Sosyal medyayý doðru kullanalým
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sosyal medyayý doðru kullanalým
Teknoloji'nin geliþtiði çaðýmýzda neredeyse her ev ve cep'e giren Sosyal medyanýn verimli ve de olumlu bir þekilde kullanýlarak zararlarýný asgariye indirmenin yollarý Kýzýltepe Ýrfan-Der'de konuþuldu.
19 Ocak 2015 Pazartesi 09:07
 Bu Haberi Paylaş
Yetiþkin ve gençlere yönelik sosyal medyanýn fayda ve zararlarý hakkýnda Kýzýltepe Ýrfander-Der tarafýndan bir program düzenlendi. Programda bir konuþma TV programcýsý ve araþtýrmacý yazar Abdullah Kavan, sosyal medyanýn doðru bir þekilde kullanýldýðýnda faydasýnýn olduðunu vurgulayarak, yanlýþ kullanýlmadýðý takdirde birçok hastalýðýn, boþanmanýn öldürmenin ortaya çýktýðýna dikkat çekti.

“Birçok devrim sosyal medya ile yapýldý”

Sosyal medyanýn günümüz dünyasýnda büyük etkilerinin olduðuna vurgu yapan Araþtýrmacý Yazar Abdullah Kavan, “Sosyal medya günümüzde en etkili unsurlardan bir tanesidir. Özellikle birçok kiþinin dünya hayatlarý ve düþüncüleri farklý olduðu gibi herkesinde bir dünyasý vardýr. Bu dünya içerisinde farklýlýklar arz ederken, bunlarý en iyi bilen bir kendisi birde Allah u Teâlâ’dýr. Dolayýsýyla sosyal medya reel dünyaya yani yaþadýðýmýz dünyaya büyük etkileri vardýr. Bunun için özellikle günümüzde geliþen sosyal medya, telefonlar, akýllý telefonlar ve bilgisayarlar reel hayata etkileri çok fazladýr. Hatta birçok devrim özellikle Arap baharý dediðimiz devrimler bu sosyal medya üzerinden organize edilmiþ ve daha sonrada özellikle sahada görülmüþ ve birçok devrim sosyal medyayla baþlamýþ ve sonuçlanmýþtýr.

Türkiye açýsýndan bunu ele alýrsak mesela gezi olaylarý öncesi yaþananý ve sonrasý tümüyle bir sosyal medya üzerinden bir organizeyle bu duruma getirilmiþ ve Türkiye'de yaþanmýþ bizim bölgemiz açýsýndan ele aldýðýmýz zaman özelikle 6,7 ve 8 Ekim olaylarýnda birçok adresin özellikle twitter üzerinden facebook üzerinden yönlendirildiðini gördük ve sahadaki yansýmasýný canlýsýný biz twitter üzerinden önce gözlemledik ve sonradan bunlarý sahada gördük ve 6,7 ve 8 Ekim olaylarý birçok travmaya sebep oldu ve buna þahit olduk.” dedi.

“Çocuklarýmýzý kötü ortamlardan uzaklaþtýrmamýz gerekir”

Sosyal medyanýn çocuklara yasakladýðýnda farklý þekillerde kullanýlacaðýna dikkat çeken Kavan, “Tabi özellikle bunun zararlarýný yani twitter nasýl kullanýlmasý gerektiðini dile getirmek istiyorum gençler olduðu için tabi bu sadece gençler için deðil büyükler içinde twitter kullanýlacak ancak kullanýlýrken nasýl kullanýlacak sosyal medyayý kullandýðýmýz zaman bir çok zararlarý olmakla birlikte bunun yasaklanmasý düþünülemez çünkü kökten yasakladýðý zaman bizim çocuklarýmýz gençlerimiz farklý bir þekilde bunu kullanacaklar dolayýsýyla onlara bir bakýþ açýsý vermemiz gerekir onlara bir kullanma þekli nasýl kullanacaklar o argümanlar üzerinden onlara bir bakýþ açýsý vermemiz gerekir.

Mesela hiç kimse çocuklarýnýn tek baþýna aralýklar içerisinde bir gece içerisinde bir yere göndermek istemez hele, hele küçük çocuklarý fakat sosyal medya öyle bir yer ki bütünü ile hýrsýzlarýn, çapulcularýn, Allah’ý tanýmazlarýn ve her türlü kötü fikriyat düþüncenin olduðu bir ortamdýr. Dolayýsýyla çocuklarýmýzý bu ortamlardan uzaklaþtýrmamýz gerekir ve onlara özellikle bunlarý kullanýrken nasýl kullanýlmalý gerektiðini bir bakýþ açýsý vermemiz gerekir.” Tavsiyesinde bulundu.

“Klavye mücahidi olmak her þeyini paylaþmak deðildir”

16 ilde yapýlan istatistiklerde gençlerin yüzde 92'sinin internetle hasbýhal olduðunu dile getiren Kavan daha sonra, “ Ýnsan kendini kontrol etmesi gerekir. Klavye mücahidi olmak her þeyini paylaþmak deðildir. Özellikle sosyal medyayý kullananlar þundan emin olunuz þuanda bütün devletlerde olduðu gibi Türkiye’ye de özellikle görevlendirilmiþ ve sosyal medyayý kullanan kiþileri kategorize eden yani saðcýsýyla solcusuyla birçok fikir ve akýmlarýyla birlikte bunlarý ayrý, ayrý kategorize eden ve zamaný geldiðinde bunlarý deðerlendiren teknik takibe tabi tutan birçok kurum vardýr.

Devletlerin buna ne kadar önem verdiðini anlatmak istiyorum. ?uan Amerikan’ýn Washington bölgesinde bir mahallenin tümünü dinleme ve sosyal medyayý takip için ayýrmýþlar 2014 itibarý ile orada görevli 33 bin kiþi görev yapýyor. Biz kendimizi aldatmayalým biz þuanda sosyal medyayý bir ikinci veya üçüncü Kiþiyle muhatabýz. Ve sürekli bir ikinci kiþi bizi dinliyor takip ediyor edasýyla kullanmamýz gerekir.

Biz bu þekilde davranýp kullanýrsak faydasýný göreceðiz. Netice itibariyle toplum içerisinde kullandýklarý sosyal medya sayesinde dikkat edin birçok hastalýk boþanma öldürme ve vaka ortaya çýkýyor. Bu bütün sosyal medyanýn etkisidir. 16 ilde yapýlan istatistikte gençlerin yüzde 92 si internetle hasbýhaldirler. Aslýnda sosyal medyanýn faydalarý da var herkes için özellikle bir davetçi için ve bir davayý kendine misyon edinmiþ kiþiler için ben Allahýn kuluyum onun davasý uðruna bir þeyler yapmaya adayým diyen kiþiler için elbette sosyal medya üzerinden yapýlacak bazý þeyler var. Ama bu þekilde kullanmasak önümüzdeki zamanlarda bunun zararlarýný göreceðiz.” Diyerek uyarýlarda bulundu. (Mehmet Aslan-ÝLKHA)
 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR