Uzmanlardan 'Balýk tüketin' önerisi
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Uzmanlardan 'Balýk tüketin' önerisi
Yararý saymakla bitmeyen balýk tüketiminin insan saðlýðý üzerindeki bir baþka olumlu etkisi daha ortaya çýktý. Bilim insanlarý yaptýklarý araþtýrmalarda haftada üç kez balýk tüketen çocuklarýn tüketmeyenlere oranla yüzde 27 daha zeki olduðunu saptadý.
10 Şubat 2015 Salı 12:38
 Bu Haberi Paylaş
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Cengizler, doðal kaynaklarýn korunmasý, balýk yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþmasý ve balýk tüketimin önemi konularýnda önemli açýklamalarda bulundu.

Dünyanýn en hýzlý büyüyen gýda üretim sektörü haline gelen su ürünlerinin her geçen gün daha da önem kazandýðýna dikkati çeken Profesör Doktor Cengizler, Türkiye’de su ürünleri yetiþtiriciliðinin dünyada 35’inci, Avrupa Birliði ülkeleri arasýnda ise 7’inci sýrada yer aldýðýný bildirdi.

Cengizler et üretiminde AB Ülkelerine ihraç edilen tek kalemin su ürünleri olduðunu ifade ederek, balýk üretiminin önemli bir döviz girdisi olduðunu söyledi.

“Açlýðýn önlenmesinde su ürünleri çok önemli”

Dünya nüfusunun hýzla artýðýna, besin kaynaklarýnýn ise sürekli azaldýðýna vurgu yapan Cengizler, açýklamasýna söyle devam etti, “Dünya nüfusu 8 milyara doðru yaklaþtý. Bunun karþýlýðýnda besin kaynaklarýmýz sürekli azalma eðiliminde. Tarýmsal alanlarýný, doðal kaynaklarý kaybediyoruz. Hele hele, iklim deðiþikliði senaryolarýnda su ürünleri yetiþtiriciliði apayrý bir yer ve önem kazanýyor. Hýzlý artan insan popülâsyonunu beslemek çok zor, o zaman önümüzdeki yýllarda açlýðýn önlenmesinde su ürünleri çok önemli bir yer tutacak.”

“AB Ülkelerine Et Olarak Sadece Balýk Ýhraç Edebiliyoruz.”

Gelecekte su ürünlerinin çok önem kazanacaðýný açýklayan Cengizler ayný zamanda bu sektörün istihdam kaynaðý olduðuna dikkat çekerek, ihracatta da döviz girdisi saðladýðýný söyledi.

Cengizler daha sonra, “Türkiye’den Avrupa Birliði ülkelerine et ihracatý yapamýyoruz. Tavuk, kýrmýzý et gönderemiyoruz. Tek et kaynaðý olarak balýðý ihraç edebiliyoruz. Bu nedenle döviz girdisi olarak önemli bir sektör su ürünleri. Diðer bir önemi de su ürünleri deyince aklýmýza deniz gelmiyor sadece. Akarsularýmýz, barajlarýmýz, göllerimiz var. Bunlarda iç su aðýmýzda da yapacaðýmýz çalýþmalarla kýrsal kalkýnmayý gerçekleþtirebiliriz. Bu bakýmdan su ürünleri çok hýzla büyüyen geliþen önemli bir sektör.” ?eklinde bilgi verdi.

“Haftada 3 gün balýkla beslenen çocuklar yüzde 27 daha zeki”

Haftada 3 gün balýk ile beslenen çocuklarýn, hiç balýk yemeyen çocuklara göre yüzde 27 daha zeki olduðunun bilimsel verilerle ortaya koyulduðunu savunan. Cengizler, balýk tüketiminin önemini þu sözlerle açýkladý: “Yapýlan bilimsel araþtýrma sonucuna göre haftada 3 gün balýk ile beslenen çocuklar beslenmeyenlere nazaran yüzde 27 daha zeki oluyor. Bu nedenle çocuklarýmýza balýk yedirmemiz gerekli. Sindirimi çok kolay olduðu için yaþlýlarýmýza da balýk yedirmeliyiz. Çok kaliteli bir protein kaynaðý, büyüme geliþme çaðýndaki gençlerimize, çocuklarýmýza balýk yedirmeliyiz. O zaman ne diyebiliriz, diþi çýkmýþ çocuktan, 7 aylýk çocuktan 77 yaþýna kadar ve hatta 97 yaþýna gelmiþ kiþilere kadar çok geniþ bir spektrumda insan kitlesine balýk yedirmek gerek.”
 


 
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR