Yaþlý her iki erkekten birinde kasýk fýtýðý var
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Yaþlý her iki erkekten birinde kasýk fýtýðý var
70 yaþ üzeri her 2 erkekten birinde kasýk fýtýðý görüldüðüne dikkat çeken uzmanlar, kasýk fýtýðýnýn uzun süre tedavi edilmemesinin sorunlarý büyütebileceði uyarýsýnda bulundu.
07 Ekim 2015 Çarşamba 17:04
 Bu Haberi Paylaş


Kasýktaki karýn duvarý zarlarýnýn zayýflamasý sonucu meydana gelen kasýk fýtýðýnýn, yaþý 70'i aþan her 2 erkekten birinde görüldüðünü söyleyen Op. Dr. Mehmet Güler, çok küçük fýtýklar hariç teþhis için sadece muayenenin yeterli olduðunu belirtti.

Dr. Güler, “Kasýk fýtýðý erkeklerde kadýnlara göre 7 kat daha sýk görülür. Sýklýðý yaþla artar. 70 yaþ üstünde neredeyse her 2 erkekten birinde kasýk fýtýðý vardýr. Bað dokusu bozukluðu olanlarda, þiþmanlarda, karýn içinde sývý toplanmasý olanlarda, uzun süreli öksürüðü olanlarda, uzun süreli kabýzlýðý olanlarda, aðýr iþlerde çalýþanlarda kasýk fýtýðý daha çok görülür. Sað tarafta daha fazla görülür.” dedi.

“Fýtýk geliþimine zemin anne karnýnda baþlýyor”

Kasýk fýtýðýnýn erkeklerde daha sýk görülme nedenlerine de deðinen Güler, “Erkeklerde, kasýklarda potansiyel zayýflýk oluþturan bir tünel bulunur. Bu tünelin içinden sperm kanalý ve yumurtalara giden damarlar geçer. Erkekler anne karnýndayken, karýn içinde yerleþik durumda olan yumurtalar torbaya bu kasýk tünelinden geçiþ yaparak inmektedir. Tünel, geçiþten sonra kapanmaktadýr. Yine de bu durum ileri yaþlarda dokulardaki zayýflama ve zorlayýcý faktörlerin de katkýsýyla fýtýk geliþimine zemin oluþturmaktadýr.” þeklinde konuþtu.

“Deðiþik ölçülerde gözlemlenebilir”

Kasýk fýtýðýnýn en önemli belirtisinin kasýkta þiþlik olduðunun altýný çizen Güler, “?iþlik genellikle ayakta dururken belirginleþir, uzanýnca hafifler veya kaybolur. Bu þikayet belli belirsiz bir kabarýklýktan, yumruk büyüklüðünde bir þiþliðe kadar deðiþik ölçülerde gözlenebilir. Kasýk fýtýðý, bazý hastalarda kasýkta aðrý veya þiþlikle beraber görülen aðrýyla ortaya çýkabilir. Ancak bu ihtimal aðrýsýz bir þiþlik olmasýna göre daha nadirdir. Özellikle sýkýþýp kalmaya müsait küçük fýtýklarda aðrý daha ön planda olabilir.” ifadelerini kullandý.

Tedavi edilmeyen fýtýk tehlikeli

Kasýk fýtýðýnýn uzun süre tedavi edilmemesinin sorunlarý büyütebileceðini belirten Op. Dr. Güler, “Zaman geçtikçe onarýlmasý gereken alan büyür. Bazý fýtýk tiplerinde cilt altýnda, bazýlarýndaysa torbada þiþlik geliþebilir. Özellikle torbada oluþacak þiþlik günlük hayatý etkileyecek derecede sorun yaratabilir. Zamanla artan þiþlik ameliyatý da nispeten zorlaþacaktýr. ?iþlik içinden sarkan kýsým bazen karýn örtüleri, bazen de ince baðýrsak olabilir.” diye belirtti. Sarkan kýsmýn çoðu zaman kendiliðinden karýn içine dönebileceði gibi bazen de fýtýðýn oluþturduðu tünelin en dar yerinde sýkýþýp kalabileceðini belirten Dr. Güler, “Uzun vadede her 3 hastadan birinde bir sýkýþma ataðý olmasý beklenir. Yaklaþýk her 20 fýtýk hastasýndan birinde sýkýþýp kalmanýn 3-4 saatten uzun sürmesi, boðulma görülebilir. Fýtýkta boðulma, baðýrsakta çürümeye yol açabilir. Bu durumda bulantý-kusma, ateþ, çarpýntý, kasýkta morarma gibi belirtiler görülebilir. Bu hayatý tehdit eden bir durumdur ve acil ameliyat gerektirir.” diye konuþtu.   (ÝLKHA)
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR