Nisanur Dergisi Nisan 2015 Sayýsý ?ýktý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Nisanur Dergisi Nisan 2015 Sayýsý ?ýktý
??Ailemizin dergisi? Nisanur??un Nisan 2015 sayýsý çýktý. Derginin 41. sayý dosya konusu ??Mahremiyet ve Mahrumiyet?. Ayrýca dergi ??Müslüman Kadýn Vakur Duruþuyla ?rnek Olmalýdýr? sözüyle baþyazýyý kapaða taþýmýþ.
23 Nisan 2015 Perşembe 13:44
 Bu Haberi Paylaş


ÝSTANBUL- “Ailemizin dergisi” Nisanur’un Nisan 2015 sayýsý çýktý. Derginin 41. sayý dosya konusu “Mahremiyet ve Mahrumiyet”. Ayrýca dergi “Müslüman Kadýn Vakur Duruþuyla Örnek Olmalýdýr” sözüyle baþyazýyý kapaða taþýmýþ.

Derginin editör yazýsýnda; “Yüce dinimizin belirlemiþ olduðu mahremiyet alanýna þöyle bir baktýðýmýzda; sanýldýðý ve –bir takým þer odaklarýnca- lanse edildiði gibi mahrumiyete kapý aralar cihetten olmadýðýný aksine bu sýnýrýn ihlalinin kiþiyi maddi-manevi mahrumiyetlere duçar kýldýðýný görmekteyiz. Haramý helali gözetmeden yiyip-içen, gezip-tozan, yapýp-eden kimselerin, hem kendilerinin yaþadýðý hem de yakýnlarýna yaþattýðý nice mahrumiyetler vardýr ki; bunlar dünya ve ahiret hayatýnýn tümünü kapsar/etkiler cihettedir” sözlerine yer verilmiþ.

Nisanur Dergisi, yaþanan ailevi, psikolojik ve toplumsal birçok sorunun temelinde de bu hazcý, benmerkezci, nemelazýmcý tavýrla yapýlan mahremiyet ihlali olduðuna vurgu yaparak; “Bu noktaya iþareten ve önemine de binaen bu ay dosya konumuzu ‘Mahremiyet ve Mahrumiyet’ olarak belirledik. Hatýrdan asla çýkarýlmamalýdýr ki; baba ya da anne, hayatýnýn her hangi bir alanýnda (ev, sosyal, iþ) haram sýnýrýný gözetmeksizin yaþamaya baþladýklarý andan itibaren mahrum kalan bir eþ ve kendilerini manevi bir yetimliðin/öksüzlüðün kollarýnda buluveren çocuklar olmaktadýr. Bu vebalin ise taraflarýn kaldýramayacaðý bir boyutta olacaðý muhakkaktýr” denilmiþ.

Nisanur Dergisi 41. sayý içeriðine baktýðýmýzda; modernitenin hüküm sürdüðü çaðýmýzda özellikle batý toplumlarý tarafýndan mahremiyetin basite indirgenerek görmezden gelinmiþ ve bunun aksine hayâsýzlýða prim verilmiþ olduðunun… Mahremiyet kalesinin yýkýlmasýnýn birçok felaketi ve yýkýntýyý beraberinde getirdiðinin… Özünden uzaklaþmýþ post modern toplumun mahremiyet algýsýnýn sürekli bir deðiþim halinde olduðunun… Asýl çaðdaþlýðýn ise mahremiyetin yokluðunda deðil varlýðýnda olduðunun… Ýslam’ýn toplum dini olup “Ben kimseden sorumlu deðilim, kimse de benden sorumlu deðildir” anlayýþýnýn Ýslam’la baðdaþmadýðýnýn… Özellikle eþlerden birinin haram çizgisini aþmasýnýn diðer eþi de gerek psikolojik olarak ve gerekse de maddi olarak bazý çöküntülere düþürdüðünün altýný çiziyorlar.

Derginin Nisan 2015 sayý baþyazýsýnda ise insanlarýn birçoðunun haram içerisinde tepindikleri bir dönemi yaþadýðýna dikkat çekiliyor ve “Böyle bir ortamda Allah (CC)’ýn bize hidayeti lütfedip Ýslam ve Müslümanlara hizmet etmeyi ve salih insanlarýn oluþturduðu bir yapý ile beraber oluþumuzu nasip etmesi, Rabbimizin bizi sevdiðinin bir alametidir” deniliyor. Buna mukabil hanýmlarýn vakarlý duruþlarýný muhafaza etmeleri gerektiðinin altý da çiziliyor. Öte yandan Nisanur bu ay tesettüründen ötürü müracaat ettiði iki okula alýnmayan, alýndýðý baþka bir okulda ise öðrencilerine namazý, abdesti kýsaca dini anlattýðý için iþine son verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Nurcan Birge ile yaþadýðý maðduriyetler ekseninde röportaj gerçekleþtirmiþ.

 

 

  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR