyet kararý veren mahkeme heyetine varana kadar hepsinin FETÖ mensubu olduðu ortaya çýkmýþ bir davadan hâlâ birileri ceza alabiliyorsa vah ki vah! 

Bir baþka isim, iþadamý Galip Öztürk. FETÖ’nün isteklerine boyun eðmediði için tutuklanan, sonra serbest býrakýlan Öztürk hakkýnda Yargýtay mahkûmiyet kararýný onadý! 

Gerek HÜDA PAR gerekse Galip Öztürk gibi FETÖ’ye karþý amansýz mücadele verenler zindanlara atýlýrken FETÖ’nün finansörü iþadamý hakkýnda “soruþturmaya gerek yoktur” kararý verilebiliyor.

Yakup KÖSE /Star GAZETESÝ 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR