Nicolas Maduro??dan Erdoðan açýklamasý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Nicolas Maduro??dan Erdoðan açýklamasý
?lkesindeki darbe giriþimiyle boðuþan Venezuela Devlet Baþkaný Maduro verdiði röportajda Erdoðan ve türkiye ile ilgili açýklamalarda bulundu.
04 Şubat 2019 Pazartesi 05:59
 Bu Haberi Paylaş


Venezuela Devlet Baþkaný Nicolas Maduro, Ýspanyol kanalýnda yayýnlanan ‘Salvados' isimli programa konuk olarak Gazeteci Jordi Evole'nin sorularýný yanýtladý. Maduro, Guaido'nun yaptýðý çaðrý sonrasýnda ayrýlmayý düþünüp düþünmediði hakkýnda sorulan soruya, “Ülkemiz için iyi olan þey Anayasamýza saygýlý olmak. Ben öncelikle bunu yapýyorum. Anayasaya saygý duymaya ve uygulamaya yemin ettim. Bu benim görevim” dedi.

20 YILLIK DENEYÝMÝMÝZ VAR

Maduro'ya Irak'ta neler olduðu, Saddam Hüseyin'in baþýna ne geldiði, Libya'nýn yýkýlmasýnýn sonuçlarý ve Kaddafi'nin durumu hatýrlatýlarak bunun kendisini korkutup korkutmadýðý sorulduðunda ise, Maduro, “Ýnsanlýðýn ders almasý gereken ciddi hatalar oldu. Bush-Aznar koalisyonunun Irak savaþýna yol açtýðý ve hesabýný ödediði hatalarý unutmayýn. Bu hatalar ve dehþet, Venezuela'da da iþlendi. 20 yýllýk mücadele deneyimimiz var. Gerçekten, bir proje ve ülkenin liderliði ile tarihsel bir karaktere sahip bir gücüz. Her þey kuzey imparatorluðunun (ABD) deliliðine ve saldýrganlýðýna baðlý” ifadelerini kullandý.

AVRUPA ÖNCE KENDÝNE BAKSIN

Dünyadaki en büyük güçler tarafýndan tehdit edilmenin binlerce masum Venezuelalýnýn hayatýyla ödenecek sonuçlar doðurabileceðini söyleyen Maduro, "Avrupa Birliði neden dünyadaki bir baþka ülkeye devlet baþkaný seçimlerini tekrar etmeleri gerektiðini söylemiyor?” dedi. AB'nin, Mayýs 2018'de kazandýðý devlet baþkanlýðýnýn seçimlerinin verilerini tartýþmasý konusunda ise Maduro, “Seçim olmasýný reddetmiyorum ki, 2024'te zaten seçim var. Avrupa'nýn Venezuela hakkýnda söylediklerini umursamýyoruz. Ýþsizlik ya da göç gibi sorunlarýyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksýn” dedi.

ELLERÝNÝ KANLA LEKELEYEN HATALAR YAPIYOLAR

ABD ve Trump'la ilgili düþünceleri sorulan Maduro, “ABD, 20'nci yüzyýlda yaþanan askeri darbelere, kukla hükümetlere ve ülkelerin kaynaklarýný yaðmaladýðý döneme dönmek istiyor. Ellerini kanla lekeleyen hatalar yapýyorlar” ifadelerini kullandý.

DEVLET BA?KANINI SADECE ÝNSANLAR SEÇER

Guaido'nun kendisini devlet baþkaný ilan eden bir palyaço olduðunu söyleyen Maduro, hareketin anayasal bir temeli olmadýðýný söyledi. Maduro, “Devlet baþkanýný sadece insanlar seçer. Sadece insanlar onu koltuða oturtur. Guaido'nun, ülkenin maksimum makamýný üstlenmeye yetkisi yoktur” dedi. Venezuela'da insani bir kriz olmadýðýný söyleyen Maduro, “Sosyal bakýmdan politik olarak ülkemize açýlmýþ ekonomik bir savaþ var. O yaralarýný hafifletmesine izin verilmiyor Venezuela'yý terk eden birçok insan aldatýldý, Yanlýþ bir vizyonla, umutla ayrýldýlar” ifadelerini kullandý.

NE YAPTIÐINI ÝYÝ DÜ?ÜN

Canlý yayýnda sürpriz bir sürpriz yapan Maduro, Guaido'yu cep telefonunda aradý. Programýn suncusu Evole'ye, “Guaido'nun telefon numarasý var, sakýncasý yoksa arayacaðým. Açarsa konuþacaðým” dedi. Guaido cevap vermeyince, mesaj býrakan Maduro, “Ne yaptýðýný iyi düþün. Genç bir adamsýn. Yýllarca bu ülke için mücadele ediyorum. Ülkeye daha fazla zarar verme. Darbe stratejisini terk et. Kimsenin seçmediði bir baþkanlýðý taklit etme. Eðer bir þeye katkýda bulunmak istersen. Oturur yüz yüze masada konuþuruz” þeklinde konuþtu.

TÜRKÝYE MESAJI

Devlet Baþkanlarýna mesajlar vermesi istenen Maduro, Türkiye Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan'a,” Ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik ittifakýmýzý güçlendirmeye devam edeceðiz” ; Arjantin Devlet Baþkaný Mauriccio Macri'ye, “Macri patenlerini giysin çünkü bu yýl baþkanlýk dýþý kalacak” ; Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'e ,“Her zaman söylediðim gibi, arkadaþlýðý ve desteði için teþekkürler” ; Kanada Baþbakaný Justin Trudeau'ya,” Sanýrým ona hiçbir þey söylemeyeceðim çünkü onun bir ülkeyi gerçekten yönetip yönetmediðini bilmiyorum” ; Brezilya Devlet Baþkaný Jair Bolsonaro'ya, “Saðlýðý ile ilgilenmeli. Oldukça kötü görünüyor” ; Meksika Devlet Baþkaný Luis Obrador'a, “Latin Amerika vizyonuna katýlýyorum” ; Fransa Baþbakaný Emmanuel Macron'a, “Sarý yeleklileri dinlesin”; Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e, “Birçok Avrupalýya söylediklerimi ona da tekrarlayayým. Diðer Venezuela'yý da görmeye çalýþ. Diðer Venezuela'yý da dinlemeye çalýþ. Gerçek Venezuela'yý. Sadece bir sektörü dinlemeyin. Daha fazla dinleyin” mesajlarýný verdi.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR