Sokak sütüne etiket
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sokak sütüne etiket
?ið sütle ilgili teblið yayýmlandý. Buna göre, sokaktan alýnan sütlerin paketlerinde son kullanma tarihinden, iþletmenin adýna, sütün miktarýna kadar her türlü bilgi etiketler halinde yer alacak.
27 Nisan 2017 Perşembe 10:30
 Bu Haberi Paylaş


Çið Sütün Arzýna Dair Teblið, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Böylece çið sütün yerel perakendeciler tarafýndan son tüketiciye arzýna iliþkin usul ve esaslarý belirlendi.
 
Tebliðe göre bundan sonra çið süt, saðýmdan hemen sonra 4 °C'nin altýndaki sýcaklýklara soðutulacak ve nakil sýrasýndaki sýcaklýðý 4 °C'yi geçemeyecek. Teblið kapsamýnda son tüketiciye arz edilecek çið süt iþlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileþeni ayrýlamayacak, bir bileþen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecek, farklý hayvan türlerine ait sütler karýþtýrýlamaz veya çið sütte deðiþikliðe neden olabilecek herhangi bir iþleme tabi tutulamayacak. Bunun yanýnda sütü satmak isteyen iþletme, yetkililerden izin belgesi almak zorunda olacak.
 
Teblið kapsamýnda çið sütün son tüketiciye arzý, saðýmdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleþtirilecek. Farklý saðým zamanlarý olan çið sütlerin arzý sýrasýnda ilk saðým zamaný esas alýnacak. Çið sütün son tüketim süresi, ilk saðým saatinden itibaren 48 saati geçemeyecek.
 
En az bir litrelik ambalaj
 
Çið süt kendine özgü renk, tat ve kokuda olacak. Süt bileþeni dýþýnda dýþýnda herhangi bir madde içermeyecek.
 
Hazýr ambalajlý çið süt için en az 1 litrelik ve tek kullanýmlýk ambalajlar kullanýlacak. Yerel perakendecide çið süt son tüketiciye; sadece otomatik satýþ makinesi aracýlýðýyla tek kullanýmlýk ambalaj veya tüketici tarafýndan saðlanan kap içerisinde veya hazýr ambalajlý olarak arz edilecek. Satýþ sýrasýnda çið süt, 0°C ila 4°C arasýndaki sýcaklýklarda muhafaza edilecek.
 
Makine günlük dolacak
 
Bundan sonra sütler elektrik ve sýcak/soðuk su tedarikine sahip olan alanlara yerleþtirilecek. Makine, yükleme konteynerinin ve süt kanallarýnýn temizlik ve dezenfeksiyonu için otomatik bir sisteme sahip olacak. Boþaltma ve dolum zaman aralýðýnýn çok kýsa olduðu her seri dolumdan sonra ve tüm hallerde günde en az bir defa uygun bir þekilde temizlenir ve dezenfekte edilecek. Makine, günlük olarak doldurulacak. Gün içinde yeni dolum yapýlmadan önce, önceki dolumdan kalan çið süt boþaltýlacak. Makinenin çið süt ile temasta bulunan tüm yüzeyleri, gýda ile temasa uygun madde ve malzemeden üretilecek. Çið süt ile doðrudan temas eden yüzeyler kolay temizlenebilir, düzgün, yýkanabilir, korozyona dayanýklý ve toksik olmayan maddelerden yapýlacak. Ve makine, çið sütün 0°C ila 4°C arasýndaki sýcaklýklarda muhafazasýný saðlayacak.
 
Tüketiciye uyarý
 
Gýdalarýn organik olma kriterleri Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan yönetmeliklerle belirlenmiþti. Uzmanlar, sadece bakanlýðýn “organik logosu” taþýyan sütlerin organik olduðunu söylerken, "Bilinçli tüketicilerin aldýklarý üründe muhakkak bu logoya dikkat etmeleri gerekir. Sertifikalý olmayan hiçbir ürün organik ürün deðildir. Buna sokak sütleri de dahildir” uyarýsý yaptý.
 
"Endiþe oluþturmaya gerek yok"
 
Uzmanlarýn sütlerle ilgili kanser uyarýlarýnýn panik oluþturduðuna dikkat çekti. 22. Ulusal Kanser Kongresi'nde konuþan Kongre Eþ Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Özet, sokak sütünü tüketmekte sakýnca olmadýðýný söylerken, "Pazardan süt alýp yoðurt yap açýklamalarý da endiþe oluþturuyor. Kanser olursunuz demek yanlýþ. Organik besin tüketin deniyor. Ama fiyatlarý da belli. Yapýlan yayýnlarda da bu tip açýklamalara dikkat etmek gerekir" diye konuþtu.
 
/ Yeniþafak

 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR