Allah`ýn partisinden olmak
Karakter boyutu :
Metni küçült
Metni büyüt
Allah`ýn partisinden olmak
28 Aralık 2012 Cuma 13:08
Ýslam zamana ve mekâna nakþedilmek üzere Allah tarafýndan peygamberi Hz. Muhammed sav vasýtasý ile tüm insanlýða ve âlemlere indirilmiþ bir dindir.


Bu din yeryüzünde ve gökyüzünde bilip bilemediðimiz, görüp görmediðimiz tüm âlemi kucaklayan ve kuþatan bir özelliðe ve güzelliðe sahiptir.

Bu dine inanlar da dinin kapsadýðý tüm alanlarýn sorumluluðunu yüklenen insanlardýr. Onun için Müslüman Kur`an ifadesiyle ‘`Daðlarýn bile kaldýramayacaðý bir sorumluluk altýna giren`` insandýr.

Bu sorumluluðunu yerine getirebilmek için Allah`ýn hudutlarýný çiðnememek þartýyla hayatýn içindeki tüm kuruluþ ve kurumlarýn çatýsý altýnda görev alabilirler. Orada herhangi bir kademede çalýþabilir ve inandýðý çizgide hizmet edebilirler.

Hizmet illa da bir cemaat veya bir sivil toplum kuruluþu içinde yapýlacaktýr diye bir þart yoktur. Allah`ýn davasýna hizmet edilebilen her yerde Müslüman da kendi kiþilik ve kimliðini (Ýslam dýþý yollara ve hedeflere sapmamak, hizmet etmemek þartýyla) bu yolda seferber edebilir.

Hayatýn her kesiminde, toplumun her katmanýnda inancýný hayata hâkim kýlmak isteyen insana ihtiyaç vardýr.

Bir Müslüman kendini toplumdan soyutlayamaz. Onun layýk olduðu ve olmasý gerektiði yer yaþadýðý toplumun içidir.

Müslüman her yönüyle cemiyet adamýdýr. Böyle olmasý inancýnýn, imanýnýn ve itikadýnýn gereðidir. Çünkü onun inancý cemiyet içinde hayat bulur, eþya toplum içinde inancýnýn rengine boyanýr.

Onun hayatý dað baþýna çekilmiþ keþiþlerin yaþantýsýna benzemez, O insandýr, vahyin pýnarýndan yüklendiði saf ve berrak ilahi mesajý diðer insanlara ulaþtýrmak ve onu hayatýn vazgeçilmez bir parçasý yapmak için özellikle insanlarýn içinde yaþamak zorundadýr.

Eðer bunu bir parti, cemiyet, cemaat, toplum vs. çatýsý altýnda yapabiliyor veya yapacaðýný umuyorsa o kiþinin orada yer almasý onun için bir görev ve sorumluluktur.

Müslüman rant paylaþmak, makam, mevki, þan ve þöhret sahibi olmak, ihale kapmak, hak etmediði þeyleri hortumlamak için bir hareket içinde olmak istiyorsa hangi grup olursa olsun o topluluk onu cehenneme götüren bir araçtýr. Hak ve hakikatin dýþýnda bir yolda bulunmak her insan için kendi cehennemine odun taþýmakla eþ anlamlýdýr.

Her þeyde olduðu gibi burada niyet önemlidir. Ýnsanýn aynasý verdiði ve söylediði sözler deðil, yaptýðý iþlerdir. Asýl olan söz deðil, özdür.

Ýnanmýþ bir Müslüman hangi partinin çatýsý altýnda olursa olsun onun gerçek partisi (Hizbullah`týr) Allah`ýn partisidir, Allah`ýn taraftarý olmaktýr.

Partiler, cemaatler Müslümanlar için bir hizmet aracýdýr. Amaçlarýmýza hizmet ettiði sürece o parti ve cemaatin Müslümanýn yanýnda bir deðeri vardýr. Bu iþlevi görmeyen topluluklar birer hizip olmaktan öte hiçbir deðeri yoktur.

Partiler gelir gider, iktidarlar da gelir gider. Makamlar, mevkiler, mal mülk, þan þöhret hepsi gelir gider.  Ama Müslümanýn mücadelesi kalýcý, davasý ise ölümsüzdür onun son nefesine kadar devam eder.

Müslüman baki olan bu gök kubbede hoþ bir seda býrakmak istiyorsa, öbür dünyasý için ölümsüz yatýrýmlar yapmak istiyorsa nerede, nasýl ve hangi mevkide olursa olsun kul olduðunu, hangi þartlarda olursa olsun Rabbine karþý sorumluluklarýný yerine getirmek zorunda olduðunu unutmamalýdýr.

Allah`ýn partisinden olmak, Allah`a ve Onun hukukuna baðlý Müslümanlarýn yanýnda olmak, onlarla birlikte yürümek, mücadele etmek demektir. Allah`ýn partisinden olmak demek hakkýný vererek Allaha kulluk etmek, ömrümüzü kulluk yolunda geçirmek demektir.

Bunun için her Müslüman Allah`ýn partisinden olmak zorundadýr.

Arif Altunbaþ - Haber 7
Bu Yazi 9869 kez okundu
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.


EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ALINTI YAZARLAR
Diğer Yazarlar
 

SON YORUMLAR