Bedri Aksu Makaleleri
Bedri Aksu / TÜM YAZARLAR
Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha
02 Şubat 2016 Salı 01:22
Bunca yýldýr kanlarýmýzý döktünüz ve beldemizden, evlerimizden, memleketimizden etiniz. Zindanlara týkmaya vesile oldunuz ama bitirmediniz, bitirmediðiniz gibi döktüðünüz mübarek kanlarýmýz bereket oldu Kürdista`nýn çorak topraklarýna ve çoðaldýk çoðaldýk...
Yüksekova`da ?zerklik Ýlaný
21 Aralık 2015 Pazartesi 10:57
Mahkemeler kurulmuþ, halk sorununu bu mahkemelere götürüyordu. Hatta bir vatandaþ bir meselesini savcýlýða götürüyor, devlet savcýsý bu vatandaþa ??en iyisi sen bu sorununu diðer mahkemeye götür, senin için daha iyi olur? diyordu.
AKP`li deðiliz ama?
27 Ekim 2015 Salı 13:26
Artýk her þey gün ýþýðý gibi ortada. Bunlar, ayrý ýrk ve biri diðerini inkâr ederken ve bir birlerine tahammülü olmayan, zýt olmalarýna raðmen ittifak halinde olmalarý yadýrganmayýp eleþtirilmediði halde ALLAH??ýn kitabýnda emrettiði þekilde Müslümanlar olarak ittifak kurup birbirlerine sahip çýkmak, kenetlenmek ve kardeþçe hareket etmek niye yadýrgansýn.
Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz
21 Nisan 2015 Salı 01:00
Bakýnýz Yüksekova??da daha önce güçlü, hak için halkýn deðerlerine sahip çýkacak, gerçekleri dile getirecek, yazacak, haber yapacak bir medya olsaydý bugün Müslümanlar çok daha ileri bir seviyede olacaktý. Yüksekova??da bazý malum Ýslam düþmaný ?derin? haber sitelerinin meydaný boþ bulup yýllarca yalanlarla, iftiralarla Müslümanlarý hedef gösterip karalamalarý olmayacaktý.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR