'Ramazan bir mektebi Kur??anidir'
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
'Ramazan bir mektebi Kur??anidir'
Ramazan ayý münasebetiyle önemli tavsiyelerde bulunan ?limler ve Medreseler Birliði (ÝTTÝHAD) âlimleri, Ramazan ayýnýn Kur??an ayý olduðunu belirterek, bu ayda bol bol Kur??an okunmasý tavsiyesinde bulundu.
21 Haziran 2015 Pazar 19:56
 Bu Haberi Paylaş


Ramazan ayý ile ilgili Ýlke Haber Ajansý’na (ÝLKHA) önemli deðerlendirmelerde bulunan Âlimler ve Medreseler Birliði (ÝTTÝHAD) âlimlerinden Molla Ali Arslan ve Molla Abdurrahim Timurtaþ, Ramazan ayýnýn Kur’an ayý olduðunu belirterek, bu ayda bol bol Kur’an okunmasý ve Allah’ýn kelamý olan Kuran üzerinde çokça tefekkür edilmesi tavsiyesinde bulundular.

“Ramazan ayýnda Kur’an inmiþtir”

Ramazan ayýnýn on bir ayýn sultaný olduðunu ve içerisinde bin aydan daha hayýrlý Kadir Gecesi’ni barýndýrdýðýný belirten ÝTTÝHAD âlimlerinden Molla Ali Arslan, Ramazan ayýnda Kur’an-ý Kerim’in indiðini de unutmamak gerektiðini söyledi.

Molla Ali Arslan, “Ramazan ayý o aydýr ki onda Kur’an on da inmiþtir. Allah’u Teâla Kur’an-ý Ramazanla baðlantýlý olarak, zikrediyor. Ramazan bir okuldur. Bir mekteptir.  Bir mektebi Kur’anidir. Ramazan, insanlarýn bütün cahili ahlaklardan sýyrýlýp Kur’an-i ahlakla ahlaklanmalarýný saðlayacak mektebi Kur ’anidir. Bu ayda Kur’an’ýn iniþi ve insanlarýn dalaletten, cehalet ve þirkin karanlýðýndan, insanlarýn köleliðinden kurtarýp Allah’ýn kulluðuna davet eden bir mekteptir. Bu ayda Müslümanlar çokça Kur’an okumalýdýr. “ ifadelerini kullanarak Ramazan ayýnýn Müslümanlar için ne anlam ifade etmesi gerektiðine iþaret etti.

“Allah Resulü’ nün (sav) en cömert olduðu zaman dilimidir Ramazan”

“Kim Ramazan orucunu, inanarak ve mükâfatýný Allahtan bekleyerek tutarsa geçmiþ günahlarý af olunur” mealindeki Hadis’i ?erif’i hatýrlatan Molla Ali Arslan, Hz. Aiþe’nin (ra) Allah Resulü’ nün  (sav) en cömert olduðu zaman diliminin Ramazan ayý olduðunun sözlerini hatýrlattý.

Molla Ali Arslan; “ Allah Resulü normal zamanlarda cömertti ama en cömert olduðu zaman Ramazan ayýydý. Özellikle de ramazan ayýnýn son 10 gününde bol bol infakta bulunur fakirleri sevindirirdi.” þeklinde konuþtu. 

“Ramazanda Kur’an-ý Kerim en az bir kere mealiyle birlikte hatmedilmeli”

Ramazan ayýnda Kur’an’ý yüzüne okumanýn yaný sýra bir meal veya tefsirinde okunmasý tavsiyesinde bulunan Molla Ali Arslan, Ramazan ayýnýn olabildiðince en iyi þekilde deðerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ramazan ayýndan istifade etme hususu hakkýnda da açýklamalarda bulunan Molla Ali Arslan, Ramazan ayýnýn ruhuna göre hareket edilmemesi durumunda insanlarýn sadece kendilerini aç býrakmýþ olacaklarýný belirterek, bu durumunda hiçbir Müslüman için bir fayda saðlamayacaðýna vurgu yaptý.

Molla Ali Arslan, “Eðer Ramazan ayýný olmasý gerektiði þekilde deðerlendirmezsek sadece kendimizi aç ve susuz býrakmýþ oluruz. Yaptýðýmýz ibadetlerin de bize bir faydasý olmaz. Bütün azalarýmýzla oruç tutmalýyýz. Eðer bir insan Ramazan ayýnda oruç tuttuðu halde dilini tutmuyorsa, kendilerini haramdan alýkoymuyorsa, günleri Rabbinin razý olacaðý amellerle geçirmiyorsa, dilini kötü söz söylemekten alýkoymuyorsa bu durumda dediðimiz gibi sadece kendisini aç býrakmýþ olacaktýr. Oruç sadece aç kalmakla deðil, bütün azalar ile yapýlan bir ibadettir.” þeklinde konuþtu.

“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi size de farz kýlýndý. Umulur ki sakýnýrsýnýz.” mealindeki Bakara suresinin 183’üncü ayetini hatýrlatarak konuþmasýna baþlayan ÝTTÝHAD üyesi âlimlerinden Molla Abdurrahim Timurtaþ ise, ayetin son kýsmýnda yer alan ‘Umulur ki sakýnýrsýnýz’ dan kastýn hem bu dünyada hem de ahirette müminler için olabilecek zararlý olan þeyleri kast ettiðini ve bunlardan sakýnýlmasýnýn emredildiðini söyledi.

“Oruç sabýrdýr ve sabrýn mükâfatý ise hesapsýzdýr”

Orucun bir sýrrýnýn ve hikmetinin de Allah’u Teâlâ’nýn orucun mükâfatýný gizli býrakmasý olduðunu belirten Molla Abdurrahim Timurtaþ, “ Allah (cc) Orucun mükâfatýný ancak kendisinin verebileceðini bildirmiþtir. Oruç bedeni bir ibadettir. Bu ayda bedeni bir terbiye almaktayýz. Müslüman ömür boyu tüm haramlara karþý oruçlu olmalýdýr. Oruçtaki ince çizgi ise sabýrdýr. Ki rabbimiz sabredenlerin mükâfatlarýnýn hesapsýz bir þekilde verildiðini ayeti kerimlerde bildirmektedir. Oruç sabýrdýr. Sabrýn mükâfatý ise hesapsýzdýr.” þeklinde konuþtu.

“Oruçlunun iki sevinci vardýr”

Allah Resulünün oruçlu için iki sevinç olduðu yönündeki Hadis’i ?erifini hatýrlatan Molla Abdürrahim Timurtaþ, sözlerini þöyle bitirdi:

“Bu sevinçlerden biri maddi diðeri ise manevidir. Maddi olaný oruçlunun orucunu açtýðý andaki sevincidir. Manevi olaný ise Ahirette Rabbinin orucuna verdiði mükâfattýr. Ki binlerce hayýr beklerken milyarlarca hayýr olarak kendisine verilmedir. Bu ay teþbihte hata olmazsa; Allah’ýn müminlere bir kampanyasýdýr. Ramazan’ýn baþlamasýyla birlikte Cennetin kapýlarý açýlýr. Cehennemin kapýlarý kapanýr. ?eytanlar zincire vurulur. Allah’ a çaðýranlar nida edereler; Ey hayýr hasenat isteyenler! Buyurun gelin. Ey þer ve kötülük isteyenler! Kýsa kesin o þerrinizden vazgeçin.” (Murat Dalgýn-ÝLKHA)

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR