Sudan'da asker yönetime el koydu
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Sudan'da asker yönetime el koydu
Sudan'da asker yönetime el koydu. Ordu, Sudan Cumhurbaþkaný Beþir'in tutuklandýðýný, 2 yýllýk bir geçiþ döneminin baþladýðýný ve 3 aylýk OHAL'ÝN ilan edildiðini duyurdu. Anayasa çalýþmalarý askýya alýndý, Baþbakanlýk, Meclis ve eyalet yönetimleri de feshedildi. Ýþte Sudan'da sabah saatlerinden itibaren yaþananlar...
11 Nisan 2019 Perşembe 15:22
 Bu Haberi Paylaş
Sudan Savunma Bakaný, Yüksek Askeri Konsey'in yönetime el koyduðunu açýkladý. Sudan Ordusu, Cumhurbaþkaný Ömer el Beþir'in tutuklandýðýný, 2 yýllýk bir geçiþ döneminin baþladýðýný ve üç aylýk olaðanüstü hal ilan edildiðini duyurdu.

ANAYASA ASKIYA ALINDI, MECLÝS FESHEDÝLDÝ

Sudan Savunma Bakaný, anayasa çalýþmalarýnýn askýya alýndýðýný, Baþbakanlýk, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiðini duyurdu.

Sudan'da ordu, sabah saatlerinde devlet televizyonu binasýný kuþatmýþtý  Sudan devlet televizyonu, ordunun kýsa süre içerisinde önemli bir açýklama yapacaðýný duyurmuþtu. Siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltýna almaya baþladýðýný belirtmiþti. Reuters'ýn haberine göre de Sudan'ý 30 yýldýr yöneten Cumhurbaþkaný Ömer el-Beþir istifa etmiþti. Sudan Güvenlik ve istihbarat birimleri "Ülke genelinde bütün siyasiler serbest býrakýldý" açýklamasý yapmýþtý.     Ýþte Sudan'da sabah saatlerinden itibaren yaþananlar:   
Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve radyosunu kuþattý, askerler içeriye girdi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hýzlý Destek Kuvvetleri mensuplarýnýn konuþlandýðý görülüyor.


Devlet televizyonu ve radyosunda sabahýn erken saatlerinden itibaren ulusal marþlar ve þarkýlar yayýnlanýrken, alt yazýda ordunun kýsa süre içerisinde önemli bir açýklama yapacaðý ifadesi yer alýyor.


 

CUMHURBA?KANLIÐI SARAYI KU?ATILDI

Görgü tanýklarý, ordunun baþkent Hartum'daki Cumhurbaþkanlýðý Sarayý binasýný da kuþattýðýný ifade etti.Devlet televizyonu ve radyosunda sabahýn erken saatlerinden itibaren ulusal marþlar ve þarkýlar yayýnlanýrken, alt yazýda ordunun kýsa süre içerisinde önemli bir açýklama yapacaðý ifadesi yer alýyor.


 

CUMHURBA?KANLIÐI SARAYI KU?ATILDI

Görgü tanýklarý, ordunun baþkent Hartum'daki Cumhurbaþkanlýðý Sarayý binasýný da kuþattýðýný ifade etti.


LÝDERLER GÖZALTINA ALINIYOR

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltýna almaya baþladýðýný belirtti.

Sudan'da Uluslararasý Hartum havaalanýnda uçuþlar durduruldu. Havaalanýnda sadece iniþlere izin veriliyor. Ýktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratý tarafýndan tutaklandýðý bildirildi. Tutuklananlar arasýnda partinin Baþkaný ve eski Savunma Bakaný Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduðu öðrenildi. SUDAN ORDUSUNUN AÇIKLAMASI NEDEN GECÝKÝYOR?   Gözlemciler, ordunun halkýn tepkisini ölçmek için açýklamayý geciktirdiðini ifade ediyor.  

Devlet televizyonundaki yorumlarda Cumhurbaþkaný Ömer el-Beþir'in Birinci Yardýmcýsý Avad bin Avf'ýn Askeri Konsey Baþkanlýðýna getirilmesinin planlandýðý ve bu ismin Beþir'e yakýn olmasý sebebiyle halk nezdinde nasýl karþýlýk bulacaðý tartýþýlýyor.

Bazý gözlemciler de Avf'ýn getirilmesini bir "Saray darbesi" olarak nitelendiriyor.GENELKURMAY'DA SÝLAH SESLERÝ


 

Sudan'ýn baþkenti Hartum'daki Genelkurmay Baþkanlýðý karargahýnda silah sesleri duyuldu. Karargahýn çevresinde bulunan görgü tanýklarý, silah seslerinin birkaç dakika sürdüðünü belirtti.


Silah seslerinin bir çatýþmadan mý yoksa ordunun iktidara el koyduðu yönündeki haberlerin sevinç ifadesinden mi kaynaklandýðý bilinmediði kaydedildi.

MUHALÝFLER SERBEST BIRAKILIYOR

Sudan'da güvenlik güçlerinin, Nil kýyýsýnda bulunan Atbara kentindeki gösteriler sýrasýnda gözaltýna alýnanlardan bazýlarýný serbest býraktýðý bildirildi. Atbara kentinde göstericiler, gözaltýnda bulunan kiþilerin güvenlik güçleri tarafýndan serbest býrakýlmasý talebiyle gözaltý merkezlerine yürüdü.

Güvenlik güçleri, göstericilere ilk anda göz yaþartýcý gazla müdahale etti ancak göstericilerin ýsrarý üzerine gözaltýnda bulunanlarýn bir kýsmýný serbest býraktý. Kalan diðer kiþilerin de iþlemlerin tamamlanmasýnýn ardýndan serbest býrakýlacaðý kaydedildi.

Öte yandan görgü tanýklarýndan alýnan bilgiye göre, muhalif siyasi liderler de Gobar cezaevinden serbest býrakýldý. Serbest býrakýlan kiþilere ait bilgi paylaþýlmadý.

BE?ÝR'ÝN KARDE?LERÝNÝN EVÝ KU?ATILDI

Sudan ordusu, Cumhurbaþkaný Ömer el-Beþir'in Hartum Bahri kentinde bulunan kardeþlerinin evlerini kuþattýðý açýkladý.

Sudan ordusuna baðlý zýrhlý araçlarýn el-Beþir'in kardeþlerinin baþkent Hartum'un kuzeyindeki Hartum Bahri kentinde bulunan evlerini kuþattýðý ifade edildi. 

Evleri kuþatýlanlar arasýnda muhaliflerce 'ülkedeki yolsuzluðun baþý' olarak nitelendirilen Abdullah el-Beþir'in de yer aldýðý kaydedildi.

TÜM SÝYASÝLER SERBEST BIRAKILDI

Baþkent Hartum’daki SUNA merkez binasý askerler tarafýndan kuþatýldý. Kuþatmanýn hemen ardýndan haber ajansýnýn sosyal medya hesabýndan yapýlan paylaþýmda, ülkedeki tüm siyasi tutuklularýn serbest býrakýldýðý bilgisi paylaþýldý.

SUNA, güvenlik ve istihbarat birimlerine dayandýrdýðý paylaþýmýnda, "Ülke genelinde bütün siyasi tutuklular serbest býrakýldý." açýklamasýnda bulundu. 


GÖSTERÝLER 19 ARALIK'TAN BERÝ SÜRÜYOR

Sudan'da hayat pahalýlýðý, yakýt ve nakit sýkýntýsýna tepki olarak ve Cumhurbaþkaný Ömer el-Beþir'in görevi býrakmasý talebiyle 19 Aralýk'tan bu yana rejim karþýtý gösteriler düzenleniyor.Ülkede 22 ?ubat'ta bir yýl süreyle OHAL ilan edilmiþ, meclis 11 Mart'ta oy çokluðuyla aldýðý kararla OHAL süresini 6 aya düþürmüþtü.


 
OHAL'den 3 gün sonra çýkarýlan kararnamelerle de izinsiz gösteri, yürüyüþ ve grevler yasaklanmýþtý. Gösteriler OHAL sonrasýnda da sürerken protestolarda hükümete göre 32, Uluslararasý Af Örgütüne göre 51 kiþi hayatýný kaybetti.


 


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR