AKP`li deðiliz ama?
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
AKP`li deðiliz ama?
27 Ekim 2015 Salı 13:26
Artýk her þey gün ýþýðý gibi ortada. Bunlar, ayrý ýrk ve biri diðerini inkâr ederken ve bir birlerine tahammülü olmayan, zýt olmalarýna raðmen ittifak halinde olmalarý yadýrganmayýp eleþtirilmediði halde ALLAH??ýn kitabýnda emrettiði þekilde Müslümanlar olarak ittifak kurup birbirlerine sahip çýkmak, kenetlenmek ve kardeþçe hareket etmek niye yadýrgansýn.

Seçimlere az bir zaman kaldý. Seçimde doðal olarak halk kendi fikrine, düþüncesine yakýn partiye oyunu verecektir.

Ancak Türkiye’de sol kesim kendisine oy vermeyen seçmeni hep ötelemiþ insan yerine koymamýþ, oyunun bir kýymeti olmadýðýný ve siyasi gidiþatý, yönetimi deðiþtirebilecek bir deðeri olmadýðýný varsayarak hareket etmiþtir.

CHP ve HDP baþta olmak üzere bütün sol partilerin ana düþünce yapýsý budur.

Yani onlara göre; kendileri dýþýnda herhangi bir partiye oy vermek, cehaletin, geri kalmýþlýðýn yani okumamýþlýðýn göstergesi olarak görürler.

Batýda CHP’ye göre okumamýþlýk ve cehalet, doðuda HDP ise kendine oy vermeyen ‘’hain” ilan edilmektedir.

Dedik ya solun düþüncesi bu, sadece siyasete deðil hayatýn her alanýnda siyasete, iktisada, ekonomide, inançta, yaþam tarzýnda kendisine tabi olmayan kendisi gibi düþünmeyen herkese büyük bir öfke duyarlar.

Hele onlar gibi düþünmeyen yapý eðer Ýslami bir yapý ise artýk onlarý durdurmak çok zor. Hakaretin, yalanýn, iftiranýn, belden aþaðý vurmanýn beþi bir para. Topyekûn saldýrýya geçerler.

Biliyorsunuz birkaç yýldýr yapýlan seçimlerde bir birlerine çok zýt olan HDP ve CHP artý Paralel (fetullah fesat gurubu) ve PKK-KCK gurubu sol stk`lar olmak üzere bir yerden emir ve tavsiye almýþçasýna ittifaklar kurarak seçimlere girdiler.

Bugün görüyorsunuz solcu komünist faþist beyaz Türkler ve solcu komünist faþist Kürtler arasýnda büyük bir ittifak kurulmuþ ve saðda, solda ahlaktan, insanlýktan nasibini almamýþ bir çok marjinal yapý ve kuruluþlarý da yanlarýna alarak hareket etmektedirler.

Bu itfakýn sebebi Tayip Erdoðan gözükse de arka perdeden tek amaç Müslüman halkýn deðeri inancý olan Ýslamý hedef almaktýr.

Rahatlýkla diyebiliriz ki Tayip Erdoðan üzerinden Ýslama Müslümanlara karþý bir þer itifaký olduðu aþikârdýr.

Mesele sadece Tayip Erdoðan olmadýðýný Kürtlerin CHP’si HDP bölgede HÜDA PAR ve birçok Ýslami sivil toplum kuruluþlarýna saldýrmakla göstermiþtir.

Artýk ne Kürtlerin ne Türklerin haklarý meselesi olmadýðý aþikârdýr.

Tek mesele ülkeyi Suriye’ye çevirip Ýslam ve Müslümanlarýn önünü kesmektir. 

Memlekette Ýslam düþmanlarý birlik olmuþ þer ittifaklarý kurarken bu durumda bize ortada durma tavrý yakýþmaz

Ýster bir Kürt olsun ister türk olsun ister Tayip Erdoðan olsun ister bir baþkasý fark etmez. Eðer bu þer itfaký hedefindeyse elbette bizde haktan yana tavrýmýzý, duruþumuzu ortaya koyacaðýz.

Ýnancýmýza, kültürümüze, peygamberimize her gün saldýrý ve hakaretlerine devam eden bu þer ittifakýna inat seçimlerde ben bir Müslüman Kürt olarak 1 Kasým`da oyumu  Recep Tayip Erdoðan’a vereceðimi ilan ediyorum.

Ak partili deðiliz. Ancak þer ittifakýnýn hergün Tayip Erdoðan ve AK Parti özerinden bölgeyi kaos kan gözyaþýna çevirmekle yetinmeyip kutsallarýmýza, inançlarýmýza saldýrmalarýný artýk neyle izah edeceðiz.

Artýk her þey gün ýþýðý gibi ortada. Bunlar, ayrý ýrk ve biri diðerini inkâr ederken ve bir birlerine tahammülü olmayan, zýt olmalarýna raðmen ittifak halinde olmalarý yadýrganmayýp eleþtirilmediði halde ALLAH’ýn kitabýnda emrettiði þekilde Müslümanlar olarak ittifak kurup birbirlerine sahip çýkmak, kenetlenmek ve kardeþçe hareket etmek niye yadýrgansýn.

Bu konuda AK Parti sýnýfta kaldýðý bir gerçektir. Görevini hakkýyla yerine getirmek yerine iktidar sarhoþluðuna kapýlarak bölge Müslümanlarýna sahip çýkmayarak büyük bir vebal altýna girmiþtir.

Fakat biz; `Onlar görevini yerine getirmediler, bölge Müslümanlarýna sahip çýkmadýlar` diye de doðru olaný, hak olaný ihmal edip ortaya koyacaðýmýz kardeþlik hukukunu da ihmal etmemiz olmaz 

Bugün eðer gerçekten söz konusu sadece AK Parti ve Tayip Erdoðan olsaydý belki siyasettir, rekabet olabilir karýþmamak, destek vermemek doðal bir durum olacaktý. Bunu bu þekilde anlamak mümkündü.

Ancak þer ittifakýnýn son iki senedir yapmak istediklerine baktýðýmýzda niyetin çok baþka olduðu ortaya çýkýyor ve bunlar seçim yolu olmak üzere her yola baþvuruyor.

Gerçekten AK Partili deðiliz, AK Partinin çok büyük hatalarý, hukuksuzluklarý olmuþtur. Bugüne kadarda oyumuzu vermedik ancak karþýdaki þer koalisyonun tavrý amacý hareket ve ideolojik yapýsýyla vicdanen Tayip Erdoðan’a oy vermemizi gerektiren bir tabloyu karþýmýza çýkartý.

Eðer oy vermesek mesulüz, lakin vermediðimiz her oy bu þer koalisyonun Ýslam’a ve Müslümanlara hakaret etmelerini saðlayacak bir batýl güç fonksiyonunu icra etmeye devam ettirecektir.

Beyaz solcu ulusalcý Türk gazetecileri  “Oyumuz HDP’ye”  diye ilan ediyor ve bununla aydýn demokrat barýþsever oluyorlar. Peki, ben bir Müslüman olarak “Oyum Tayip Erdoðan’a” demekten niye çekineyim

Evet, HDP-CHP-PKK-FETÖ (fetullah grubu) Kemalistler ve bütün Kürt -Türk solcularýn itfakýna karþý, oylarýmýz, peygamberimize Diyarbakýr’da yapýlan alçakça hakaretten dolayý  kanýma dokunuyor bunu kabul etmem mümkün deðil diyen Recep Tayip Erdoðan’a 

Bedri Aksu -Yüksekova Ajans

 

Bu Yazi 3570 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (16) adet yorum eklenmiştir.
@oy
23 Kasım 2015 Pazartesi 15:53
reise oy verdiniz ve kazandý
  YORUM DEVAMI
@Er
29 Ekim 2015 Perşembe 17:47
Oylar reise
  YORUM DEVAMI
@evet
28 Ekim 2015 Çarşamba 18:43
parelel çetnin tv kanalarý kapatýldý bu þerefsiz þer koalisyonu yine sahnede.
evet bu þerefsizlere inat oylar REÝS`E
  YORUM DEVAMI
@k
28 Ekim 2015 Çarşamba 07:51
þer blokuna karþý islam diyeceðiz
  YORUM DEVAMI
@Drt
27 Ekim 2015 Salı 21:00
Hocam size katýlmamak elde deðil.
Teþekürler
  YORUM DEVAMI

» Bir ?ehid ve Bir Zafer Daha 02 Şubat 2016 Salı 01:22
» Yüksekova'da ?zerklik Ýlaný 21 Aralık 2015 Pazartesi 10:57
» Ýnadýna Yaþayacaðýz Ýnadýna Yürüyeceðiz 13 Haziran 2015 Cumartesi 16:47
» Kürtlerin gerçek temsilcisi kim seçimde ona EVET diyelim 26 Mayıs 2015 Salı 01:29
» Yüksekova Ajans ve Sorumluluðumuz 21 Nisan 2015 Salı 01:00


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar

SON YORUMLAR