Sorun, Kürtlerin meþru haklarýnýn gasp edilmesi
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sorun, Kürtlerin meþru haklarýnýn gasp edilmesi
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Kars ve Balýkesir'de halka hitaben yaptýðý konuþmalarýnda 'Kardeþim ne Kürt sorunu ya. Artýk böyle bir þey yok.' tarzýndaki konuþmalarýnýn yankýlarý sürüyor.
18 Mart 2015 Çarşamba 17:00
 Bu Haberi Paylaş
Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Balýkesir'de yaptýðý konuþmada “Kürt sorunu yoktur” sözlerine yönelik bir deðerlendirmede bulunan HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný ?eyhmus Tanrýkulu, Kürtlerin bulunduklarý coðrafyalarda hiçbir zaman sorun olmadýklarýný belirterek, Kürtlerin meþru haklarýnýn gasp edilmesinden kaynaklý bir Kürt meselesi olduðunu söyledi.

Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn Kars ve Balýkesir'de halka hitaben yaptýðý konuþmalarýnda "Kardeþim ne Kürt sorunu ya. Artýk böyle bir þey yok. 2005'te Diyarbakýr konuþmamda açýkladým. Her etnik unsurun kendine has sorunlarý var.” tarzýndaki konuþmalarýnýn yankýlarý sürüyor

Konu ile ilgili olarak bir deðerlendirmede bulunan HÜDA PAR Diyarbakýr Ýl Baþkaný ?eyhmus Tanrýkulu, Türkiye'de sorunu yok demekle “Kürt meselesinin” hal edilemeyeceðini söyledi.

“Kürtler yok sayýlarak açýk bir zulüm iþlendi”

Kürtlerin tarih boyunca hiçbir zaman yaþadýklarý coðrafya üzerinde sorun teþkil etmediklerini belirten Tanrýkulu, özellikle cumhuriyetin kurulmasýndan sonra Kemalist rejimin, ulusalcýlýk dayatmalarý ile Kürtleri içinden çýkýlmaz bir sorunun merkezine ittiðini ve Kürtleri yok sayarak açýk bir zulüm iþlediðini belirtti.

Tanrýkulu, “Baþta Kürtler olmak üzere bütün etnik gruptaki halklar Kemalist rejim tarafýndan asimilasyona tabi tutuldu. Halka çok büyük zulümler uygulandý. Tüm bu sorunlar bir tarafta dururken ‘Ülkemizde Kürt sorunu yok' demekle iþin içinden çýkamayýz. Belki Cumhurbaþkanýnýn ‘Kürt sorunu yoktur' demesi, yaklaþan seçimlerde Türk milliyetçilerine yönelik olarak sarf edilmiþ bazý söylemler olabilir veya oy kaybetme endiþesinden kaynaklý söylemler olabilir.” ifadelerini kullandý.

“Türkler hangi haklara sahip ise Kürtlerinde bu haklara sahip olmasý en doðal haklarýdýr”

Kürt meselesine yönelik Diyarbakýr'da yapýlan “Kürt Meselesine Ýslami Çözüm Çalýþtayý” na da vurgu yapan Tanrýkulu, çalýþtayda Kürt meselesi baðlamýnda Kürtlerin en meþru haklarýnýn neler olduðunun açýk bir þekilde dile getirildiðini ve dile getirilen bu haklarýn Allah tarafýndan verilen fýtri haklar olduðuna dikkat çekti.

Tanrýkulu, “Ýki gün boyunca Diyarbakýr'da yapýlan ve Ýslami STK'lardan geniþ bir katýlýmýn saðlandýðý çalýþtayda, Kürt meselesinden kaynaklý haklar dile getirildi. Bunlarýn baþýnda, Kemalist rejimin özellikle Kürt halkýna yapmýþ olduðu zulümlerden doðan mahrumiyetlerin giderilmesi ve devletin bu dayatmalarýndan vazgeçmesi gelmektedir. Bu ülkede, Türkler hangi haklara sahip ise Kürtlerinde bu haklara sahip olmasý en doðal haklarýdýr. Bunlarýn baþýnda da Kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi ve Kürtçe anadilde eðitim yapýlmasýnýn önünün açýlmasý gelmektedir.” þeklinde konuþtu.

“Ortada bir sorun var ise de bu sorunu oluþturan Kürtler deðildir”

Cumhurbaþkanýnýn penceresinden deðil de hakkaniyet penceresinden bakýldýðýnda ülkede bir Kürt meselesinin yokluðunun inkâr edilemeyeceðini belirten Tanrýkulu, “Doðrudur, ülkede Kürt sorunu yoktur. Belki diyebiliriz ki; Türk sorunu vardýr. Çünkü Kürtlere karþý yapýlan zulümler, insani hak ve özgürlüklerinin kýsýtlanmasý tamamen Türk milliyetçiliðinden, Kemalist rejimden kaynaklanmýþtýr. Yani ortada bir sorun var ise de bu sorunu oluþturan Kürtler deðildir.” tespitinde bulundu.

“Kürt meselesi çözülmediði müddetçe diðer sorunlarýn çözüleceðinde inanmýyorum”

Ülke sýnýrlarý içerisinde halklarýn yaþadýklarý temel bazý sorunlarýn olmasýnýn doðal olduðunu ve bu sorunlarý çözmede asýl yetkinin de Hükümette olduðunun altýný çizen Tanrýkulu, bu günkü hükümetin bu sorunlarý çözmeye yönelik attýklarý olumlu adýmlarý görmemezlikten gelmediklerinin de altýný çizdi.

Tanrýkulu, “Kürt meselesi tam olarak çözülmediði müddetçe bu topraklarda, bu ülkede diðer sorunlarýn çözüleceðinde inanmýyoruz. Eðer Kürt meselesi adil bir çözüm ile çözülürse ve meselelere Ýslam Kardeþliði baðý ile yaklaþýlýrsa çözülmeyecek sorunun olmadýðýna inanýyoruz. Böyle bir çözüm içinde bu Kemalist sistemin deðiþmesi lazým. ideolojinin deðiþmesi lazým. Ýslam düþmanlýðý üzerine bina edilmiþ zihniyetin deðiþmesi lazým. Tüm bunlar konuþulmasý, hal edilmesi gerekirken Cumhurbaþkanýnýn sarf ettiði sözler, meselenin içyüzünü iyi bilen biri olarak Cumhurbaþkanýna yakýþmadýðý gibi Kürt halkýda bu söylemi kendisi için bir hakaret olarak algýlamaktadýr.” dedi. (Hamza Adiyaman / Emrah Deniz – ÝLKHA)


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR