Týrnaklarýna bak hastalýðýný öðren
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Týrnaklarýna bak hastalýðýný öðren
Akciðerden kalbe, hepatitten baðýrsak hastalýklarýna hatta AIDS'e kadar birçok hastalýðýn ipucu týrnaklarýnýzda gizli.
25 Aralık 2014 Perşembe 09:31
 Bu Haberi Paylaş
Týrnaklarýnýz ciddi hastalýklar ve saðlýk problemleriniz hakkýnda önemli sinyaller veriyor. Týrnaklarýnýza iyice bir bakýn. Yukarý doðru burun seviyenize kadar kaldýrýn, yüzünüzden bir karýþ uzakta tutarak her birini dikkatlice inceleyin. Týrnaklarýnýzdaki eðrilik, çukurluk, girinti ve çýkýntýlara bakýn. Eðer týrnaklarýnýz çabuk kýrýlýyorsa kalýnlýðýný kontrol edin. Týrnaðýnýz, altýndaki ve etrafýndaki derinin rengini kontrol edin. Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gamze ?enbursa, týrnaklardaki deðiþikliklerin hastalýklarýn durumuyla baðlantýlý olduðunu belirterek eðer bir deðiþiklik varsa mutlaka not alýnmasý gerektiðini söylüyor.

Yrd. Doç. Dr. Gamze ?enbursa, týrnaklarýnýzýn size gönderdiði 8 önemli mesajý þöyle sýralýyor:

RENKSÝZ TIRNAKLAR: Saðlýklý bir týrnaðýn rengi dokunulduðundan pembe- pembemsi beyaz olmalýdýr. Eðer týrnaklarýnýz mat ya da çizgi çizgi baþka renk ise gizli bir saðlýk probleminiz olabilir.

Yeþil týrnaklar, bakteriyal enfeksiyonun göstergesidir.
Kýrmýzý çizgiler, kalp kapaðý enfeksiyonunun iþareti olabilir.
Mavimsi týrnaklar, kandaki oksijen seviyenizin düþük olduðunu gösterir.
Mat týrnaklar, vitamin eksikliðinin iþaretidir.
Beyaz týrnaklar, HEPATIT  gibi karaciðer hastalýklarýnýn belirtisidir.
Koyu renk þeritler, yaþlanma ve konjestif kalp yetmezliði ile baðlantýlýdýr.
Týrnaklarýnýzý iyice temizleyin ve hangi renkte olduðunu görün, týrnaklarýnýz size bir þeyler söylüyor olabilir.

 KALIN TIRNAKLAR: Kalýn týrnaklar doðal deðildir. Týrnaklar güçlü olmalýdýr, ancak normalden daha farklý ve pençe gibi görünüyorsa dikkatli olun.

Kalýnlýk akciðer hastalýðýnýn bir belirtisidir.
Kalýn ve sert yüzey mantar enfeksiyonunu gösterir.
Kalýn ve ayrýlmýþ týrnaklar tiroid ya da sedef hastalýðýný gösteriyor olabilir.
Normalden daha kalýn týrnaklar ayný zamanda dolaþým problemine iþaret ediyor olabilir.

Kalýnlaþan týrnaklar gözden kaçýrdýðýnýz bazý problemlerin belirtisidir. Yeni bir ilaca baþladýðýnýzda alerjik reaksiyonlar hemen týrnaklarýnýzda kalýnlaþmaya neden olur.

 AYRILMI? TIRNAKLAR: Týrnaklar sadece kapýlara veya etrafa takýlmakla kýrýlmaz. Kýrýlma sebebi sadece ellerinizi çok fazla yýkamanýz ya da ojeler deðildir:

Kýrýlmýþ týrnaklar folik asit, C vitamini ve protein eksikliðinin bir sonucudur.
Eðer kýrýlmýþ týrnaklar, týrnak diplerinde oyuklarla beraber görülüyorsa bu sedef hastalýðýnýn bir belirtisidir. Sedef hastalýðý %10 oranýnda týrnaklardan baþlar.
Kýrýlan týrnaklar ayný zamanda beslenme yetersizliðinin de bir göstergesi olabilir.
Yediklerinize dikkat edin ve genel saðlýðýnýz için týrnaklarýnýza daha fazla özen gösterin.

 ÇUKUR (KA?IK) TIRNAKLAR: Çukur týrnaklar içteki problemlerin bir belirtisidir. Eðer bütün halinde bir çukurlaþma varsa bu durum genellikle fazla su tutulumu ile alakalýdýr.

Demir eksikliði
Hemakromatozis (karaciðerin vücutta fazla demir tutmasýyla gerçekleþen bir karaciðer hastalýðý)
Kalp hastalýklarý
Hipotiroidizm
Týrnaklarýnýz ve saðlýðýnýz bazen paralel seyir gösterir, saðlýk problemlerinden kurtulan kiþilerin týrnaklarý normale döner.

 OYUK TIRNAKLAR: Küçük oyuklar ve çukurlar ellerinizi ihmal etmekten dolayý olabilir ya da saðlýðýnýzla daha yakýndan ilgilenmeniz için bir uyarý olabilir. Oyuk týrnaklar;

Sedef hastalýðý
Konnektif doku bozukluklarý
Alopecia areata ( saç kaybýna neden olan baðýþýklýk sistemi hastalýðý)
Çinko eksikliði (genellikle týrnaklarýnýzýn ortasýnda uzun çizgi þeklinde bir oyuk)
Ellerinizi besin eksikliði belirtileri için sýk sýk kontrol edin.

ÇIKINTILAR: Týrnaklarýn yüzeyi düz ve çok fazla hissedilmeyen ince çizgilerden oluþur. Belirgin çýkýntýlar vücudunuzda bir þeylerin yanlýþ gittiðinin göstergesidir. Çýkýntýlý týrnaklara sahip olanlarda görülen en sýk problemler:

Demir eksikliði
Artrit
Lupus (týrnak diplerinde kýrmýzý çizgiler)
Onlar sadece birer çýkýntý deðil, bir saðlýk iþareti olabilirler.
 
KURU VE ÝNCE TIRNAKLAR: Losyonlara ya da týrnak bakým yaðlarýna ihtiyacýnýz yok. Eðer týrnaklarýnýz kuru ve inceyse hormon seviyenizi ölçtürmenizde fayda var.

Tiroid hastalýklarý týrnaklarýn incelmesine neden olur. Kuru týrnaklar kolayca kýrýlýr ve ayrýlýr.
Mantar problemleri týrnaklarýnýzý ya kuru ya da nemli yaparlar.
Hem tiroid hem de mantar problemleri tedavisi uzun sürer. Eðer týrnaklarýnýzda böyle bir deðiþiklik görürseniz hemen dikkate almalýsýnýz.

 YUMRU ?EKLÝNDEKÝ TIRNAKLAR: Eðer týrnaklarýnýzýn etrafýnda þiþmiþ bir deriniz varsa ya da týrnaklarýnýz þiþmiþ gibi görünüyorsa buna 'clubbed- yumru týrnak' denir. Yumru týrnaklar;

Akciðer hastalýklarý (özelliklede solunum zorluðu çekenlerde)
 Ýnflamasyonlu baðýrsak hastalýklarýnda
Karaciðer hastalýklarýnda
AÝDS'te görülür.

Týrnaklarýnýz sadece bu yukarda sayýlan hastalýklarýn belirtisi olmayabilir. Bu belirtiler sizin saðlýðýnýza dikkat etmeniz için delil niteliðindedir. Ellerininiz size gönderdiði mesajlarý göz ardý etmeyin. Týrnaklar ve hastalýklar düþündüðünüzden çok daha yakýndan iliþkilidir. Saðlýðýnýzý korumak için sýk sýk týrnaklarýnýzý kontrol edin. 
 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR