Nur ?ocuk Dergisi Yayýn Hayatýna Baþladý
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Nur ?ocuk Dergisi Yayýn Hayatýna Baþladý
Aile dergisi Nisanur??un Ekim 2015 sayýsý çýktý. 47. sayýsýyla okurlarýyla buluþan Nisanur??un okurlarýna bu ay bir sürprizi de vardý. Dergi bundan sonra her ay ücretsiz NUR ?OCUK eki ile okurlarýnýn evlerine konuk oluyor.
24 Ekim 2015 Cumartesi 16:12
 Bu Haberi Paylaş
ÝSTANBUL- Türkiye ve Avrupa’da her ayýn 2. haftasýndan sonra okurlarýyla buluþan “Ailemizin dergisi” Nisanur’un Ekim 2015 sayýsý çýktý. 47. sayýsýnda “Dünya Hayatý Bir Ýmtihandýr” dosya konusu ile okurlarýnýn karþýsýna çýkan dergi ayrýca abonelerine bir sürpriz yaparak bundan sonra her ay “Nur Çocuk Dergisi” ekini de ücretsiz þekilde hediye ediyor.

Derginin baþyazýsýnda yeni eðitim dönemine iliþkin hayli ehemmiyetli tavsiyeler var. Nisanur bu yazýsýnda hem öðrencilerin hem de ebeveynlerin sorumluluklarýna dikkat çekilmektedir.

Derginin editör yazýsýnda; “Baþýndan sonuna ve her yönüyle bir imtihan olan þu dünya hayatýnda, karþýlaþtýðýmýz zorluklar kimi kez ‘ben bu yükü taþýyamam’ dedirtse de; hayatýmýzý þekillendirmeleriyle müþerref olduðumuz ayet ve hadislerden anladýðýmýz hiç de öyle deðildir! Hal böyleyken imtihan sürecini zorlaþtýran etkenlerin baþýnda nelerin geldiðini ve asýl sorunun ne olduðunu irdelemek elzemdir…” sözlerine yer verilmiþ.

Dosya konusuna iliþkin yapýlan açýklamada ise; dünya hayatýnýn bir imtihan olduðu hakikatine dikkat çekilerek; “Mü’minin, hayatý boyunca baþýna gelen hayýr ve þer adýna ne varsa, her þeyin birer imtihan olduðunun farkýnda olmasýnýn; yokluklara karþý sabýr, bollukta ise þükür ve infak bilincinin geliþmesini saðladýðýný belirttik” açýklamalarýna yer verilmiþ.

Dergi içeriðine kýsaca baktýðýmýzda; misafir ve eziyetlerine katlanmanýn da bir imtihan olduðu; geçici dünyanýn bitmeyen imtihanlarýyla baþa çýkabilmenin zor olmakla beraber; her vesileyle imtihan gözlüðünü takan kimse için kolaylaþmakta olduðu mesajý veriliyor. Yine hayatý, sýkýntýlarý, olaylarý, dertleri yaþarken imtihan þuuru ve kazanma gayretiyle, hayatý göðüslemenin de inancýmýzýn gereði olduðu özellikle vurgulanýyor.

Yine tekrarlamakta fayda var. Nisanur Dergisi bu ay okurlarýnýn evlerine çocuk ekimizle beraber konuk oluyor. Bundan böyle her ay abonelerinin evlerini þenlendirecek olan Nur Çocuk Dergisi, çocuklarýn eðitim ve geliþiminde anne-babalarýnýn baþyardýmcýsý olacaðýna benziyor.

“Anne ve Babalarýn Baþyardýmcýsý Olacak”

Nisanur Dergisi editörü Elif Yüksek, derginin çocuk ekine iliþkin yaptýðý açýklamada; “Rabbimiz izin verirse bu aydan itibaren Nisanur Dergisi’nin yanýnda sevimli mi sevimli, þen þakrak ve daha da önemlisi birbirinden eðitici bilgilerle dolu Nur Çocuk ekini okurlarýmýza hediye ediyoruz. Eminim çocuklarýmýz Nur Çocuk Dergisi’nin çok sevecekler. Zira Nur Çocuk, çocuklarýmýzý eðlendirirken bilgilendirecek, güldürürken düþündürecek, onlara okuma sevgisi aþýlarken bir yandan da güzel dinimizi öðretecektir inþallah. Ýnanýyoruz ki Nur Çocuk, anne ve babalarýn baþyardýmcýsý olacak” dedi.

Nur Çocuk Dergisi’nde Neler Bulacaksýnýz

Derginin içeriðinden kýsaca bahsedecek olursak; ‘Benim Kahramaným’dan ‘Ýlim/Bilim Adamlarý’na, ‘Hayvanlar Âlemi’nden ‘Gitsem de Görsem’e, ‘Dâhiler Köþesi’nden ‘Buluþlar ve Ýcatlar’na, bilmecelerden tekerlemelere birçok konu ve etkinlikle dopdolu bir dergi karþýmýza çýkýyor.

Ayrýca dergi editörü Elif Yüksek, küçük okurlardan görüþ/öneri ve paylaþýmlar da beklediklerini belirterek; “duygularýnýzý, paylaþýmlarýnýzý, fotoðraflarýnýzý bize ulaþtýrýrsanýz; hem sizlere daha faydalý olmaya çalýþýrýz hem de bu paylaþýmlarýnýzý yer yer yayýmlarýz” çaðrýsýnda bulundu.

(ÝLKHA)


    
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR