Y?K'ten kapatýlan üniversitelerin öðrencileri için bilgilendirme
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Y?K'ten kapatýlan üniversitelerin öðrencileri için bilgilendirme
Y?K, 667 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile kapatýlan vakýf üniversitelerinde okuyan öðrencilerin iþlemleriyle ilgili sýkça sorulan sorulara yanýt verdi.
04 Eylül 2016 Pazar 10:33
 Bu Haberi Paylaş


ANKARA - Yükseköðretim Kurulu (YÖK), 667 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatýlan vakýf üniversitelerinde okuyan öðrencilerin iþlemleriyle ilgili usul ve esaslarýn uygulanmasý sürecinde sýkça sorulan sorulara yanýt verdi.

YÖK'ün internet sitesinde yer verilen bilgilendirmeye göre, mezuniyet aþamasýnda olan fakat ek sýnav, not yükseltme sýnavý gibi iþlemler nedeniyle henüz mezun olamayan öðrencilerin staj, ek sýnav gibi iþlemleri koordinatör üniversite tarafýndan yürütülecek. Öðrenciler, diplomalarýný da koordinatör üniversiteden alacak. Bu öðrencilerden tercih yapmýþ ve yerleþtirilmiþ olanlarýn da tüm iþlemleri yine koordinatör üniversite tarafýndan yapýlacak.

Öðrencilerin yerleþtirme süreci veya özel öðrencilik durumlarýnda derslerin transferinde, programýn müfredatý esaslý deðil program yeterlilikleri esas alýnan bir intibak uygulanacak.

Öðrencinin daha önce aldýðý ve baþarýlý olduðu tüm dersler kredileri ile sayýlarak intibak yapýlacak ve yalnýzca mezuniyet için gerekli olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi dikkate alýnarak, dersler belirlenecek.

Öðrencinin özel öðrenci olarak eðitim aldýðý yükseköðretim kurumuna intibaký yine ayný yöntemlerle yapýlacak. Öðrencilerin eðitimini baþarýyla tamamlayarak, mezuniyeti hak etmesi durumunda, yerleþtiði yükseköðretim kurumu tarafýndan herhangi bir intibak iþlemi yapýlmadan diplomasý düzenlenecek.

Devamsýzlýkta öðrencinin eðitime baþladýðý tarih esas olacak
2016-2017 eðitim-öðretim yýlýnda yerleþtirildiði veya özel öðrenci olarak devam edeceði yükseköðretim kurumunda yerleþtirme veya kayýt sürecine baðlý gecikmeler nedeniyle oluþan devamsýzlýk durumlarýna yönelik olarak, öðrencilerin devam durumlarý kayýt süreçleri tamamlanýp eðitime baþladýklarý tarih itibarýyla deðerlendirilecek.


Akademik yýl için ücret talep edilmeyecek
ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen yükseköðretim programýnda eðitime devam edeceklerin gelecek yýllara yönelik ödenmiþ kayýt ücretleri varsa, bu durumlarýný belgelerle kanýtlanmýþ olmasý halinde öðrenciden ilgili akademik yýl için ücret talebinde bulunulmayacak.


Yatay geçiþle baþka bir yükseköðretim kurumuna geçen veya ÖSYM tarafýndan yerleþtirildiði yükseköðretim kurumunda eðitime devam etmeyecek ve eðitim ücretini peþin ödeyen öðrencilerden ödedikleri ücretlerin iadesini talep edenlerin, kanýtlayýcý belgelerle beraber 670 Sayýlý KHK'nýn 5. maddesi gereðince, KHK'nýn yayýmlandýðý tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlýðýna baþvuruda bulunmalarý gerekiyor.

Taksitli ödeme için Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýnacak
Öðrenim ücretlerinin taksitler halinde ödenip ödenmeyeceði ise Maliye Bakanlýðýnýn görüþü alýndýktan sonra açýklanacak. Ayrýca, ÖSYS sonucunda burslu öðrenci olarak yerleþtirilmemiþ ancak ÖSYS Kýlavuzunda yayýmlanan ilgili üniversiteye ait koþullarda yer alan þartlarý saðladýðý için öðrenim ücreti muafiyeti tanýnan öðrencilerin de ödemelerini nasýl yapacaðý, yine Maliye Bakanlýðýnýn görüþünün alýnmasýnýn ardýndan belli olacak.


Türkçe eðitim-öðretim yapan programdan Ýngilizce eðitim-öðretim yapan programa geçen ve hazýrlýk sýnýfý okumasý gereken öðrencilerin öðrenim ücreti miktarlarý da Maliye Bakanlýðýndan görüþ alýnmasýnýn ardýndan, açýklanacak.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR